Feestelijke opening vernieuwde Knokstraat en Bergstraat

Vandaag is de vernieuwde Knokstraat en Bergstraat terug opengesteld voor verkeer. Er kwam een gescheiden rioleringsstelsel en de straten werden volledig heraangelegd met nieuwe fietspaden en aandacht voor groen om zowel de verkeersveiligheid, het fiets- en voetgangerscomfort als de leefbaarheid te verhogen. De Bergstraat is geselecteerd op het Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk en kan via het Fietsfonds rekenen op financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen. De werken werden gefaseerd uitgevoerd door Aannemingen Penninck uit Roeselare en gingen van start op 2 november. De totale kostprijs bedraagt € 2.134.419,87. Op 3 juli worden de straten feestelijk geopend met de buurt.

Bergstraat

In een eerste fase werden de rioleringen vernieuwd zodat het water niet meer ongezuiverd aansluit op de beek, maar via een gescheiden rioolsysteem kan afwateren via de Bergstraat en Knokstraat richting de zuiveringsinstallatie in Aalbeke voor het afvalwater en de Markebeek voor het regenwater. Aansluitend werd de wegenis van de Bergstraat (tot huisnummer 79) vernieuwd. De fietssuggestiestroken in het eerste deel van de Bergstraat werden doorgetrokken tot voorbij het kruispunt van de Knokstraat, tot aan de parking van het bedrijf Vandecasteele. In de zone open ruimte zijn er nieuwe fietspaden aan de noordzijde langs de rijweg en aan de zuidzijde achter de bomen in combinatie met een buffergracht. De vernieuwing van de fietspaden trekt zich door tot voorbij het kruispunt Wolverijdreef. Voor het kruispunt komt een nieuw voetpad aan de zuidzijde van de weg.

We slaan hier terug meerdere vliegen in een klap. We verhoogden de verkeersveiligheid met nieuwe fietspaden op een drukke fietsroute. We maakten werk van propere beken door nieuwe rioleringen te voorzien. We verbeterden het comfort en de veiligheid van de bewoners door voetpaden aan te leggen die breed genoeg zijn. We maakten de straat aangenamer om in te leven door bomen te planten. Meer leefbaarheid, schonere beken en meer veiligheid, ook voor het centrum van Aalbeke.  Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Knokstraat

De Knokstraat was een straat met dubbelrichtingsverkeer waar geparkeerd werd op de rijweg. De voetpaden waren heel smal en boden weinig kwaliteit. Tot vandaag was de Knokstraat een frequent gebruikte sluiproute om de dorpskern van Aalbeke te vermijden bij verkeersbewegingen tussen Marke/Kortrijk en Rollegem. De zichtbaarheid op het kruispunt Bergstraat/Knokstraat was daarenboven ook beperkt bij het uitrijden van de Knokstraat.

In de periode maart 2022 t.e.m. november 2022 werd éénrichtingsverkeer (richting Bergstraat naar Moeskroensesteenweg) getest. In samenspraak met de buurt werd beslist om de proefopstelling stop te zetten omdat de vrachtwagens van het bedrijf Vandecasteele geen toegang hadden tot hun oprit en garage/werkplaats in de Knokstraat en dit zorgde voor gevaarlijke situaties. Aangezien de werkplaats van het bedrijf Vandecasteele ondertussen verhuisd is naar een andere locatie op de site, konden we de Knokstraat toch inrichten als éénrichtingsstraat en opwaarderen tot een aangename, verkeersveilige en lokale weg. Door te voorzien in bredere voetpaden, afwisselende parkeerstroken en groenzones met bomen verhogen we de leefbaarheid en de verkeersveiligheid en wordt de Knokstraat onderdeel van de reeds heraangelegde dorpskern.

Knokstraat.jpg
  • jpg

Kostprijs

De werken kostten in totaal € 2.134.419,87, waarvan € 296.795,50 wordt meegefinancierd door de provincie West-Vlaanderen (fietsfonds). Voor de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel subsidieert de VMM een bedrag van € 641.086,45.

EXTRA VOOR PERS

De opening voor de buurt vindt plaats op woensdag 3 juli vanaf 17 uur met een buurtdrink op de hoek van de Knokstraat en de Bergstraat. (Bij regenweer: Vandecasteele, recht tegenover de parking)

Meer info: Heraanleg Knokstraat - Bergstraat | Kortrijk

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL