Strikte maatregelen na vaststelling vogelgriep in Menen

Bij een handelaar in hobbyvogels in Menen werd een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Kortrijk valt zowel binnen het beschermingsgebied (3 km) als het bewakingsgebied (10 km) rond het getroffen bedrijf. Er gelden bijgevolg strikte maatregelen voor professionele en particuliere houders van pluimvee.

perimeter.jpg
  • jpg

Besmettingen met hoogpathogene vogelgriep van het type H5 werden in onze provincie eind 2020 en begin 2021 al vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Deerlijk, een professioneel bedrijf in Menen en een pluimveebedrijf in Diksmuide. Gisteren (2 september) werd een uitbraak vastgesteld bij een vogelhandelaar in Menen. Rond de besmette site wordt daarom een bewakingsgebied van 10 km (roze) én beschermingsgebied van 3km (paars) ingesteld.

Maatregelen voor professionele en particuliere houders

In het beschermingsgebied van 3 km (paarse kleur) :

  • maken alle houders, zowel professioneel als particulier, een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden. Professionele houders sturen deze inventaris binnen de 24 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens:http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/). Particulieren sturen hun inventaris binnen de 48 uur naar hun gemeente- of stadsbestuur via 1777@kortrijk.be met vermelding van naam, adres, contactgegevens en hoeveel dieren per soort.
  • Alle pluimvee en andere vogels dienen in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden.
  • Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen het beschermingsgebied zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door de beschermingszone over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

In het bewakingsgebied van 10 km (roze kleur):

  • Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen het beschermingsgebied zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door de beschermingszone over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.
  • Elke professionele pluimveehouder moet binnen de 72 uur een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

Deze maatregelen zijn voorlopig voor onbepaalde duur van kracht.

Bijkomende maatregelen voor professionelen

1. De toegang tot pluimveebedrijven, broeierijen en pakstations is verboden voor alle personen en materiaal die niet tot het bedrijf behoren. De verantwoordelijke treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen. Dit verbod geldt niet voor: het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering;de bedrijfsdierenarts;het personeel van het Voedselagentschap en de personen die in opdracht ervan werken;het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die in opdracht ervan werken. Deze personen moeten bedrijfseigen laarzen en kledij of overkledij aantrekken voordat zij de pluimveestal of de broeierij betreden en moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het vogelgriepvirus te vermijden.

2. Elke persoon die een houderij binnengaat of verlaat, moet de gepaste bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3. Elk voertuig en materiaal, die het bedrijf verlaten, moeten gereinigd en ontsmet worden bij het verlaten van het bedrijf gebruikmakend van een gepast biocide.

4. De verantwoordelijke houdt een register bij van alle personen die het bedrijf bezoeken. In dierentuinen en dierparken hoeft geen register te worden gehouden, mits de bezoekers geen toegang hebben tot de zones waar de vogels worden gehouden.

5. De afvoer van consumptie-eieren vanuit een pluimveebedrijf is verboden uitgezonderd het direct transport van eieren: naar een door het Voedselagentschap aangewezen pakstation en op voorwaarde dat zij in wegwerpverpakking zijn verpakt en alle bioveiligheidsmaatregelen worden nageleefd, of - naar een inrichting voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II, sectie X, van bijlage III van de verordening (EG) nr. 853/2004, en die worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming met hoofdstuk XI van bijlage II van de verordening (EG) nr. 852/2004

6. Kadavers mogen enkel het bedrijf verlaten met bestemming Rendac of een door het FAVV aangeduid laboratorium voor analyse.

7. Gebruikt strooisel, mest of drijfmest mag niet worden afgevoerd of uitgespreid.

8. Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling moet ogenblikkelijk aan het Voedselagentschap worden gemeld.

9. Het pluimvee op de houderij moet om de 4 dagen door een bedrijfsdierenarts onderzocht worden. Deze noteert zijn bevindingen in het bezoekersregister en tekent dit af.

Wie alle maatregelen nog eens wil nalezen, kan terecht op de website van het FAVV.

Je vindt er ook een inzoombare gedetailleerde kaart van de beschermingszone en bewakingszone.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan