Uitgebreidere dienstverlening voor inwoners van Kooigem

Kooigem is de kleinste en meest verafgelegen deelgemeente van Kortrijk. De OC-raad van Kooigem gaf aan dat de inwoners nood hebben aan een uitgebreidere dienstverlening. Tot nu toe konden de inwoners enkel gebruik maken van de buurtbibliotheek. De stad werkte daarom op maat van deze deelgemeente een dienstverlening uit, net zoals dat voorheen ook voor de andere deelgemeenten gebeurde.

Praktisch

Sinds maandag 12 april kunnen Kooigemnaren iedere maandagmiddag tussen 14 en 18 uur terecht in de buurtbibliotheek voor een aantal administratieve diensten. Het gaat onder meer over het afhalen van huisvuil- en PMD-zakken, rattenvergif en postzegels. Als beëdigd ambtenaar kan de bibliothecaris ook andere administratieve taken op zich nemen. Zo kan zij de inwoners helpen bij het aanvragen van documenten en attesten in het thuisloket (afschrift geboorte, huwelijk, ...) en het installeren van digitale toepassingen (itsme, 1777,...).

Afgelopen maandag waren er al een vijftal inwoners die van de dienstverlening gebruik maakten.

We vergeten de inwoners van de verste deelgemeente niet. Door deze extra dienstverlening voert het stadsbestuur uit wat ze beloofde in het bestuursakkoord Beste stad van Vlaanderen. We brengen de dienstverlening dichter bij de inwoners. Stephanie Demeyer, schepen van burgerzaken, deelgemeenten en ontmoetingscentra
De OC-raad van Kooigem is al langer vragende partij voor lokale dienstverlening. Onze verzuchtingen werden gehoord en 'Koeigem' wordt niet meer vergeten. OC Raad Kooigem
Schepen Stephanie Demeyer  samen met enkele leden van de OC-raad en stadsmedewerkers.
  • jpg
Schepen Stephanie Demeyer samen met enkele leden van de OC-raad en stadsmedewerkers.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen