Kortrijk strijdt verder voor gender- en seksuele gelijkheid op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie

Kortrijk tolereert het niet dat mensen worden gediscrimineerd op basis van afkomst, inkomen, leeftijd, sociaaleconomische positie, huidskleur, geaardheid (LGBTI+) of welke grond dan ook. Op de vooravond van IDAHOT, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (17 mei), hijsen we symbolisch de regenboogvlag aan de pui van het Kortrijkse stadhuis, samen met Justin Laevens uit Bissegem, finalist van Mister Gay Belgium 2024. En zoals elk jaar wordt het Kortrijkse actieplan, dat voor de toetreding tot het Europese Rainbow Cities Network in 2022 werd opgemaakt, aangescherpt.

We moeten als stad, als gemeenschap, blijven tonen dat iedereen zichzelf kan zijn. Want het blijft nodig. De helft van de de lgbtq+-personen vermijdt vandaag om hand in hand te lopen, zo blijkt uit recent Europees onderzoek.  Philippe De Coene, schepen van Gelijke Kansen
Er wordt door sommige mensen, groeperingen gezegd dat het niet meer nodig is om een statement te maken, bijvoorbeeld met regenboogzebrapaden in onze straten. Maar net vandaag is het zo belangrijk. Niet enkel voor de lgbtq+ gemeenschap maar voor de vrijheid, gelijkheid én veiligheid van iedereen. Axel Weydts, schepen van Mobiliteit
Persco IDAHOT (c) Kortrijk
  • jpeg
Persco IDAHOT (c) Kortrijk

Actie 1: Kortrijk is lid van Rainbow Cities Network en bouwt het lokale netwerk uit

Het Regenboogcafé startte zomer 2022 en kent een succesvolle werking met ongeveer 40 aanwezigen per werkingsmoment. Het café gaat door in de Unie Der Zorgelozen elke zaterdag van de maand en zal op Sinksenzondag te vinden op de Grote Markt. Het Regenboogplatform, een netwerk die vrijwilligers van bestaande lokale LGBTI+ verenigingen (Go-out!Liever GelijkQACE en De Woensdagploeg) en nieuwe vrijwilligers, werkt steeds nauwer samen. Zo zijn er naast het maandelijkse openingsmoment van het café verschillende activiteiten doorheen het jaar met mooie opkomst.

Op 23 mei gaat op initiatief van CAW Zuid-West-Vlaanderen en in samenwerking met Transgender Infopunt en Stad Roeselare de studiedag 'Gender zonder grenzen: transgender inclusief handelen voor professionals door.

Actie 2: We beschermen inwoners en zorgen ervoor dat slachtoffers klacht indienen

Een voorval van intimidatie gaat vaak gepaard met schaamte, of mensen weten niet goed wat de precieze stappen na een aangifte zijn. Er blijft een blinde vlek van voorvallen die niet worden gemeld. Daarom zet de stad sinds 2022 in op het digitaal meldpunt en infowebsite Over Je Grens (i.s.m. Politiezone Vlas, de pagina werd reeds 4.500 keer geraadpleegd) en wordt nu ook een fysiek meldpunt voorzien op grote (stads)events, waarvan de eerste keer op de komende Sinksenfeesten.

Het fysiek meldpunt tijdens de Sinkenfeesten is er voor alle vormen van intimidatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Het meldpunt is samen met de centrale post van het Rode Kruis gevestigd in het Kortrijkse stadhuis waar professionele werkkrachten aanwezig zijn, elke Sinksendag van 17u tot 4u 's nachts. Om vragen te beantwoorden, de eerste zorgen toe te dienen of een politionele melding te maken.

Actie 3: We organiseren omstaanderstrainingen en vormingsdagen

Als mensen een voorval van ongewenst gedrag of intimidatie zien, weten ze vaak niet hoe te reageren. Nochtans kan een tussenkomst erger voorkomen. En het zorgt ervoor dat het slachtoffer wordt opgevangen en dat de situatie gemeld wordt aan de politie. Ondertussen werden al verschillende omstaanderstrainingen georganiseerd. Breed voor inwoners maar ook specifiek voor vrijwilligers en gemeenschapswachten van Stad Kortrijk. Verder dit jaar volgen er nog trainingen voor onderwijs- en horecapersoneel.

Actie 4: Sensibiliseringscampagnes bij jonge Kortrijkzanen

Scholen spelen een belangrijke rol bij de vorming en openheid rond seksuele gelijkheid en diversiteit. De stad promoot en ondersteunt de sensibiliseringscampagne PAARS in 11 Kortrijkse onderwijsinstellingen (WELKE?). De campagne voorziet informatie en manieren voor jongeren én leerkrachten om open om te gaan met het thema.

Actie 5: In Kortrijk mag iedereen zichzelf zijn en dat tonen we

Na Kortrijk, Heule en Rollegem, Marke en Kooigem heeft Sente (Sint-Katarina) nu haar eigen regenboogzebrapad, in samenwerking met de gemeente Kuurne.

En ook dit jaar hangen er regenboogvlaggen uit op prominente plaatsen, verspreid over de stadskern en de deelgemeenten, onder meer bij het politiecommissariaat en verschillende jeugdhuizen. De regenboogvlag aan de pui van het stadhuis wordt dit jaar symbolisch gehesen met Justin Laevens. Justin is zorgkundige, afkomstig uit Bissegem en een van de 10 finalisten van Mister Gay Belgium 2024.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL