ONDER EMBARGO TOT DINSDAG 17 OKTOBER OM 19 UUR

Nieuwe fietspaden in Bergstraat en Knokstraat voor meer verkeersveiligheid

Nu de voorbereidende nutswerken bijna achter de rug zijn, gaat de heraanleg van de Bergstraat en de Knokstraat een volgende fase in. Het ontwerp van NV Bureau Cnockaert werd enkele maanden geleden aan de buurt voorgesteld. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en de straten worden volledig heraangelegd met nieuwe fietspaden en aandacht voor groen om zowel de verkeersveiligheid, het fiets- en voetgangerscomfort als de leefbaarheid te verhogen. De Bergstraat is geselecteerd op het Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk en kan via het Fietsfonds rekenen op financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen. De werken worden gefaseerd uitgevoerd door Aannemingen Penninck uit Roeselare en starten op 2 november. De totale kostprijs bedraagt € 2.134.419,87.

Bergstraat

In een eerste fase worden de rioleringen vernieuwd zodat het water niet meer ongezuiverd aansluit op de beek, maar via een gescheiden rioolsysteem zal afwateren via de Bergstraat en Knokstraat richting de zuiveringsinstallatie in Aalbeke voor het afvalwater en de Markebeek voor het regenwater. Aansluitend wordt de wegenis van de Bergstraat (tot huisnummer 79) vernieuwd. In de zone tussen de Vondelstraat en de toegangsparking van het bedrijf Vandecasteele trekken we de fietssuggestiestroken door tot voorbij het kruispunt met de Knokstraat. In de zone open ruimte voorzien we nieuwe fietspaden aan de noordzijde langs de rijweg en aan de zuidzijde achter de bomen in combinatie met een buffergracht. De vernieuwing van de fietspaden trekt zich door tot voorbij het kruispunt Wolverijdreef. Voor het kruispunt komt een nieuw voetpad aan de zuidzijde van de weg.

We slaan hier terug meerdere vliegen in een klap. We verhogen de verkeersveiligheid met nieuwe fietspaden op een drukke fietsroute. We maken werk van propere beken door nieuwe rioleringen te voorzien. We verbeteren het comfort en de veiligheid van de bewoners door voetpaden aan te leggen die breed genoeg zijn. We maken de straat aangenamer om in te leven door bomen te planten. Meer leefbaarheid, schonere beken en meer veiligheid, ook voor het centrum van Aalbeke.  Axel Weydts, schepen van mobiliteit en openbare werken
De Bergstraat maakt deel uit van het Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk. Provincie West-Vlaanderen investeert via het fietsfonds €296.795,50 in een veilige fietsverbinding langs de Bergstraat. Dat de provincie samen met de steden en gemeenten investeert om voor iedere West-Vlaming veilige fietsverbindingen aan te leggen, kan ik als gedeputeerde voor mobiliteit enkel toejuichen. Jurgen Vanlerberghe, West-Vlaams gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit, milieu, natuur en landschap. 
Bergstraat.jpg
  • jpg

Knokstraat

De Knokstraat is op vandaag een straat met dubbelrichtingsverkeer waar geparkeerd wordt op de rijweg. De voetpaden zijn heel smal en bieden weinig kwaliteit. Op vandaag is de Knokstraat een frequent gebruikte sluiproute om de dorpskern van Aalbeke te vermijden bij verkeersbewegingen tussen Marke/Kortrijk en Rollegem. De zichtbaarheid op het kruispunt Bergstraat/Knokstraat is daarenboven ook beperkt bij het uitrijden van de Knokstraat.

In de periode maart 2022 t.e.m. november 2022 werd éénrichtingsverkeer (richting Bergstraat naar Moeskroensesteenweg) getest. In samenspraak met de buurt werd beslist om de proefopstelling stop te zetten omdat de vrachtwagens van het bedrijf Vandecasteele geen toegang hadden tot hun oprit en garage/werkplaats in de Knokstraat en dit zorgde voor gevaarlijke situaties. Aangezien de werkplaats van het bedrijf Vandecasteele binnen afzienbare tijd verhuist naar een andere locatie op de site, kunnen we de Knokstraat toch inrichten als éénrichtingsstraat en opwaarderen tot een aangename, verkeersveilige en lokale weg. Door te voorzien in bredere voetpaden, afwisselende parkeerstroken en groenzones met bomen verhogen we de leefbaarheid en de verkeersveiligheid en wordt de Knokstraat onderdeel van de reeds heraangelegde dorpskern.

Knokstraat.jpg
  • jpg

Fasering

De werken verlopen in 3 fasen:

- eerste fase: Knokstraat en Bergstraat tussen Vondelstraat en Luingnestraat: 2/11/2023 tot januari 2024

- tweede fase: kruispunt Bergstraat/Luingnestraat: van december tot januari 2024

- derde fase: Bergstraat vanaf Luingnestraat tot Bergstraat nr. 79: na fase 1 & 2 vanaf januari 2024 tot april 2024

Kostprijs

De werken kosten in totaal € 2.134.419,87, waarvan € 296.795,50 wordt meegefinancierd door de provincie West-Vlaanderen (fietsfonds). Voor de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel subsidieert de VMM een bedrag van € 641.086,45.

Meer info: Heraanleg Knokstraat - Bergstraat | Kortrijk

EXTRA VOOR PERS

De buurtbewoners worden ingelicht over de timing en fasering tijdens een infomoment op dinsdag 17 oktober om 19 uur in OC Aalbeke. De info uit dit persbericht blijft onder embargo tot de start van dit infomoment.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL