Stationsproject: tijdelijke trap in de Zandstraat verdwijnt op 9 juli

In de Zandstraat (kant Kongoweg) staat er sinds februari 2020 een trapconstructie ter hoogte van de spoorwegonderdoorgang. Deze trap is bedoeld voor voetgangers of om met de fiets aan de hand, de kortste verbinding te maken tussen rotonde Panorama en de Magdalenastraat. De doorgang over het fiets- of voetpad is er door de bouwwerken in de Zandstraat niet mogelijk.

 

Deze trap verdwijnt op 9 juli. De aannemer moet in deze zone rioleringswerken uitvoeren en de aansluitingen realiseren van de wegtunnel met de ondergrondse parking.

 

Omlegging voor voetgangers en fietsers

Voetgangers die vanaf de zuidkant (Panorama) de doorsteek maken naar het centrum of Kortrijk Weide en vice versa, dienen vanaf 9 juli de onderdoorgang van het station te gebruiken. Fietsers volgen - net als het gemotoriseerd verkeer - de omlegging via de Minister Vanden Peereboomlaan, Felix de Bethunelaan en de Magdalenastraat.

Stationsproject (1).jpg
  • jpg

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen