Kortrijk vanaf vandaag officieel lid van het internationale Rainbow Cities Network

In mei, naar aanloop van de internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, werd de vraag tot toetreding door de gemeenteraad goedgekeurd. De Kortrijkse kandidatuur werd zopas door het Rainbow Cities Network (RCN) positief beantwoord. Kortrijk is één van 39 steden uit 18 verschillende landen die lid zijn. Voor Vlaanderen zijn dat naast Kortrijk intussen ook Brugge, Leuven, Gent, Oostende.

Het RCN is een internationaal netwerk van steden die zich inzetten voor een inclusief beleid voor alle mensen, maar specifiek voor mensen van de LGBTI+-gemeenschap. Het netwerk verbindt beleidsmedewerkers en experten wereldwijd. Het lidmaatschap maakt deel uit van een nieuw gelijke kansenbeleid in dit domein. In de schoot van deze toetreding maakt de stad werk van een versterkt lokaal netwerk om het gelijke kansenbeleid verder uit te bouwen. Dit in samenwerking met expertenorganisaties en Kortrijkzanen.

In Kortrijk wordt het niet getolereerd dat mensen worden gediscrimineerd op basis van afkomst, inkomen, leeftijd, sociaal-economische positie, huidskleur, geaardheid (LGBTI+) of welke grond dan ook. En dat blijkt meer dan ooit nodig. Er komen steeds meer meldingen van intimidatie, discriminatie of geweldpleging tegen mensen op basis van seksuele geaardheid.

In ons bestuursakkoord waren we duidelijk, in ons beleid willen we dat ook zijn. We ontwikkelen een reeks acties om gelijke kansen en non-discriminatie te bevorderen. Philippe De Coene, schepen van Gelijke Kansen

De toetreding tot het RCN is meer dan een symbolische actie. De toetreding was op voorwaarde van een overzicht van het LGBTI+ beleid van de stad met een reeks goede praktijken. Dat overzicht geeft meteen vorm aan een vernieuwd actieplan.

Zo versterken we in navolging van deze toetreding ons lokaal regenboognetwerk, dat nu bestaat uit expertenorganisaties en stadsmedewerkers. We nodigen deze organisaties, zoals Wel Jong Niet Hetero en Cavaria, uit om samen het actieplan verder vorm te geven. We roepen daarbij alle Kortrijkzanen op die mee willen werken aan de verdere opmaak van het actieplan dat gelijkheid, met focus op LGBTI+, verder kan versterken in onze stad. Deze toetreding aan het RCN en de lokale versterking van het netwerk is meteen de eerste actie van het lokale actieplan.

Als tweede actie versterken we de algemene aanpak en de slachtofferhulp bij gevallen van discriminatie en agressie, we zorgen ervoor dat slachtoffers sneller klacht (durven) indienen. Dit met ondersteuning van alle relevante actoren die vertegenwoordigd zijn in de lokale taskforce 'Sociaal beleid, veiligheid en leefbaarheid zoals de welzijns- en sociale diensten van de stad, huisvesting, hulpverlening, justitie, politie, enz.).

Als derde actie wordt LGBTI+ onderdeel van de discriminatietoets op de huurmarkt. Uit een eerste onderzoek van de VUB bleek genoeg redenen dat verdere algemene toetsing nodig is, uit meldingen bij sociale diensten en politie bleek dat dit ook voor deze specifieke doelgroep nodig is.

In een vierde actie wordt sensibilisering en vorming sterker georganiseerd. Hiervoor werken we samen met alle Kortrijkse onderwijsinstellingen. Zo namen 8 schoolcampussen deel aan de laatste campagne PAARS.

De vijfde actie is een blijvende inzet op symbolische daden. Op de laatste internationale dag tegen homofobie en transfobie, verleden mei, stelden we het eerste regenboogzebrapad van de stad voor. Samen met de 18 regenboogvlaggen een sterk visueel en nodig statement. De komende jaren breiden we de regenboogzebrapaden uit naar alle deelgemeenten.

Een bredere uiteenzetting van het actieplan is hier terug te vinden. Deze acties worden aangevuld door het versterkte lokale netwerk en de goede praktijken die we vanuit het Rainbow Cities Network meekrijgen.

Tijdens het eerstvolgende internationale bijeenkomst van het RCN in Bergen (Noorwegen), volgende maand, mag de stad officieel het toetredingscertificaat in ontvangst nemen.

Regenboogzebrapad Grote Markt (copyright: Kortrijk)
  • jpeg
Regenboogzebrapad Grote Markt (copyright: Kortrijk)

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL