Buitenschoolse kinderopvang De Puzzel Condédreef verhuist naar Blauwe Poort en Hof te Coucx

In samenwerking met ouders en medewerkers heeft Zorg Kortrijk een oplossing gevonden voor de buitenschoolse kinderopvang van De Puzzel Condédreef. Vanaf september 2024 verhuist dit aanbod naar twee locaties: de stadsschool Blauwe Poort aan het Halenplein en Hof te Coucx nabij Stadsgroen Marionetten. Het aanbod van De Puzzel Condédreef zal op deze locaties georganiseerd worden voor de komende schooljaren. Na de zomer van 2024 wordt de huidige locatie immers afgebroken. In de nieuwe Zorgcampus Condédreef is geen ruimte meer voorzien voor buitenschoolse opvang omdat vanaf 2026 de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang in Vlaanderen wijzigt.

Samen met ouders en medewerkers van De Puzzel Condédreef zijn we op zoek gegaan naar een betere oplossing voor de komende schooljaren. Zowel de opvang voor en na de schooluren als de vakantieopvang kan worden gegarandeerd. Ongeveer 35 kinderen worden doorheen de week opgevangen voor of na de schooluren. Deze kinderen zullen vanaf september 2024 terecht kunnen in de stedelijke kleuterschool Blauwe Poort, bij het stadspark Blauwe Poort. De circa 90 kinderen die De Puzzel opvangt op woensdagnamiddagen en vakantiedagen kunnen terecht in de school Blauwe Poort (jongste kinderen) en op de site van Hof te Coucx (oudere kinderen). Hof te Coucx wordt al jaren gebruikt voor activiteiten met kinderen en beschikt over een gerenoveerd en goed uitgerust gebouw en veel buitenspeelruimte in het groen. Philippe De Coene, schepen van Zorg

Onzekere toekomst voor buitenschoolse opvang in Vlaanderen

Het nieuwe Vlaamse decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) stelt ons voor heel wat uitdagingen. Op vandaag is Zorg Kortrijk met De Puzzel één van de twee Initiatieven Buitenschoolse Opvang (IBO) in Kortrijk, daarnaast organiseren heel wat scholen zelf de opvang voor en na de schooluren. Vanaf 2026 zal Kortrijk de buitenschoolse kinderopvang, de opvang dus van schoolgaande kinderen, voor heel Kortrijk moeten regisseren. Dat wordt een hele uitdaging want het lijkt er vooralsnog op dat er minder Vlaamse middelen naar Kortrijk zullen komen dan vandaag, terwijl de verwachtingen van het decreet hoger liggen.

In elk geval leek het niet verantwoord om op de nieuwe Zorgcampus Condédreef nog ruimte te voorzien voor een aparte locatie van De Puzzel. Vanaf 2026 worden IBO's zoals De Puzzel immers niet meer rechtstreeks gefinancierd. Het decreet kreeg aanvankelijk ook vorm vanuit de filosofie dat buitenschoolse opvang best op de school zelf wordt voorzien, al is dit niet expliciet opgenomen in het finale decreet. De aanvankelijk voorziene ruimte is omgevormd tot voorschoolse kinderopvang voor baby's en peuters, hier zijn immers ook grote noden en is de financiering wel gegarandeerd.

Oplossing voor De Puzzel Condédreef

De Puzzel Condédreef werkt samen met 7 scholen: Sint-Paulus, Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen, De Kleine Kunstgalerij, De Levensboom, De Drie Hofsteden, Bemok en De Ark. De Puzzel voorziet opvang voor en na de schooluren aanvullend op de opvang die de scholen zelf reeds voorzien. De vraag naar dit soort opvang is gedaald, op dagbasis gaat het gemiddeld nog om 5 kinderen voorschools en 8 kinderen naschools. De ouders die hier een beroep op doen geven echter aan geen evenwaardig opvangalternatief te vinden. We zetten deze opvang dus verder maar voegen ze samen met de bestaande opvang van De Puzzel in de stadsschool Blauwe Poort.

Daarnaast staat De Puzzel Condédreef in voor buitenschoolse kinderopvang op woensdagnamiddagen en vakantiedagen voor tot 90 kinderen. Deze opvang zullen we vanaf september 2024 organiseren in de school Blauwe Poort voor de jongste kinderen en op de site van Hof te Coucx voor de oudere kinderen.

Hof te Coucx

De Hoeve te Coux is eigendom van de Stad Kortrijk en is beschermd als monument. Op het Hof bevinden zich een 18de-eeuwse boerenwoning met schuur, stal, poort, wagenhuis en walgracht. De schuur is volledig gerestaureerd om dienst te doen als bezoekerscentrum en uitvalsbasis voor het Stadsgroen Marionetten. In 2019 nam de kinderboerderij van Marke er zijn intrek. De stad bereidt momenteel een dossier voor voor de restauratie van de gehele site, in nauw overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De komst van De Puzzel naar de site van Hof te Coucx staat los van het vertrek van kinderboerderij Doerak op die site. Beide werkingen voor kinderen passen mooi samen, vanuit De Puzzel waren we vragende partij voor een samenwerking maar de vzw Doerak heeft helaas beslist te stoppen met zijn werking. De komst van De Puzzel sluit ook niet uit dat er nog andere educatieve activiteiten op de site kunnen doorgaan.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL