Een nieuwe publieke ruimte voor de stationsomgeving

De stationsomgeving zal er straks helemaal anders uitzien. In het voorjaar van 2023 start men immers met de herinrichting van de publieke ruimte bovenop de nieuwe stationsparking, de tunnel in de Zandstraat en het kruispunt Appel. Er wordt maximaal ingezet op verkeersveiligheid, ontharding en vergroening.

Een nieuw groen plein bovenop de tunnel in de Zandstraat

De Zandstraat en een deel van de Magdalenastraat worden volledig heraangelegd. De Zandstraat wordt een groen plein. Dat wordt mogelijk omdat de stadsring R36 er ondergronds gebracht wordt. Het wordt een aangename verblijfsplek met ruimte voor terrassen en veel groen, met ook heel wat zitbanken en fietsenstallingen. Het nieuwe plein wordt autoluw, met een duidelijke plek voor de voetgangers en zebrapaden op de belangrijkste oversteekplaatsen. De Magdalenastraat begrenst dit plein. De Magdalenastraat wordt opgenomen in de zone 30 en krijgt brede voetpaden en fietspaden die aansluiten op de R36 in de Burgemeester Lambrechtlaan, de Consciencestraat en de Beheersstraat. Fietsers zullen via de nieuwe aparte fietstunnels uiteraard ook veilig kunnen fietsen naar het knooppunt Panorama.

Simulatiebeeld stationsomgeving (c) Kortrijk
  • jpg
Simulatiebeeld stationsomgeving (c) Kortrijk
  • jpg

Een nieuwe stationsboulevard

De stationsboulevard (het deel boven de nieuwe ondergrondse parking) krijgt ook een volledige make-over. Het wordt de verbinding voor voetgangers en fietsers tussen het station en Kortrijk Weide en omgeving. De boulevard komt aan de kant van het muziekcentrum. De bussen van De Lijn komen aan de kant van de sporen. Die twee delen zijn van elkaar gescheiden door een ruime groenzone met gras, lage beplanting en bomen. Dat maakt van het geheel een aangename wacht- en verblijfplaats. In het verlengde van het treinperron langs spoor 1 komt een ruim busstation met 6 bushaltes en een aantal wachtplaatsen voor bussen in afwachting van hun volgende rit.

Simulatiebeeld stationsomgeving (c) Kortrijk
  • jpg
Simulatiebeeld stationsomgeving (c) Kortrijk
  • jpg

Binnenkort stelt de stad een ontwerper aan voor de heraanleg van het Casinoplein en het Conservatoriumplein. Meer nieuws hierover volgt.

Met de aanleg van de publieke ruimte krijgt de stationsbuurt stilaan haar nieuw gezicht. We kiezen er resoluut voor om de omgeving terug te geven aan de buurtbewoners. In plaats van een druk verkeersknooppunt met honderden geparkeerde wagens komen hier autovrije en groene pleinen, waar het aangenaam en veilig vertoeven is voor wandelaars, fietsers en spelende kinderen. Onze doelstelling is duidelijk: de verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen, zonder in te boeten op doorstroming voor het autoverkeer op de stadsring. Dat verkeer zal daarom hoofdzakelijk ondergronds verlopen. Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
Voor de verharding kozen we voor op maat gemaakte roodbruine betonstenen, afgewerkt met verschillende gekorrelde structuren. Het wordt dus geen saaie grijze vlakte. De combinatie van gladde en ruwe stenen zorgt ervoor dat je niet uitglijdt. Er komt ook een grote groenzone van in totaal 6.000m² met vaste planten, siergrassen, bolgewassen en accentbomen. Wout Maddens, schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing

Buurtbewoners ontvangen eerstdaags een bewonersbrief over de herinrichting en extra info over de nieuwe verkeerssituaties.

20221031-_DSC4381axel_stationsomgeving.jpg
  • jpg
20221031-_DSC4385axel_stationsomgeving.jpg
  • jpg
20221031-_DSC4370axel_stationsomgeving-Pano.jpg
  • jpg
20221031-_DSC4365axel_stationsomgeving-Pano.jpg
  • jpg

Contact

Isabel Cossement, Stationsproject, 0468 23 12 74

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL