Casino- en Conservatoriumplein ondergaan metamorfose: parkings worden parken

Kortrijk levert veel inspanningen om het stadscentrum mooier en leefbaarder te maken. Denk aan de verdere vernieuwing van de oude Leieboorden, de vernieuwing van de stationsomgeving en de opwaardering van het Historisch Hart. Binnenkort ondergaan ook het Casino- en Conservatoriumplein een metamorfose. De twee parkings worden getransformeerd tot groene pleinen. Zo maken we onze binnenstad gezelliger, maar ook klimaatvriendelijker. Studiebureau Arcadis maakte in opdracht van de stad een kwalitatief ontwerp.

Conservatoriumplein (c) Kortrijk
  • png
Casinoplein (c) Kortrijk
  • jpg

Vergroening en ontmoeting

De autoparkings op het Conservatorium- en Casinoplein worden opnieuw publieke ruimte waar plaats is voor alle leeftijden. Kinderen zullen in de nieuwe parken kunnen spelen op speelse elementen zoals stapstenen op Casinoplein. Jongeren kunnen elkaar ontmoeten op de graspleinen, iedereen kan er verpozen of een boek lezen op een zitbank en ondernemers kunnen gezelligere terrassen plaatsen. In het ontwerp is op het Casinoplein aan de kant van de Koning Albertstraat 250 m² ruimte voorzien voor terrassen en waar ook activiteiten van o.a. Sinksen en de Paasfoor kunnen plaatsvinden.

Klimaatvriendelijkere stad

Maar er wordt vooral onthard, in totaal wordt op beide pleinen 4.520 m² steen, beton en asfalt uitgebroken. 3.490 m² op het Conservatoriumplein en 1.030 m² op het Casinoplein. Met de vergroening van de pleinen maken we onze stad niet alleen aantrekkelijker, maar ook klimaatvriendelijker. Door de klimaatverandering worden we meer en meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Hittegolven wisselen af met overvloedige regenval. Door te ontharden en vergroenen zorgen we voor minder wateroverlast en voor koelte en schaduw tijdens de warme zomermaanden. In het ontwerp is er veel aandacht voor biodiversiteit. De planten- en bomensoorten worden gekozen omwille van hun hitte- en droogtebestendigheid. Op het Casinoplein komen 12 nieuwe bomen, die doen denken aan de rijen platanen die tot 1960 op dit plein stonden. In het Conservatoriumpark worden 25 nieuwe bomen geplant. Die zullen in de zomer voor welgekomen schaduw zorgen.

Muziekcentrum

Centraal tussen het Casinoplein en het Conservatoriumplein ligt Muziekcentrum Track, het bonzende culturele hart van onze stad. 1.900 leerlingen van het Conservatorium volgen er lessen muziek, woord en dans, het Wilde Westen organiseert er een brede waaier aan optredens en er zijn tal van culturele activiteiten. Het ontwerp voor het Conservatoriumpark speelt daarop in. In het park komt een groen amfitheater waar optredens kunnen plaatsvinden, maar dat ook op andere momenten kan gebruikt worden als zitbanken. Ook op de omranding van de groene ruimte op het Casinoplein komt een klein podium voor voorstellingen.

Ondergronds parkeren stimuleren

Vlak naast het Conservatoriumpark, wordt momenteel de nieuwe ondergrondse parking Station gebouwd met plaats voor 900 wagens. Die nieuwe parking zal het verlies aan parkeerplaatsen bovengronds compenseren. Bij het Conservatorium komen fietsenstallingen met plaats voor 150 fietsen en ook op het Casinoplein komen 30 fietsplaatsen.

We spreken niet gewoon over ontharding, maar we doen het ook effectief in Kortrijk. Deze zomer huldigen we het nieuwe Groeningepark in. Maar deze metamorfose van het Conservatorium- en Casinoplein is nog van een andere orde. Deze omgeving zal er in de zomer van 2024 compleet anders uitzien. Ooit stonden er platanen op het Casinoplein die moesten wijken voor auto's. Met de komst van een grote ondergrondse parking bij het station, kunnen we het Casinoplein nu ontharden en er terug een ontmoetingsplaats van maken. De pleinen worden groene longen die Kortrijk Weide verbinden met de Grote Markt.  Ruth Vandenberghe, burgemeester
Het is een boutade, maar de pleinen en de parken zijn de terrassen en de tuinen van de inwoners van de stad. Daarom gaan we resoluut verder met het vergroenen van de stad. Voor de wagens voorzien we een comfortabel en veilig alternatief ondergronds. Groene pleinen in het centrum van de stad zijn goed voor de biodiversiteit, een betere waterhuishouding en het tegengaan van hitte-eilanden, maar zorgen ook voor meer ontmoeting. We bouwen verder aan de stad op mensenmaat, waar zowel kinderen van 8 als ouderen van 80 graag en veilig kunnen vertoeven.  Axel Weydts, schepen van mobiliteit en openbare werken
We trekken de stadsvernieuwing consequent door. Door deze pleinen te vergroenen, zorgen we voor een nieuwe sociale en culturele dynamiek in de stad, want deze pleinen liggen op het kruispunt waar tal van sterke spelers zoals Track, het Wilde Westen, Theoria, het conservatorium... elkaar ontmoeten. Sluitstuk van dit alles moet de inplanting van een muziekkiosk worden. Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing

Verdere timing

Lente 2023: ontwerp

Zomer 2023: omgevingsvergunning + aanbesteding

Na zomer 2023: gunning aannemer

Herfst 2023 tot en met lente 2024: herinrichting Casino- en Conservatoriumplein

Budget

Voor de heraanleg van beide pleinen is een budget van 1.350.000 euro uitgetrokken. De stad voorziet daarvan 750.000 euro, Vlaanderen voorziet 600.000 euro via het subsidietraject ‘Groenblauwe dooradering’ dat als doel heeft om Vlaanderen te ontharden. Voor meer info over de andere projecten: omgeving.vlaanderen.be/nl/oproep-groenblauwe-dooradering.

Meer info

www.kortrijk.be/casinoconservatoriumplein

EXTRA VOOR PERS

Buurtbewoners krijgen het ontwerp te zien tijdens een infomoment op woensdag 22 februari om 19.30 uur in de foyer van Evenementenhal Depart.

Persvoorstelling (c) Kortrijk
  • jpeg
Persvoorstelling (c) Kortrijk

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL