Kortrijkse brugfiguren bereiken recordaantal gezinnen met jonge kinderen

De voorbije vier jaar hebben de Kortrijkse brugfiguren in het basisonderwijs nooit zoveel kinderen en gezinnen bereikt. Daar waar er vanaf 2015 - het jaar van opstart - tot en met 2018 niet minder dan 1.184 gezinnen werden bereikt, waren dat er in de volgende vier jaar (2019 tot en met 2022) al 1.702. Een stijging met 44 procent en een totaal van 2.575 gezinnen.

De stijging van de hulpvragen is nog sterker: van 9.073 hulpvragen in 2015-2018 naar 16.029 in 2019-2022 of een stijging met 77 procent en een totaal van 25.102 hulpvragen. Andere opvallende trends: een forse stijging van het aantal gezinnen dat aanklopt met een inkomen uit arbeid en een al even opmerkelijke stijging van hulpvragen naar mentaal welzijn.

 Dat we steeds meer gezinnen bereiken, betekent dat de aanpak van nabijheid de juiste is. De aanpak wordt door de recente uitkanteling van het OCMW, het nieuwe wijkgerichte sociaal werk, nog versterkt: we zijn waar de mensen zijn, op school, in de buurten, in de wijkcentra, of bij de mensen thuis.  Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang
Brugfiguren (c) Kortrijk
 • jpeg
Brugfiguren (c) Kortrijk
 • jpeg
Brugfiguren (c) Kortrijk
 • jpeg
Brugfiguren (c) Kortrijk
 • jpeg

De basisschool, uitgelezen plaats voor snelle detectie van noden

In totaal acht brugfiguren verbinden kwetsbare kinderen en hun gezin met de vele maatregelen en instrumenten die we in Kortrijk voorzien zijn om moeilijkheden en armoede aan te pakken.

De brugfiguren behandelen de talrijke hulpvragen zelf of maken de brug met eigen sociale diensten in onze centra of met partners zoals het CAW, vrijetijdsorganisaties, enz.

Zes basisscholen hebben een vaste brugfiguur: Sint-Jozef, Sint-Theresia, ’t Fort, Sint-Amand Noord, de Dobbelsteen Heule en Drie Hofsteden. Er zijn ook twee brugfiguren die werken als mobiele brugfiguur en twee brugfiguren die de combinatie maken tussen een vaste school en de mobiele werking. Naast de zes basisscholen worden de andere 30 basisscholen in stad een deelgemeenten quasi allemaal ondersteund door een mobiele brugfiguur.

Om te bepalen in welke scholen de vaste brugfiguren worden ingezet, wordt gekeken naar de SES-criteria (sociaaleconomische status). Het gaat om kinderen waarvan de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft, van wie de thuistaal niet het Nederlands is of die een studietoelage ontvangen. De basisscholen die op de eerste twee indicatoren hoger dan 25% scoorden en op de laatste hoger dan 30%, krijgen ondersteuning van een vaste brugfiguur. Andere scholen worden ondersteund door een mobiele brugfiguur.

De cijfers

Totaalbereik uitgedrukt in unieke gezinnen/unieke kinderen per beleidsperiode

totaalbereik.PNG
 • PNG
totaalbereik.PNG

In 8 jaar tijd werden dus niet minder dan 7.263 unieke kinderen bereikt, dat is een gemiddelde van meer dan 900 unieke kinderen per jaar!

Aantal geholpen gezinnen per jaar

aantal gezinnen.PNG
 • PNG
aantal gezinnen.PNG

Gezinnen met een arbeidsinkomen binnen aantal gezinsdossiers per jaar

arbeidsinkomen.PNG
 • PNG
arbeidsinkomen.PNG

We zien een stijgende trend van gezinnen met een inkomen uit arbeid die een beroep doen op de brugfiguren. Waar het in de eerste werkingsjaren om bijna vier op de tien gezinnen met een arbeidsinkomen gaat, is dat nu al zes op op tien gezinnen.

We merken dat werkende gezinnen de laatste jaren meer moeilijkheden ervaren bijvoorbeeld met het betalen van facturen. We proberen deze gezinnen uit de zogenaamde lagere middenklasse extra te bereiken. Want onze sociale dienstverlening is er niet enkel voor mensen met een leefloon. Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang

25.102 unieke behandelde hulpvragen in 8 jaar

unieke hulpvragen.PNG
 • PNG
unieke hulpvragen.PNG

In acht jaar tijd werden dus niet minder dan 25.102 hulpvragen behandeld!

16 levensdomeinen

levendomeinen v2.PNG
 • PNG
levendomeinen v2.PNG

De opmerkelijkste trend is het aantal hulpvragen die gesteld worden rond het mentaal welzijn. Een stijging met 134 % (1ste periode -> 2de periode). Het kan gaan over het psychosociaal welbevinden van kind of ouder, over relationele verhoudingen, traumaverwerking, gedrag in de klas, vraag naar assertiviteitstraining, … De brugfiguur of een sociaal werker gaat in gesprek met ouders en kind op school of thuis. Wanneer nodig is er toeleiding naar partnerorganisaties zoals CAW, CLB, Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, …

 

Daarbij zien we de vragen rond fysieke gezondheid meer dan verdubbeld (+ 140 %). Het gaat voornamelijk om vragen rond gezonde voeding, vraag naar een huisarts, enz. Het nieuwe eerstelijnsgezondheidscentrum (in de Bildings) zal dus zijn nut bewijzen.

Vragen rond vrije tijd nemen verhoudingsgewijs eveneens sterk toe: de zoektocht naar vakantiemogelijkheden voor kinderen, vrijetijdsactiviteiten voor kind en ouders. Hierbij is de UiTPAS met kansentarief een belangrijk middel om ervoor te zorgen dat elk aanbod van vrije tijd georganiseerd door stad of partnerorganisatie (sport, speelpleinwerking Wasper op de Warande, jeugdvereniging, …)  financieel toegankelijk wordt.

Er worden ook veel meer - ogenschijnlijk kleinere - praktische hulpvragen gesteld. Hierbij ondersteunt de brugfiguur bijvoorbeeld in het maken van een afspraak, het oriënteren naar de juiste hulp, het verzamelen van de nodige documenten en gegevens, enz. Dat is sterk gelinkt aan administratieve vragen. Vaak zijn brieven opgesteld in onbegrijpelijke taal, wordt er bijvoorbeeld van de verzekeringsmaatschappij of van de belastingdienst iets verwacht wat niet duidelijk is. De brugfiguur legt uit wat er verwacht wordt, belt de diensten op of gaat samen mee op pad.

Wonen blijft een groeiend thema, met dubbel zoveel vragen. Het gaat voornamelijk om de zoektocht naar een comfortabele of gepaste woning, om meldingen over huurwoningen die in slechte staat zijn. De brugfiguur gaat mee op afspraak bij immokantoren of er is een intake bij de huisvestingsmaatschappij of bij de regionale Woonclub van W13.

Van wie komt de hulpvraag?

hulpvrager.PNG
 • PNG
hulpvrager.PNG

 

Gezinssamenstelling uitgedrukt in unieke gezinnen

gezinssamenstelling.PNG
 • PNG
gezinssamenstelling.PNG

Tot slot woorden van lof voor onze brugfiguren, voor de directies, zorgleerkrachten en andere medewerkers van de scholen en voor de talrijke maatschappelijk werkers en hulpverleners van het OCMW en vele partners.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL