Realisatie De Groene Verbinding van start

Eind 2022 stelde Stad Kortrijk de plannen voor De Groene Verbinding voor: vijf kilometer nieuwe wandel- en fietspaden tussen Kortrijk, Bissegem en Heule met een totaaloppervlakte van 26 hectare nieuw groen. Nu de voorbereidende nutswerken in het deelgebied Astridpark-Weversstraat en Molenstraat West bijna afgerond zijn, start op 6 mei de realisatie van de eerste deelgebieden van De Groene Verbinding.

Deelgebied Astridpark - Weversstraat:

Uitbreiding Astridpark met nieuwe fiets- en wandeldoorsteek

Vanuit de Molenstraat, via de Jacob Vandervaetstraat en Herderstraat tot aan de Graaf de Smet de Naeyerlaan en uiteindelijk het Astridpark, worden de principes van ontharding, vergroening en een volwaardige fietsverbinding doorgetrokken. Zo wordt in de Koninginnelaan de helft van de straat onthard en ingericht naar het beeld van het Astridpark. Ook hier wordt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad en wandelpad aangelegd om de aansluiting te maken naar het Astridpark. Om daarna ook een veilige fietsoversteek naar het  Astridpark te garanderen, wordt het tracé in de Graaf de Smet de Naeyerlaan tussen de kastanjebomen ingepast. Zo bekomen we een volwaardige noord-zuid as. De Koninginnenlaan wordt verderop fietsstraat.

Timing

De nutswerken gingen in dit deelgebied van start in het najaar van 2023 en zijn ondertussen afgerond. Zowel De Watergroep, Fluvius als Telenet maakten ervan gebruik om hun leidingen te vernieuwen. Op 6 mei zal aannemer Wegenbouw Ockier uit Kuurne starten met de eigenlijke werken. Deze werken zullen duren tot eind september. De groenaanleg volgt dan in het plantseizoen (winter 2024-2025). Tijdens de werken zal de werfzone volledig afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. De woningen zullen enkel te voet bereikbaar zijn. De parking in de Weversstraat blijft zo maximaal mogelijk open en bereikbaar tijdens de werken.

groene-verbinding-deelgebied-astridpark.jpg
  • jpg

Deelgebied Molenstraat West

De eyecatcher in de Molenstraat wordt een 12 meter brede straattuin. Die vervangt de op vandaag ondergewaardeerde middenbermen in het centrale gedeelte van de straat. De straattuin is nieuw volwaardig wijkgroen waar ruimte zal zijn voor spel en ontmoeting, maar ook voor natuur en water.

Buurtparkeren

Omdat er in de straten van het projectgebied heel wat ontharding zal plaatsvinden en kwalitatieve fietspaden worden ingericht, moet er ruimte worden vrijgemaakt. Daardoor zal het straatparkeren op verschillende locaties worden geschrapt. Maar het schrappen gebeurt niet zonder in een alternatief te voorzien met nieuwe of opgewaardeerde buurtparkings. Zo krijgen op korte termijn de Molenstraat en op lange termijn de Jacob Vandervaetstraat nieuwe buurtparkings. De bestaande buurtparking in de Weversstraat wordt met specifieke ingrepen geoptimaliseerd. Op verschillende plekken in het projectgebied komen ook buurtfietsenstallingen en nieuwe fietsaanleunbeugels voor fietsparkeren. Om ruimte te maken voor de nieuwe groene verbinding wordt de circulatie in de Molenstraat, J.Vandervaetstraat en Koninginnelaan aangepast. Deze nieuwe circulatie gaat in wanneer de werken afgerond zijn.

Timing

Momenteel zijn de nutsmaatschappijen (De Watergroep, Fluvius, Telenet, Fiber Klaar en Proximus) bezig met hun voorbereidende werken. Deze werken zullen afgerond zijn in mei 2024. Aansluitend op 21 mei 2024, zal aannemer APK uit Langemark-Poelkapelle starten met de eigenlijke wegenis- en rioleringswerken. Deze werken zullen gefaseerd verlopen en afgerond zijn in de lente van 2025. Ook tijdens deze werken zal de werfzone volledig afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.

450241-Molenstraat-cff251-original-1667916543.jpg
  • jpg

Werfcafé

Buurtbewoners krijgen meer uitleg over de timing en fasering van de werken tijdens een werfcafé op donderdag 18 april doorlopend van 19 tot 21 uur in OC Molenheem.

Bevoegd

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL