Kortrijk toont minister Somers hoe Plan Samenleven jongeren helpt

Samenleven gebeurt lokaal. Daarom trekt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers met Plan Samenleven de komende drie jaar 47 miljoen uit voor lokale besturen die een boost willen geven aan het samenleven in diversiteit. Kortrijk is één van de 105 lokale besturen die intekenden op het plan. Burgemeester Ruth Vandenberghe toonde Minister Bart Somers vandaag hoe de stad met het project “Roots” segregatie doorbreekt aan de hand van cultuur.

Het Plan Samenleven zal over gans Vlaanderen meer dan 31.000 jongeren met migratieroots of met een handicap in contact brengen met cultuur. Met het project Roots toont Kortrijk hoe cultuur een verschil kan maken in het doorbreken van segregatie. Bart Somers, minister van Samenleven

Samen met een dertigtal OKAN-jongeren trok Vlaams minister Bart Somers vandaag naar het conservatorium in Kortrijk om er deel te nemen aan workshops dans, theater en muziek. Het maakt deel uit van het project “Roots” waarmee de stad Kortrijk segregatie wil aanpakken aan de hand van cultuur. Jongeren krijgen de kans om op een laagdrempelige en plezierige manier te proeven van verschillende kunstvormen. Vinden ze iets waar ze hun talent en passie in kunnen botvieren, dan kunnen ze zich meteen inschrijven bij één van de organisaties. Op die manier worden ze in contact gebracht met de wereld buiten de school en wordt zo in één klap ook hun netwerk vergroot.

Project Roots in nieuw jasje

Het project Roots bestaat al langer. Maar met het Plan Samenleven van Vlaams minister Bart Somers heeft de stad het project kunnen uitbreiden en in een nieuw jasje kunnen steken. Via dat plan ondersteunt de Vlaamse overheid lokale besturen om ‘samenleven in diversiteit’ te bevorderen. De 105 lokale besturen die hierop intekenden, konden daarbij kiezen uit een menu van 24 zogenaamde robuuste projecten om mee aan de slag te gaan. De stad Kortrijk besliste om in te tekenen op vijf van deze projecten, waaronder dus het project dat als doel heeft om segregatie te doorbreken aan de hand van cultuur. Kortrijk ontving voor deze projecten 326.600 euro subsidies. Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt ondersteuning bij de acties.

Aan elk van deze 24 robuuste projecten in het Plan Samenleven werden bovendien concrete en meetbare streefcijfers verbonden. Zo was de oorspronkelijke doelstellingen om 1.000 jongeren met migratieroots en 200 jongeren met een handicap in contact te brengen met cultuur.

Samenleven in diversiteit is geen walk in the park. Op veel plaatsen is het simpelweg een uitdaging. Maar als er iemand is die hier het verschil kan maken, dan zijn het onze lokale besturen. Zij zijn de experts van hun wijken en straten en dus van het samenleven. Met het project Roots bewijst de stad Kortrijk hoe je met een concreet project als ‘Roots’ segregatie doorbreekt en kansen biedt. Samen met 104 andere lokale besturen brengen zij de komende jaren niet minder dan 31.626 jongeren met migratieroots of een handicap in contact met cultuur. Dat is meer dan 26 keer het oorspronkelijke streefcijfer van 1.200. Een overdonderend succes. Bart Somers, minister van Samenleven

Nog vier acties

Naast het in contact brengen met cultuur tekende Kortrijk in op nog vier andere van de 24 projecten in het Plan Samenleven. Ook deze werden toegelicht aan Vlaams minister Bart Somers.

Zo wil de stad ook segregatie doorbreken via sport en vrijetijdsparticipatie. Het bestaande aanbod wordt gestimuleerd om zo inclusief mogelijk te werken, zowel binnen de stadsdiensten als het brede vrijetijdslandschap in Kortrijk.

Een derde project is een actieplan om straatintimidatie aan te pakken. Voor de uitwerking van dit plan schakelt de stad de expertise in van onder meer de vzw Oranjehuis. Ook Kortrijkse jongeren worden betrokken bij het plan. Zo bouwen ze mee aan een veilige, verantwoordelijke en inclusieve stad.

De vierde actie richt zich op de Nederlandse taal, die een belangrijk instrument is voor emancipatie, verbinding en integratie. Wekelijks maken tot 85 Kortrijkzanen gebruik van de Oefenkansen Nederlands in o.a. scholen, BIB en wijkcentra. Vrijwilligers gaan met deelnemers in gesprek om zo de Nederlandse taal verder te verkennen. Met de subsidies bouwt Kortrijk de praatgroepen verder uit en ondersteunt het de vrijwilligers nog beter. De stad investeert ook in taalcoaching binnen de dienst Werk & Activering, om werknemers taalvaardiger te maken op de werkvloer.

Tot slot zijn er drie brugfiguren in het secundair onderwijs gestart. Zij maken het verschil voor kwetsbare gezinnen en zijn de brug voor leerkrachten en directie met o.a. het welzijnswerk. Het gaat om de scholen Athena Drie Hofsteden, Athena Ter Bruyninge, Guldensporencollege Engineering en Guldensporencollege Centrum Leren & Werken. Brugfiguren worden in Kortrijk al enkele jaren succesvol ingezet in het het basisonderwijs en krijgen dankzij het Plan Samenleven nu dus ook een vervolg in de middelbare scholen.

We willen dat iedereen zich in onze stad welkom voelt en gelijkwaardige kansen krijgt. Hiervoor maakten we twee jaar geleden al een Plan Samenleven met 50 concrete acties op. Ons uiteindelijk doel is dat elke Kortrijkzaan zich in onze stad kan ontplooien en dat onze inwoners met wederzijds respect en begrip samenleven. Bovenop de subsidies van de overheid zorgen we met de stad voor een cofinanciering van 50% om dit te doen slagen. Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk
Bezoek minister Somers (c) Kortrijk
  • jpeg
Bezoek minister Somers (c) Kortrijk
  • jpeg
Bezoek minister Somers (c) Kortrijk
  • jpeg
Bezoek minister Somers (c) Kortrijk
  • jpeg

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL