Leerlingen Athena campus Ter Bruyninge aan de slag in woonzorgcentra Zorg Kortrijk

Vanaf dit voorjaar gaan jongeren met een mentale beperking aan de slag in woonzorgcentrum Sint-Jozef. Tijdens het zogenaamde werkplekleren maken de jongeren kennis met het dagelijkse werk in de zorgsector, kunnen ze hun talenten ontwikkelen en ontdekken ze welk werk het best bij hen past. Elke week nemen een drietal leerlingen samen met hun begeleider verschillende taken op binnen het woonzorgcentrum zoals strijkwerk, afwassen, zorgen dat materiaal op orde is, ... Dit jaar gaat het om een proefproject. Bij positieve evaluatie wordt het werkplekleren verdergezet in de woonzorgcentra en kinderopvanginitiatieven van Zorg Kortrijk.

Ter Bruyninghe WZC Sin-Jozef (c) Kortrijk
  • jpg
Ter Bruyninghe WZC Sin-Jozef (c) Kortrijk
  • jpg
Ter Bruyninghe WZC Sin-Jozef (c) Kortrijk
  • jpg
Ter Bruyninghe WZC Sin-Jozef (c) Kortrijk
  • jpg

Eline Vanwynsberghe is begeleidster in Athena campus Ter Bruyninge en ontwikkelde in het kader van haar eindwerk voor opvoeder-begeleider de mogelijkheid om op locatie werkervaring op te doen voor de oudste leerlingen (18 jaar en ouder) van de school. Werkplekleren, in een echte werksetting, bevordert de doorstroom naar de 'gewone' arbeidsmarkt. Deze leerklas is de voorbereidende klas op de werkklas, waar jongeren uiteindelijk stage lopen in dagcentra, de zorgboerderij, dagbestedingsinitiatieven, ...

Samen met hun vaste begeleider krijgt een groep van 3 jongvolwassenen (Jill Vandeputte, Erona Myrtai en Stan Vanluchene) wekelijks een halve dag een afgestemd takenpakket in woonzorgcentrum Sint-Jozef. Het takenpakket omvat strijk- en plooiwerk, afwassen van servies, het tellen van materialen, het proper maken van medicatiebakjes, de karren waarmee de maaltijden verdeeld worden en ander materiaal, het kappersgerief onderhouden, etc. Het werk op locatie zorgt voor contact met de bewoners, maar er is een vast lokaal voorzien waar de leerlingen hun taken uitvoeren. Dat zorgt voor structuur en een rustige werkomgeving wanneer er een teveel aan prikkels zou zijn.

Met het project slaan we een dubbelslag. We versterken de arbeids- en toekomstkansen van jongeren met een beperking en we versterken de zorg door extra mensen te motiveren om aan de slag te gaan. Als dit proefproject goed werkt, willen we het structureel inbedden in de werking van Zorg Kortrijk. Philippe De Coene, schepen van Zorg en Toegankelijkheid
Niet de beperking definieert de jongeren, maar de kansen die we hen bieden. Door werkplekleren te omarmen, openen we de deur naar een wereld waarin iedereen zijn unieke bijdrage kan leveren en waar inclusie de norm is, niet de uitzondering! Eline Vanwynsberghe, begeleidster Athena campus Ter Bruyninge

Dit jaar gaat het om een proefproject. Dat loopt tot juni. Bij positieve evaluatie wordt het project verdergezet en zo mogelijk uitgebreid. Het project past immers volledig in de zorgvisie van de nieuwe Zorgcampus Condédreef waarvan de nieuwe gebouwen dit jaar openen; een plek waar iedereen zichzelf kan zijn met focus op autonomie, relatiegerichte zorg, inclusie en veel samenwerking met buurtbewoners en partnerorganisaties.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL