Babbelplus geeft extra oefenkansen Nederlands aan anderstaligen

Al vele jaren zijn in Kortrijk praattafels en schoolbabbels actief. Het zijn plekken waar anderstalige Kortrijkzanen op een laagdrempelige manier het Nederlands kunnen oefenen, onder begeleiding van Nederlandstalige vrijwilligers. Onder impuls van Plan Samenleven van de Vlaamse regering kiest Stad Kortrijk ervoor om verder in te zetten op deze oefenkansen en het aanbod nog verder uit te breiden.

Babbelplus (c) Kortrijk
  • png
Babbelplus (c) Kortrijk

Bestaande initiatieven

De oefenkansen Nederlands zijn belangrijk om anderstalige Kortrijkzanen te ondersteunen bij hun integratie in de stad. Het spreken van de Nederlandse taal geeft toegang tot het maatschappelijke leven, want taal verbindt ons allemaal. Begin oktober 2022 werden vanuit Plan Samenleven subsidies toegekend voor oefenkansen Nederlands. Een deel van deze middelen werd ingezet voor de aanstelling van een deeltijdse projectmedewerker. 

 

Gedurende het eerste projectjaar werd vooral ingezet op de bestaande praattafels en schoolbabbels. Naast het inzetten op werving en ondersteuning van de vrijwilligers, gingen we ook op zoek naar bestaande drempels en hiaten binnen de doelgroep.  Zo kwamen we tot de vaststelling dat we op vandaag vooral veel vrouwen bereiken, terwijl mannen en vooral jongvolwassenen niet altijd aansluiting vinden bij de praattafels en schoolbabbels.

Babbelplus is een soort Oefenkansen Nederlands Extra Large. Met een betere en gevarieerdere aanpak willen we meer anderstaligen Nederlands doen praten, meer vrijwilligers vinden en hen beter ondersteunen, en andere organisaties motiveren om ons voorbeeld te volgen. Kennis van het Nederlands is cruciaal om mensen kansen te geven in onze stad. We zetten daar al jaren op in via ons Plan Samenleven. Dankzij Vlaamse subsidies waarvoor we intekenden, kunnen we de inburgering van Kortrijkzanen met een migratiegrond nog verbeteren. Vincent Van Quickenborne, burgemeester
De Nederlandse taal verbindt ons allemaal. Kortrijk heeft al heel wat ervaring met het aanbieden van oefenkansen Nederlands. We combineren het oefenen van Nederlands met andere activiteiten: ontmoeting in de wijkcentra, infosessies vanuit de school, kennismaking met het aanbod van de Deelfabriek ... Met Babbelplus bundelen en versterken we nu deze inspanningen om nog meer mensen te bereiken die hun Nederlands willen bijschaven en intussen ook andere mensen leren kennen. Philippe De Coene, schepen van Gelijke Kansen

Babbelplus

Vanuit een aantal bevindingen in het eerste projectjaar groeide het voorstel om te kiezen voor een nieuw concept waarbinnen oefenkansen Nederlands gebundeld worden met als doel een gevarieerd aanbod te hebben voor potentiële deelnemers en samen te werken met andere organisaties. Op deze manier kunnen we gericht oefenkansen aanbieden voor groepen die we op vandaag moeilijk bereiken. 

 

Babbelplus omvat verschillende oefenkansen Nederlands met een ‘extra touch’.  We bieden een aantal vaste activiteiten aan en daarnaast ook een variabel aanbod. De vaste activiteiten komen wekelijks/maandelijks terug, op vaste momenten. Hieronder vallen de praattafels, Babbelboards (gezelschapspellen spelen) en Babbel en wandel (korte wandelingen, gecombineerd met een bezoek aan een gebouw/dienst/organisatie). Met het variabele aanbod willen we inspelen op vragen en noden vanuit de doelgroep of aanbod vanuit organisaties mee bekend maken. We organiseren eenmalige activiteiten of kortdurende workshops om een bredere publiek te kunnen bereiken.

 

Bekendmaking en promo van de activiteiten gebeurt via een whatsappkanaal. Wie het kanaal volgt, krijgt alle informatie over de komende activiteiten. Teken in op het whatsappkanaal en ontvang alle nieuwe updates (klik op 'volg') en stel meldingen in.

 

Op 13 januari (14u tot 17u) schiet Babbelplus echt uit de startblokken, met een ontmoetingsmoment in de Deelfabriek. We maken tijd om te babbelen, spelletjes te spelen of gewoon gezellig samenzijn met koffie en thee.

Wil je meewerken als vrijwilliger om de praattafels of andere activiteiten binnen Babbelplus te begeleiden? Meld je aan via 0493 31 39 52  of babbelplus@kortrijk.be

Meer info

https://www.kortrijk.be/babbelplus

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL