Kortrijk groeit en bloeit als studentenstad

Moratorium op studentenkamers opgeheven

Het Kortrijkse stadsbestuur heft het moratorium op nieuwe studentenkamers tijdelijk op. Het moratorium, daterend uit 2013, betekende dat er geen nieuwe studentenkamers meer mochten bijkomen. Er was toen een overaanbod op de markt waardoor studentenkamers leeg bleven te staan. Zeven jaar later is het aantal studenten in Kortrijk sterk gestegen en voldoet het huidig aanbod van studentenhuisvesting niet meer aan de vraag.

Studentenkamers Beheersstraat
  • jpeg
Studentenkamers Beheersstraat

Hogescholen en universiteiten bloeien en groeien

Op 14 oktober 2013 voerde de gemeenteraad het moratorium op nieuwe studentenkamers in. Er was toen een overaanbod van zo’n 600 kamers. Vandaag geven de hogeronderwijsinstellingen het signaal geven dat Kortrijk een tekort aan studentenkamers kent. De Kortrijkse hogescholen en universiteiten bloeien. De bestaande campussen breidden de laatste jaren uit en er zijn enkele nieuwe nicherichtingen bijgekomen die een internationaal studentenpubliek met huisvestingbehoefte aantrekken. Zo evolueerden de studentenaantallen (minimum van 27 studiepunten) in de hoger onderwijsinstellingen als volgt:

Knipsel1.JPG
  • JPG
Knipsel1.JPG

Bemerking: de toename in het academiejaar 2019-2020 voor de VIVES Hogeschool vloeit voort uit het inkantelen van de graduaatsopleidingen. Voorheen werden deze studenten nergens meegerekend.

Bijkomende studentenhuisvesting noodzakelijk

Sinds het academiejaar 2012-13 (invoeren moratorium) is het aantal ingeschreven studenten gestegen van 9.308 naar 15.275. Door die groei is het overaanbod aan studentenkamers inmiddels weggewerkt. En uitgaande van een voorzichtige (+5%) of ambitieuzere (+10%) groei per jaar van het aantal studenten, kunnen volgende prognoses omtrent de studentenaantallen worden gemaakt:

Knipsel2.JPG
  • JPG
Knipsel2.JPG

Tussen een aanvraag tot omgevingsvergunning en de uiteindelijke oplevering van een studentenhuis verstrijkt gemakkelijk een periode van 2 jaar. Indien we uitgaan van een voorzichtige inschatting van 25% kotstudenten (Het percentage kotstudenten schommelt van circa 20% bij VIVES die een hoog aantal graduaatstudenten kent die zelden op kot gaan tot 33% bij HOWEST-UGENT die studenten van over gans Vlaanderen en het buitenland aantrekken) betekent dat er binnen twee jaar een vraag zal zijn naar 4.210 tot 4.620 studentenkamers. Momenteel telt Kortrijk 2.958 erkende studentenkamers. Zo is er binnen twee jaar dus een aanzienlijk tekort tussen de 1.252 en 1.662 studentenkamers. Daarom is beslist om het moratorium tijdelijk te lossen.

Tijdelijke opheffing onder voorwaarden

Het moratorium wordt dus opgeheven, maar niet volledig. Het gaat om een tijdelijke opheffing gedurende één schooljaar tot 30 juni 2021. Na 30 juni 2021 volgt een evaluatie waarbij gekeken wordt hoeveel vergunningen en uitbatingsvergunningen zijn afgeleverd voor nieuwe studentenkamers en hoe het aantal studenten effectief evolueert. Een groot overaanbod zoals in 2013 moet absoluut vermeden worden.

Ook volgende stedenbouwkundige afwegingen blijven belangrijk bij nieuwe aanvragen:

-Nieuwe studentenhuisvesting zal enkel kunnen binnen de deelgemeente Kortrijk (postcode 8500)

-Versterken van de Campussen op Hoog Kortrijk en het centrum

-De Woningtypetoets en de Algemene Stedenbouwkundige Verordening (waaronder de bescherming van te behouden eengezinswoningen, de minimale kwaliteitsvereisten, enz.) blijven van toepassing op alle aanvragen tot studentenhuisvesting.

-Architecturale kwaliteit van het project

-De draagkracht van de buurt

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL