Een nieuwe fietsdoorsteek aan Euroshop Kortrijk

Een nieuw fietspad ter hoogte van de Euroshop zal zorgen voor een autoluwe fietsdoorsteek die de Moorseelsestraat op een verkeersveilige manier met de bestaande fietspaden in de Meensesteenweg en de jaagpaden langs de Leie verbindt. Om de fietsdoorsteek te kunnen realiseren verwierf Kortrijk twee percelen aan de zijde van de Moorseelsestraat. Bijkomend werd een akkoord gemaakt met het Agentschap van Wegen en Verkeer (AWV) om hun gronden ter hoogte van de doorsteek in het beheer van de stad op te nemen. Met het wegwerken van deze missing link wordt zo stelsmatig verder aan het verkeersveilige en kwalitatieve fietsroutenetwerk doorheen Kortrijk gewerkt. De start van deze werken is voorzien in het najaar van 2022.

doorsteek Euroshop.PNG
  • PNG
doorsteek Euroshop.PNG

Fietsdoorsteek tussen Moorseelsestraat en Meensesteenweg via toegangsweg Euroshop.

Dubbel- en enkelrichtingsfietspad, buurtfietsenstalling en groen

De fietsdoorsteek wordt gerealiseerd met een dubbelrichtingsfietspad van 4 meter breed tussen de Moorseelsestraat en de bestaande toegangsweg tot de Euroshop. Langsheen de toegangsweg worden vervolgens twee enkelrichtingsfietspaden aangelegd elk van 2m breed om zo aan te sluiten op de bestaande fietsinfrastructuur van de Meensesteenweg en verderop de jaagpaden langs de Leie. Op één van de percelen aangekocht door de stad wordt ook een buurparking voorzien om het schrappen van de private garageboxen in de Moorseelsestraat op te vangen.

Dit is een zeer belangrijke doorsteek voor de verkeersveiligheid van onze fietsers. Op vandaag moeten fietsers immers het kruispunt ter hoogte van de garage Midas gebruiken om naar de Moorseelsestraat te fietsen. Dat is een allesbehalve evidente oversteek. Met dit alternatief kan men veilig fietsen vanop de jaagpaden langs de Leie, over de bestaande fietspaden langs de Lambrechtlaan doorheen de nieuwe doorsteek tot in de Moorseelsestraat. Later komt daar dan de nieuwe fietsinfrastructuur doorheen Wembley die de connectie zal maken met het Fiets- en Groennetwerk Kortrijk Noord.  Axel Weydts, schepen van mobiliteit en Kortrijk Fietst
Met deze doorsteek realiseren we een belangrijke missing link in de toekomstige fietsverbinding tussen het centrum en het noordwesten van Kortrijk. Met nog nieuw aan te leggen fietssnelwegen door het sportcentrum Wembley en via de gronden van de vroeger geplande gewestweg N328 tussen de Wembley en stadsgroen Ghellinck zal je vanuit Bissegem in enkele minuten veilig met de fiets in het centrum geraken. Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing

Uit buurtonderzoek bleek dat er ook behoefte was aan veilige fietsparkeerplaats, waardoor ook een buurtfietsenstalling langs de kant van de rotonde aan de Meensesteenweg wordt voorzien. Er wordt een nieuwe bomenrij aangeplant langsheen de toegangsweg Euroshop, verschillende voorziene groenzones zullen onder ecologisch maaibeheer worden geplaatst.

Fietsrouteplan, van plan tot realiteit

Met de uitwerking van het fietsrouteplan in 2018 bleek uit een publieksbevraging deze fietsdoorsteek een belangrijke ontbrekende schakel te zijn op de prioritaire fietsroute voor verkeersveilig en kwalitatief fietsen Bissegem Noord - Kortrijk Centrum. Wanneer de fiets- en groenstructuur doorheen sportcentrum Wembley, en bij uitbreiding het nieuwe fiets groen netwerk Kortrijk Noord gerealiseerd is zal de doorsteek als belangrijke lokale verbinding dienen tussen dit nieuwe groene fietsnetwerk, de kleine ring rond Kortrijk, de jaagpaden langs de Leie en de stationsomgeving. De plannen voor dit nieuwe netwerk worden voorgesteld aan het grote publiek op een infomoment op 30 maart in de Warande in Heule.

Fiets- en groenstructuur Kortrijk Noord.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL