AjKo vzw groeit verder en verhuist naar nieuwe uitvalsbasis in V-Tex poortgebouw

AjKo, het Kortrijks jeugdwelzijnswerk, heeft vandaag zijn vaste stek in de Veldstraat. In het voorjaar van 2025 trekt AjKo naar een nieuwe locatie in de binnenstad. De Vetex-site wordt de nieuwe uitvalsbasis voor de meeste deelwerkingen. Een ideale locatie met voldoende binnen- en buitenspeelruimte, in de omgeving waar veel kinderen en jongeren bereikt worden. De toekomstige parkzone werd mee ontworpen op maat van de doelgroep van AjKo. Vooraleer AjKo intrekt, zijn een aantal aanpassingswerken aan de orde. De verhuis zelf is gepland voor het voorjaar van 2025.  

Ajko (c) Kortrijk
  • jpeg
Ajko (c) Kortrijk

Vandaag heeft AjKo een uitvalsbasis in de Veldstraat, in het vroegere Café Congo, waar ook eerder de Instrumentheek (nu deel van de Deelfabriek) even zijn werking had. De huurovereenkomst - het gebouw is eigendom van Brouwerij Omer Vander Ghinste NV - loopt teneinde. AjKo vzw is sterk gegroeid en het oude gebouw is niet meer ideaal om de verschillende deelwerkingen te organiseren.  

AjKo bestaat 10 jaar en werkt aan de toekomst

AjKo groeide de afgelopen 10 jaar tot een stevige organisatie met 10 vaste medewerkers en meer dan 40 animatoren. Met gemiddeld 1.050 werkingsmomenten per jaar en meer dan 27.000 deelnames van kinderen en jongeren is AjKo niet meer weg te denken in het Kortrijkse jeugdwelzijnswerk. AjKo kenmerkt zich doordat het verspreid over de stad aanwezig is voor en vooral met kinderen en jongeren. Zowel tijdens het schooljaar als in de vakantieperiodes zijn er acht deelwerkingen: AjKot, Boothuis, Buurtsport, Jenga, kleine K, Meisjeswerking, Da Jim en Pretmobiel. Daarbij staan de kinderen en jongeren mee aan het stuur om de activiteiten en de groei vorm te geven, het zogenoemde vraaggericht werken. Samen met de kinderen en jongeren wordt er ook ingezet op projecten zoals Europese uitwisselingen, Zomerprikkels…  

Nieuwe infrastructuur op maat van de werking

Om de groei van alle deelwerkingen te kunnen verzekeren, kiest de stad nu om AjKo vzw onder te brengen in eigen patrimonium. Dat is de meest (kosten)efficiënte manier om de infrastructurele noden die de vzw heeft in te lossen. Want een centrale, kwaliteitsvolle uitvalsbasis blijft nodig. Als ontmoetingsruimte voor de kinderen en jongeren, om activiteiten te organiseren - zeker 's avonds en in de koudere, nattere dagen, voor het stockeren van materiaal... Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren

Het V-Tex poortgebouw is niet ver gelegen van de huidige uitvalsbasis en heeft enkele troeven: centraal in de stad, makkelijk bereikbaar voor de kinderen en jongeren van de omliggende buurten. Maar ook de toekomstige parkzone naast het gebouw, dat in de plannen voor de nieuwe verkaveling op de site is opgenomen, wordt een nieuwe troef. De zone is overigens ontworpen op maat van kinderen en jongeren en biedt een extra plaats, nabij de gebouwen, voor de activiteiten van AjKo.  

Op de site zijn verschillende organisaties actief, zoals Buurtschool V-TEX, Chiro Hestia en buurtwerk V-tex. De site wordt ook gebruikt door het buurtcomité Vtex Tsjing-Tsjang, bijvoorbeeld voor de organisatie van Textival. Samen met de aanwezige organisaties zal er de komende maanden gekeken worden hoe de werkingen op elkaar kunnen afgestemd worden en welke noden er zijn. AjKo wordt de hoofdgebruiker van het poortgebouw.  

Volgende stappen

Op korte termijn wordt met een eerste fase een nieuwe ontmoetingsruimte gecreërd voor kinderen en jongeren. De plannen hiervoor zijn in volle opmaak. De bestaande lokalen zullen een vaste invulling krijgen door de verschillende AjKo-deelwerkingen. Chiro Hestia behoudt ook nog een lokaal zodat ze hun werking kunnen blijven organiseren. Naast de ontmoetingsruimte zal er in eerste instantie ook stockageruimte voorzien worden voor het sport- en spelmateriaal van AjKo.  De effectieve verhuis van AjKo naar het V-Tex poortgebouw is voorzien in het voorjaar 2025. Naast de verhuis op korte termijn wordt met een tweede fase de site grondiger gerenoveerd en aangepast aan de noden van AjKo en de hedendaagse normen.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL