Youth For Music steunt kwetsbare jongeren

In haar streven om de Beste Stad van Vlaanderen te worden, gaat Kortrijk experimenteren met nieuwe projecten die de contouren van de stad en de regio van de toekomst uittekenen. Eén van deze projecten is Youth For Music, een samenwerking tussen het Conservatorium en deze muziekminnende organisatie om alle jongeren de kans te geven om hun muzikale talenten te ontplooien.

Elke jongere heeft recht op onderwijs en dat geldt ook voor deeltijds kunstonderwijs. We zijn ontzettend blij met dit initiatief van Youth for Music. Kinderen uit gezinnen met minder financiële draagkracht worden zo ondersteund in hun opleiding aan ons Conservatorium.   Kelly Detavernier, schepen van deeltijds kunstonderwijs

Muziek voor iedereen!

Youth For Music vindt dat de huur of aankoop van een instrument geen struikelblok mag zijn om muzikale talenten te ontplooien. Daarom slaan Youth For Music en de stad de handen in elkaar om kansarme en kwetsbare jongeren te ondersteunen in hun muzikale opleiding. Zo krijgt iedereen die zich inschrijft aan het Conservatorium de kans om gedurende vier schooljaren een gratis instrument aan te leren. Youth For Music zorgt voor de instrumenten, het Conservatorium voor de opleiding.

‘Het fantastische project en engagement van Youth For Music is een grote verrijking voor het Conservatorium. In onze school willen we iedereen de kans geven om een muziekinstrument te leren bespelen. Met deze samenwerking zetten we een heel mooie stap om die missie waar te maken.’ Erik Desimpelaere, directeur Conservatorium

Youth For Music en DURF 2030

In het kader van DURF 2030, een initiatief van Kortrijk om de komende 10 jaar maar liefst 2.030 projecten te realiseren, wil de stad een nieuwe golf van bewustzijn aanwakkeren onder de bevolking. Talent kent namelijk geen kleur of rang, iedereen telt mee. Ook kansarme en kwetsbare jongeren moeten actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, en cultuurbeleving en muziek zorgen hierbij voor een verbindende kracht.

Road Rock steunt YFM

Met Road Rock als hoofdsponsor zet Youth For Music daarom in op inspirerende creativiteit en samenhorigheid om de jeugd te ondersteunen in hun verdere (muzikale) groei: door vaste patronen te doorbreken en een positieve impact op het leven in de stad te realiseren. Die impact bevestigen alvast de bands die na hun deelname aan Road Rock onderdak vonden bij Live Nation.

 

Road Rock is hoofdsponsor van Youth For Music en geeft ook via deze weg beloftevol muzikaal talent de kans om zich te ontplooien. Dat muziek een zeer belangrijke rol speelt in het sponsoringbeleid van Road Rock, bewijst het doel van deze live music contest: muziek is een belangrijke hefboom om mensen samen te brengen en plezier te beleven. Ook in coronatijden. Een evidente match met Youth For Music.

Creating smiles with the gift of music … jonge, hongerige muziekzielen zien transformeren tot geïnspireerde muzikanten, dat is waarvoor wij het doen. Geert Lefevre, Road Rock

Iedereen kan helpen

Wil je jongeren een muzikaal duwtje in de rug geven? Doe een vrijblijvende bijdrage en help hen op weg met een gratis muziekinstrument. Elke steun is welkom. Meer info op www.youthformusic.be

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen