AjKo viert feest: 10 jaar sterk jeugdwelzijnswerk in Kortrijk

vzw AjKo viert feest samen met alle kinderen en jongeren waarvoor de werking in 2014 werd opgericht. AjKo groeide de afgelopen 10 jaar tot een stevige organisatie met 10 vaste medewerkers en meer dan 40 animatoren. Met gemiddeld 1.050 werkingsmomenten per jaar en meer dan 27.000 deelnames van kinderen en jongeren is AjKo niet meer weg te denken in het Kortrijkse jeugdwelzijnswerk.

De geboorte van AjKo

Op 1 juli 2014 startte vzw AjKo op in Kortrijk. Na een intensief traject van een jaar kwamen de jeugdwerkers vanuit verschillende organisaties samen in een nieuw team. Een nieuwe structuur, de grote vereniging van het destijds opgedeelde Kortrijkse jeugdwelzijnswerk. Dit om meer kinderen en jongeren te bereiken, met een kwaliteitsvoller aanbod en meer werkingsmomenten op maat van hun noden. Vanaf dag één werd de kwaliteit getoond. De expertise kwam dan ook mee vanuit de toenmalige organisaties (o.a. vzw Boothuis, Uit de Marge, Arktos…) die al een sterke werking hadden. Tevens werd een sterk bestuur samengesteld uit diverse Kortrijkse middenveldorganisaties met expertise in het jeugd(welzijns)werk, zodat er ook op beleidsniveau met gewicht en op maat kan gebouwd worden. Doorheen de jaren professionaliseerde vzw AjKo zich verder en ontstonden nieuwe werkingen zoals de kleine K en Da JIM, werd er sterk ingezet op Europese uitwisselingen en vormt de animatorenwerking de rode draad doorheen de organisatie.

Maar het was ook zoeken om de werking uit te bouwen tot waar ze vandaag staat. In de eerste maanden was er geen vaste ontmoetingsruimte voor jongeren. In oktober 2014 nam AjKo zijn intrek op de Veemarkt, het vroegere pand van vzw Mobiel. Een gezellige locatie die al snel te klein bleek voor een snel groeiende organisatie. In juni 2016 nam AjKo zijn intrek in de Veldstraat 158, het vroegere café Congo. Een ruime ontmoetingsruimte waarin de verschillende jongerenwerkingen konden groeien. Ondertussen kwamen al duizenden kinderen en jongeren langs om samen met hun vrienden leuke activiteiten te beleven, elkaar te ontmoeten en ondersteund te worden waar nodig.

De groei van AjKo

AjKo kenmerkt zich doordat het verspreid over de stad aanwezig is voor en vooral met kinderen en jongeren. Zowel tijdens het schooljaar als in de vakantieperiodes zijn er acht deelwerkingen: AjKot, Boothuis, Buurtsport, Jenga, kleine K, Meisjeswerking, Da Jim en Pretmobiel. Daarbij staan de kinderen en jongeren mee aan het stuur om de activiteiten en de groei vorm te geven, het zogenoemde vraaggericht werken. De kinderen en jongeren bepalen wat er gebeurt door mee de activiteitenkalenders samen te stellen.

Naast de deelwerkingen wordt er sterk ingezet op projecten. Vanuit de leefwereld van de kinderen en jongeren, steeds inspelend op een nood. Zomerprikkels is daar een voorbeeld van. Twee maanden zomervakantie zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die thuis geen Nederlands spreken soms een taalachterstand oplopen tegen het begin van het schooljaar. Via leuke, speelse activiteiten wordt taal gestimuleerd zodat de kinderen het schooljaar sterk kunnen starten.

Met gemiddeld 1.050 werkingsmomenten per jaar en meer dan 27.000 deelnames van kinderen en jongeren is AjKo niet meer weg te denken in het Kortrijkse jeugdwelzijnswerk. Bert Herrewyn, schepen van kinderen en jongeren

De coronacrisis was een bepalende periode. Veel kinderen en jongeren hadden extra nood aan kwaliteitsvolle vrije tijd. AjKo schakelde een versnelling hoger, bleef tijdens de crisis kinderen en jongeren bereiken en bouwde een sterke band op met heel wat van hen die het eerder niet bereikte. De animatorenwerking kreeg een flinke boost. Er werd een eigen animatorcursus ontwikkeld met en een jaarlijks weekend om de onderlinge band sterk te houden. Zo kan AjKo rekenen op meer dan 40 animatoren die de werkingen vorm geven, versterken en de animatoren zelf doet groeien.

We zijn trots op onze animatoren die ondertussen met meer dan 40 zijn! Deze jongeren waren voorheen zelf deelnemers en zijn doorgegroeid om de professionele jeugdwerkers te versterken in de werking. Tom Verhelst, coördinator vzw AjKo

AjKo reist ook. Naast de jaarlijkse kampen en meerdaagse uitstappen in België werd in 2018 een eerste keer naar het buitenland getrokken. Samen met vzw KrisKras trokken twee groepen jongeren naar Frankrijk. Door corona lag het reizen een tijd stil. Maar sinds 2022 zijn er jaarlijks Europese uitwisselingen. Dat zorgt dat AjKo deel uitmaakt van een stevig Europees netwerk waaruit jongerenprojecten opgezet worden met jeugdwelzijnsorganisaties uit onder andere Italië, Marokko, Letland, ...

AjKo groeit verder en verhuist!

AjKo blijft een organisatie die constant in beweging is. Nieuwe noden en behoeften van kinderen en jongeren vormen steeds het vertrekpunt om hun werkingen en projecten vorm te geven. En daar is groei voor nodig.

In het voorjaar van 2025 trekt AjKo naar een nieuwe locatie in de binnenstad. De Vetex-site wordt de nieuwe uitvalsbasis voor de meeste deelwerkingen. Een ideale locatie met voldoende binnen- en buitenspeelruimte, in de omgeving waar veel kinderen en jongeren bereikt worden. De toekomstige parkzone werd mee ontworpen op maat van de doelgroep van AjKo. Bert Herrewyn, schepen van kinderen en jongeren

Ondertussen blijven kinderen en jongeren elkaar ontmoeten op diverse locaties zoals de boot in de Spinnerijkaai, het Groeningeheem, OC Lange Munte, basisschool Sint-Amand-Noord, …

AjKo nodigt iedereen uit op zijn feest

AjKo viert zijn 10-jarig bestaan met een netwerkmoment op vrijdag 24 mei. Het AjKo-team en de kinderen en jongeren vieren dit samen op zaterdag 25 mei. Alles gaat door op de Vetex-site in Kortrijk.

Fotografen zijn welkom om op zaterdag 25 mei tussen 15u en 17u de kinderen en jongeren in actie te zien.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL