Project Visite: al 1.157 huisbezoeken bij Kortrijkse senioren

Rechtenverkenning aan huis zorgt voor langer comfortabel wonen

Een antwoord bieden op hulpvragen en informatie aanbieden over rechten en diensten, rechtstreeks bij senioren thuis. Dat is het rechten aan huis-concept van het project Visite, dat sinds 2013 stelselmatig in alle deelgebieden van Kortrijk doorgaat. Na de deelgemeentes van de Zuidelijke rand en Bissegem, werden nu alle 474 70- tot 75-jarigen uit Marke aangeschreven. In totaal brachten we intussen 1.157 huisbezoeken, waaruit 567 hulpvragen voortkwamen. Tijdens een slotmoment in het OC brengt de stad een honderdtal Markse senioren bijeen die deelnamen aan Visite Marke om hen samen te brengen en de resultaten van het project te tonen. Volgende stap in het project is Heule.

Visite (c) Kortrijk
  • jpeg
Visite (c) Kortrijk
  • jpeg
Visite (c) Kortrijk
  • jpeg

Visite Kortrijk 2013 en verder

Het project Visite wil onderbescherming bij senioren tegengaan. Senioren hebben recht op bepaalde voordelen en premies, maar nog lang niet allemaal maken ze er gebruik van, of soms hebben ze er nog geen weet van. Via het wijkgericht sociaal werk van de stad helpen we onze senioren op weg doorheen het beschikbare aanbod aan rechten en diensten en zorgen we dat ze langer comfortabel thuis kunnen wonen.

Aanvankelijk lag de focus op de landelijke, zuidelijke deelgemeentes van Kortrijk. Gezien de goede resultaten van het project werd vanuit ons Wijkgericht Sociaal Werk het plan opgevat om alle deelgebieden van Kortrijk aan te doen. Telkens worden alle senioren in een bepaald deelgebied aangeschreven, wie geen bezoek wenst, kan dit doorgeven. De doelgroep wordt gaandeweg verder verfijnd, het is niet mogelijk en ook niet wenselijk om alle 65-plussers te bezoeken. De nog relatief jonge senioren hebben vaak geen boodschap aan dergelijk bezoek. 80-plussers zijn dan weer vaker zorgbehoevend en krijgen vaak al ondersteuning.

Dit is een erg arbeidsintensief project, daarom verloopt het gefaseerd. Tussen 2013 en 2015 werden Kooigem, Bellegem en Rollegem aangedaan. In 2016 en 2017 liep het in Aalbeke en in 2018-2019 in Bissegem. Visite Marke heeft vertraging opgelopen door de coronaperiode maar is nu dus ook afgerond. Visite Heule is intussen in voorbereiding. Bij de start van Visite werden de huisbezoeken uitgevoerd door een specifieke projectmedewerker. Intussen is dit opgenomen in de werking van de wijkcentra en worden de huisbezoeken uitgevoerd door - goed opgeleide - vrijwilligers en gemeenschapswachten.

In totaal brachten we in de periode 2013-2024 al 1.157 uitgebreide huisbezoeken, waaruit 567 hulpvragen voortkwamen. De vragen varieerden van informatie over tegemoetkomingen en premies tot vragen over woningaanpassingen, parkeren, sociale tarieven voor telefonie en energie en dienstverlening aan huis zoals thuiszorg en warme maaltijden.

Het project Visite is een mooi voorbeeld van hoe de stad afstapte van de klassieke loketaanpak en aan huis gaat, met focus op de hulpvragen van de mensen zelf. De teller staat al op 1.157 gerichte en uitgebreide huisbezoeken, een indrukwekkend resultaat. Door actief aan huis te gaan bij onze inwoners zorgen we niet alleen sneller en efficiënter voor een gepast antwoord op een hulpvraag, maar ook voor rust. De woonzorgverlener komt langs, de poets- of klusjeshulp komt meer langs, er zijn tips rond valpreventie, er wordt samen bekeken of er woonaanpassingen mogelijk zijn, ... Maar er is ook ogenschijnlijk kleine hulp zoals bijvoorbeeld een sociaal telefoontarief of een blauwe parkeerkaart, zodat er meer contact kan zijn met de familie en vrienden, zorgt voor een aangenamer leven. Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang

Sociaal werk, in de buurt en voor wie nodig aan huis

De Markse editie startte in 2019 en werd na de coronaperiode terug opgepikt. Er vonden 257 bezoeken plaats bij de leeftijdsgroep van 70 tot en met 75 jaar, waaruit 145 hulpvragen voortkwamen. Samen met het wijkgericht sociaal werk, waaronder de ergotherapeuten en woonzorgverleners van het wijkteam Marke werd telkens opnieuw gezocht naar een oplossing op maat.

Nog enkele cijfers met betrekking tot Visite Marke:

- 34% van de bevraagde senioren is alleenstaand, 66% gehuwd of samenwonend

- 83% bezit een eigen woning, 8% huurt een sociale woning, 9% huurt op de privémarkt

- 29% geeft aan reeds afhankelijk te zijn van hulp van derden

- 12% deed reeds aanpassingen aan de woning in functie van toegankelijkheid

- 64% heeft nog een erg actieve vrijetijdsbesteding

- Slechts 20% is lid van een ouderenvereniging

Slotmoment

Het slotmoment is er in eerste instantie om extra ontmoeting te stimuleren en nieuwe mensen te leren kennen. Maar ook om de resultaten van het project te tonen. Door samen met de ouderen terug te kijken op het project zien ze dat ze niet alleen zijn en dat heel wat leeftijdsgenoten dezelfde vragen of moeilijkheden ervaren. Tijdens het slotmoment is er een lezing over hoe mensen langer thuis kunnen blijven wonen en over alternatieve woonvormen op maat van senioren. Daarna is er een infomarkt, in samenwerking met partners, waar men meer te weten komt over het wijkgericht sociaal werk, de energiesnoeiers, sociale huisvesting, woon- en zorgcentra of aanpassingen van de eigen woning.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL