Verdere vernieuwing Oude Leieboorden

Unieke verlaagde tuin aan het water

De verlaagde Leieboorden werden in 2018 feestelijk geopend en worden sindsdien gesmaakt bij heel wat Kortrijkzanen en bezoekers. Het project kreeg in 2019 de Prijs Beste Publieke ruimte voor Vlaanderen en Brussel (zowel jury- als publieksprijs). Stad Kortrijk en De Vlaamse Waterweg zetten hun positieve samenwerking verder om ook de rest van de Oude Leieboorden op te waarderen. Naast het realiseren van kwalitatieve publieke ruimte en het vervangen van de Leiebrug, krijgt waterbeleving een centrale rol op de Oude Leie. De Kasteelkaai krijgt een unieke verlaagde tuin aan het water. Het ontwerp kwam tot stand in samenwerking met studiebureau Arcadis en landschapsarchitect Michel Desvigne.

WhatsApp Image 2022-05-18 at 3.34.33 PM.jpeg
  • jpeg

Unieke verlaagde tuin aan de Leie

De Dolfijnkaai-Kasteelkaai krijgt eenzelfde sfeer en kwaliteit als de reeds verlaagde Leieboorden. Vandaag zijn de kades een grijze asfaltvlakte zonder groen. Door net zoals aan de verlaagde Leieboorden te kiezen voor éénrichtingsverkeer voor de wagen, ontstaat meer ruimte voor groen, terrassen en verblijfsruimte. Met de heraanleg wordt volop ingezet op groen en ontharden. Zo krijgt de Kasteelkaai een verlaagde tuin van 1.000 m² groot. Er ontstaat een unieke publieke ruimte dicht bij het water én met zicht op de pleziervaartboten aan de overzijde. Rondom de tuin worden trappen en zitelementen aangelegd waar je kan genieten van de zon. Wie wil kan de koelte onder de bomen opzoeken. Voor de kleinsten zijn speelelementen voorzien. Op de Dolfijnkaai-Kasteelkaai is heel wat ruimte voor gezellige terrasjes.  

De verlaagde Leieboorden zijn het gezicht en het hart van onze stad geworden, een van de mooiste plekjes in Vlaanderen. We starten nu met de volgende fase van de vernieuwing. Zo geven we de Leie nog meer terug aan de Kortrijkzanen. Ruth Vandenberghe, burgemeester
Voor het ontwerp werken we opnieuw samen met landschapsarchitect Michel Desvigne en studiebureau Arcadis die ook de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens hebben ontworpen. Zo zorgen we voor continuïteit, kwaliteit en samenhang in onze stadsontwikkeling en publieke ruimte. De uitgangspunten van het ontwerp zijn: ontharden, vergroenen, waterplezier en ontmoeten. Wout Maddens, schepen van stadsvernieuwing
Dit wordt een prachtig nieuw stukje publiek domein in onze stad. De grijze asfaltvlakte wordt een groene ontmoetingsplek. Maar liefst 1.000 vierkante meter nieuw groen en tientallen nieuwe bomen zullen van deze plek een rustpunt in de stad maken. We gaan van een plek waar het echt onveilig wandelen en fietsen is, naar een woonerf waar de mensen en niet de wagens centraal staan. Dit wordt een plek waar kinderen kunnen spelen, ruimte voor terrasjes komt en een tuin aan het water, de Leietuin, zal zorgen voor een unieke beleving van onze binnenstad.  Axel Weydts, schepen van openbare werken
Simulatiebeeld vernieuwing oude Leiebooren (c) Kortrijk – bureau Michel Desvigne
  • jpg
Simulatiebeeld vernieuwing oude Leiebooren (c) Kortrijk – bureau Michel Desvigne
  • jpg
Simulatiebeeld vernieuwing oude Leiebooren (c) Kortrijk – bureau Michel Desvigne
  • jpg

Oude Leie krijgt nieuw gezicht

Handelskaai met passantenhaven

De Handelskaai wordt heraangelegd als een groene wandelpromenade tussen de verlaagde Leieboorden en Kortrijk Weide. De kades -die hier in slechte staat zijn- worden grondig gerenoveerd en deels herbouwd. Nieuwe pontons en havenfaciliteiten (elektriciteit, water,…) moeten zorgen voor meer gebruikers van de passantenhaven.  

Tip Buda krijgt metamorfose

De nieuwe voetgangersbrug Reepbrug, gerealiseerd door De Vlaamse Waterweg, zorgt voor een nieuwe vlotte verbinding tussen Overleie, Buda en het stadscentrum. Met de aanleg van het nieuwe stadspark op de tip van Buda krijgt de binnenstad er een unieke groene oase bij. De geplande verhuis van het ziekenhuis (voorzien eind 2025) zal zorgen voor een echte metamorfose op Buda. Na de afbraak van bepaalde gebouwen ontstaat ruimte om het stadspark uit te breiden. Rondom een centraal plein op Buda komt ruimte voor de nieuwe stadsbibliotheek, publieke diensten en betaalbaar wonen.

Kasteelbrug in een nieuw jasje

Een ‘make over’ van de Kasteelbrug moet zorgen voor een betere inpassing in de omgeving qua niveaus en uitzicht. De brug wordt aangelegd als een verbindend platform tussen de Kasteelkaai en Buda. Trap- en zitpartijen naast de brug zorgen voor een beter contact met het water.

Reepkaai verwelkomt waterrecreatie 

De Reepkaai wordt ingericht als woonerf met een groene wandelpromenade langs het water. Pontons bieden aanmeerruimte voor pleziervaart (motorboten, bootverhuur, kajaks,…) en zorgen voor beweging op het water en een leuke sfeer.

Kasteelkaai wordt verlaagde tuin

De beschikbare breedte wordt benut om een unieke groene ruimte van 1.000 m² te realiseren. Door deze groene zone verlaagd aan te leggen ontstaat een sterk contact met het water. Rondom worden trappen en zitelementen aangelegd. Voor de kleinsten worden speelelementen voorzien. De terrasjes -die bovenaan de trappen liggen- vervolmaken de gezellige sfeer.

Dolfijnkaai als wandelpromenade

Op de Dolfijnkaai wordt de sfeer van de reeds verlaagde Leieboorden doorgetrokken. Wandelen kan langs het water of op het hogere deel waar ruimte wordt voorzien voor gezellige terrasjes onder de bomen. 

Leiebrug wordt verbindend platform

Nadat de Leiebrug werd vernield tijdens Wereldoorlog II, werd in 1948-1949 de bestaande Leiebrug gebouwd. De brug is in slechte staat en is aan vervanging toe. De Vlaamse Waterweg nv voorziet in de bouw van een nieuwe stalen brug. De brug krijgt een sober ontwerp dat zich maximaal inpast in de omgeving. Er  wordt onderzocht om de brug uit te werken als een platform waarbij het voetpad aan één zijde uitknikt. Hierdoor ontstaan vlotte linken tussen de verschillende kades. Zo wordt de brug nog meer dan vandaag onderdeel van de Leieboorden. Vanaf de brug heb je een mooi zicht op de Broeltorens en de verlaagde tuin aan de Kasteelkaai.

Download hier de simulatiebeelden van de nieuwe situatie

Simulatiebeeld vernieuwing oude Leiebooren (c) Kortrijk – bureau Michel Desvigne
  • jpg
Simulatiebeeld vernieuwing oude Leiebooren (c) Kortrijk – bureau Michel Desvigne
  • jpg

Download hier de simulatiebeelden van de huidige situatie

Huidige situatie (c) Kortrijk
  • jpg
Huidige situatie (c) Kortrijk
  • jpg

Unieke samenwerking

Stad Kortrijk en De Vlaamse Waterweg nv werken opnieuw samen om de verschillende deelprojecten maximaal op elkaar af te stemmen. Zo wordt hinder beperkt en worden investeringen kostenefficiënt op elkaar afgesteld of gecombineerd. Dit alles vanuit eenzelfde architecturale visie op de stadsvernieuwing van dit gebied.  

Mobiliteit

Bij de heraanleg van de kades als woonerf ontstaat maximaal ruimte voor voetgangers en fietsers. De Dolfijnkaai-Kasteelkaai wordt éénrichtingsverkeer (richting Leiestraat) voor wagens. Ook de Handelskaai krijgt bij heraanleg éénrichtingsverkeer (richting Noordbrug) voor wagens. In de omliggende straten blijft de situatie ongewijzigd. Zo blijven woningen en handelszaken bereikbaar. De behouden parkeerplaatsen zijn gericht op de nabije handelszaken (kortparkeren) en bewoners. Langparkeren wordt doorverwezen naar de (ondergrondse) stedelijke parkings. 

Pleziervaart

Op de Oude Leie zetten de stad, samen met De Vlaamse Waterweg nv, in op de groeiende vraag vanuit de pleziervaart. Aan de achterzijde van de Broeltorens blijft ruimte voor woonboten en langverblijf. Tussen de Leie- en Kasteelbrug worden nieuwe pontons aangelegd voor bootverhuur, kajaks, suppen, en het aanmeren van kleine motorboten voor dagrecreatie. Aan de Handelskaai komt een passentenhaven met ruimte voor boten van 10 tot 15m. Deze grotere boten -ook wel mobilhomes op het water genoemd- vormen een groeiende toeristische markt waarbij bezoekers verschillende steden in Vlaanderen en Noord-Frankrijk aandoen.

Budget en timing

Stad Kortrijk investeert 5,35 miljoen euro voor de heraanleg Dolfijnkaai-Kasteelkaai (2023 – midden 2024), de Kasteelbrug en de eerste ingrepen aan de Reepkaai (2024-2025). De Vlaamse Waterweg nv investeert mee voor het vervangen van de Leiebrug (datum uitvoering in verdere afstemming met andere ingrepen en minder hinder), de Handelskaai en de afwerking van de Reepkaai (na 2025).

LogoDeVlaamseWaterweg.jpg
  • jpg

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL