Volg nu elke stap tijdens de afhandeling van jouw melding bij 1777

Primeur in Vlaanderen: transparante track & trace dankzij koppeling meldpunt aan Mijn Burgerprofiel

Een melding aan het meldpunt 1777 kan voortaan ook via Mijn Burgerprofiel. Daar kan je ook jouw melding overzichtelijker en transparanter dan ooit opvolgen. Bij elke stap tijdens de afhandeling van de melding word je op de hoogte gehouden. Zo zal je kunnen zien wanneer de melding werd geregistreerd, wanneer de uitvoering door de stadsdiensten wordt ingepland tot wanneer de melding werd afgehandeld. Kortrijk is de eerste Vlaamse stad die Mijn Burgerprofiel voor deze toepassing zal gebruiken.

Volg jouw melding bij 1777 op via Mijn Burgerprofiel

Stad Kortrijk lanceerde het gratis meldpunt 1777 in 2010. Voortaan was er één volwaardig contactpunt voor alle vragen, meldingen of klachten, een serieuze stap in de administratieve vereenvoudiging en klantgerichtheid. Kortrijk was daarmee een pionier in België. Intussen is 1777 goed ingebakken bij de Kortrijkzanen. Dagelijks lopen 220 (daggemiddelde 2021) meldingen of vragen binnen via de telefoon (1777), mail (1777@kortrijk.be) of het webformulier op de website van de stad. Om de communicatie rond de opvolging van meldingen aan 1777 nog transparanter te maken, kunnen meldingen voortaan ook via Mijn Burgerprofiel, het digitaal platform van de Vlaamse overheid, waar je bijvoorbeeld ook fiscale attesten kan terugvinden. Daarvoor werkte de stad Kortrijk samen met softwareontwikkelaar TOPdesk en Digitaal Vlaanderen.

Op de hoogte bij elke nieuwe stap

De toegang tot Mijn Burgerprofiel is eenvoudig te vinden op de website van stad Kortrijk door in de rechterbovenhoek op 'Aanmelden' te klikken. Daarnaast is Mijn Burgerprofiel ook via tal van andere websites te bereiken, bijvoorbeeld www.vlaanderen.be, www.burgerprofiel.be of de websites van buurgemeenten zoals Kuurne, Harelbeke, Menen, ... In totaal zijn er ruim 130 websites die toegang bieden tot Mijn Burgerprofiel. Aanmelden kan via eID en kaartlezer of de app ItsMe. Eenmaal ingelogd kan je op de webpagina van 1777 via de knop ‘Via online melding’ jouw melding indienen in Mijn Burgerprofiel. Daar worden dan enkele gegevens gevraagd zoals contactgegevens en de omschrijving van de melding. Optioneel kunnen ook de locatie en het tijdstip van de melding meegedeeld worden en kunnen bijlagen zoals foto's worden toegevoegd.

Van zodra de melding is ingediend, komt die binnen in het meldpunt en gaat een medewerker van 1777 ermee aan de slag. Bij elke statuswijziging van de melding, ontvangt de melder een notificatie in Mijn Burgerprofiel en tegelijk ook een e-mail. Zo blijft de melder op de hoogte van elke nieuwe stap die wordt gezet om de melding op te lossen en biedt de stad volledige transparantie. Alles wordt in Mijn Burgerprofiel ook in een overzichtelijke historiek weergegeven.

Het gratis meldpunt 1777 van de stad werkt goed maar we wilden het nóg gebruiksvriendelijker maken, vooral dan de communicatie rond de opvolging van de melding. Het nieuwe systeem via Mijn Burgerprofiel leidt tot snellere feedback en meer transparantie. Je kan het vergelijken met hoe je vandaag ook de levering van een pakje door een pakjesdienst kan opvolgen. Melders kunnen zien wanneer de melding wordt doorgegeven aan de bevoegde dienst, wanneer ze wordt ingepland en wanneer de diensten het probleem oplossen. Stephanie Demeyer, schepen van onthaal en 1777
Van welke statuswijzigingen van jouw melding word je op de hoogte gebracht?

Beantwoord - Een medewerker van 1777 ontvangt de melding en kan deze onmiddellijk beantwoorden. Bijvoorbeeld wanneer een melder op zoek is naar info zoals de openingsuren van het stadhuis.

Wachten op antwoord - Wanneer de melding niet voldoende informatie bevat voor de medewerker van 1777 om er mee aan de slag te gaan, zal die extra informatie opvragen bij de melder.

Geregistreerd - Wanneer de medewerker van 1777 de melding niet onmiddellijk zelf kan beantwoorden, registreert hij de melding en stuurt ze vervolgens door naar de stadsdienst die de melder wel verder kan helpen. Bijvoorbeeld wanneer een melder sluikstort doorgeeft, stuurt de medewerker de melding door naar de dienst Nette Stad. Wordt een loszittende tegel in een trottoir gemeld, dan gaat de melding naar de dienst Publieke Ruimte.

In behandelingDeze status geeft aan dat de melding wordt opgevolgd door de verantwoordelijke dienst.

Gepland - Deze status betekent dat de uitvoering van de melding, bijvoorbeeld het opruimen van sluikstort of het herstel van een loszittende straattegel, is opgenomen in de planning van de stadsdienst.

Behandeld - De melding is volledig afgewerkt. Het gemeld sluikstort werd opgeruimd of de tegel werd hersteld.

Naar externe partner - Wanneer de stad de melding niet zelf kan oplossen omdat zij niet bevoegd is, wordt de melding doorgestuurd naar een partner buiten de stadsdiensten. Bijvoorbeeld IMOG, politie, ...

Niet behandeling - Een melding die niet kan uitgevoerd worden, krijgt deze status.

Kortrijk is de eerste stad in Vlaanderen die het mogelijk maakt om een track & trace van een melding te doen via het Burgerprofiel. We proberen steeds de dienstverlening van de stad tot bij de burger te brengen door slimme en gerichte digitale oplossingen. Arne Vandendriessche, schepen van digitale transformatie
Dankzij voorlopers als Kortrijk kunnen we tonen wat mogelijk is als een stad of gemeente voluit gaat voor de digitalisering van de dienstverlening. Met de juiste technische tools wordt communicatie met burgers eenvoudig, efficiënt en transparant. Jurgen Koster, CEO TOPdesk Belgi
380.000 meldingen

Het meldpunt 1777 blijft naast Mijn Burgerprofiel ook nog steeds te bereiken via de telefoon, mail of het vrij formulier op de website van de stad. Wanneer de melder voldoende persoonsgegevens meedeelt, kunnen de medewerkers van 1777 de melding ook linken aan Mijn Burgerprofiel van de melder en zal die zijn melding daar ook kunnen opvolgen.

Sinds de start van 1777 in 2010 werd het meldpunt al ruim 380.000 keer gecontacteerd. Waar er in de eerste vijf jaar van 1777 (2010 - 2014) nooit meer dan 20.000 meldingen waren, werd in de eerste helft van dit jaar al 40.000 keer contact opgenomen met 1777. In 85% van de gevallen gebeurde dat via de telefoon. Van de 40.000 meldingen en vragen dit jaar werden er 32.000 onmiddellijk afgehandeld door een medewerker van 1777. Dat zijn voornamelijk burgers die 1777 contacteren voor informatie zoals openingsuren van de bib of een recyclagepark, om doorverbonden te worden met een specifieke dienst of om een afspraak te maken op het stadhuis. Van de 8.000 meldingen die dit jaar werden doorgegeven aan een andere dienst voor verdere afhandeling, gingen de meeste over de afvalophaling, gevolgd door meldingen over sluikstort, onderhoud van het openbaar groen, signalisatie en de gemeentewegen.

IMG_1110.JPG
  • JPG
IMG_1110.JPG

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen