Kortrijk vestigt aandacht op mondzorg vanaf eerste tandje

Aan de vooravond van de Internationale Dag van de Mondgezondheid, op zondag 20 maart, kan het belang van een goede mondzorg bij kinderen niet genoeg worden benadrukt. Sinds 2019 werkt Kortrijk met een actieplan dat ouders en kinderen stimuleert om goed zorg te dragen voor hun (melk)gebit. Dat plan werd vanuit Huis van het Kind Kortrijk opgesteld met partnerorganisaties Centra voor Leerlingenbegeleiding, Kind & Gezin, Stad Kortrijk, Lokaal Gezondheidsoverleg LOGO Leieland, Arteveldehogeschool,  en een afgevaardigde van de studieclub van het Verbond der Vlaamse Tandartsen). Het actieplan wordt nu versterkt met extra sensibilisering en tips voor de ouders en inzet op doorverwijzing naar Kind & Gezin, de CLB's en de Kortrijkse tandartsen.

Schepen Philippe De Coene samen met enkele kinderen en begeleiders in CLB Mandel&Leie (c) Kortrijk
  • jpeg
Schepen Philippe De Coene samen met enkele kinderen en begeleiders in CLB Mandel&Leie (c) Kortrijk

Het actieplan blijft belangrijk, want in Kortrijk gaat 12% van de 3 tot 4 jarigen en 54% van de 5 tot 14 jarigen (regelmatig) naar de tandarts. Dat betekent dat heel wat jonge kinderen weinig tot niet naar de tandarts gaan. Als we kijken naar de kinderen uit gezinnen met verhoogde tegemoetkoming, een kwetsbare groep, is 63% van de 3 tot 4 jarigen nog nooit naar de tandarts geweest. Voor de 5 tot 14 jarigen is dit 22%. 

We merken dat kinderen en kwetsbare mensen te weinig naar de tandarts gaan. Met dit actieplan zorgen we voor een nauwe samenwerking tussen belangrijke partners zoals Kind & Gezin, de CLB's en de Kortrijkse tandartsen. Naast deze inzet op sensibilisering en preventieve tandscreening is laagdrempeligheid belangrijk. Ook via de outreachende wijkwerkingen en de welzijnsdiensten van de stad zorgen we dat ouders van jonge kinderen - met focus op de meest kwetsbaren - aan huis, in de buurt, in de kinderopvang en in de scholen proactief ingelicht en ook verder begeleid worden naar de partners en tandartsen voor conserverende zorg. Philippe De Coene, schepen van Zorg
We voelen zowel bij de partners in de werkgroep als bij de gebruikers van de materialen veel enthousiasme. De voorbije jaren bereikten we al meer dan 33 kinderopvanginitiatieven in Kortrijk en een 10-tal basisscholen. Dit is, gezien corona, een mooi resultaat. We weten dat sensibilisering alleen niet voldoende is, daarom zetten we extra in om mensen jaarlijks naar de tandarts te laten gaan i.s.m. het project Ieders Mond Gezond. Dit project zet mondzorgcoaches in om de kwetsbaarste inwoners tot bij de tandarts te krijgen. De cijfers tonen aan dat dit een blijvende uitdaging is, maar die gaan we niet uit de weg. Een goede gezondheid voor alle inwoners, daar gaan we voor! Nele Bouckaert, Lokaal Gezondheidsoverleg Logo Leieland

Het actieplan is een 5-jarenplan waar elk jaar op een andere leeftijdsgroep wordt gefocust. Waar we ons in 2019 en 2020, voor de gezondheidscrisis, focusten op ouders met baby's en peuters, richten we de acties van de campagne in 2022 specifieker naar gezinnen met kinderen die school lopen in het lager onderwijs.

We verspreiden drie tips voor een gezonde mond:

- tandvriendelijke voeding en gewoontes

- tweemaal per dag de tanden poetsen vanaf het eerste tandje

- regelmatige preventieve bezoeken aan de tandarts vanaf 2 jaar

Op school worden ouders geïnformeerd via affiches en flyers, of de kinderen krijgen een diploma bij het verlies van de eerste melktanden. Ouders die verder vragen hebben rond het poetsen of tandvriendelijke voeding worden ondersteund door Kind & Gezin, de CLB's en het infopunt opvoeding van Huis van Het Kind (Dam 8a in Kortrijk), indien nodig i.s.m de tandartsen. Kwetsbare ouders zijn welkom bij de sociale diensten van de stad om te bekijken waar ondersteuning via rechtenverkenning mogelijk is.

Meer informatie over het actieplan is te vinden via de website van Huis van het Kind Kortrijk.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL