Asbestcontrole in Kortrijkse jeugdlokalen positief afgerond

In Vlaanderen komt wel eens asbest voor: in de vorm van golfplaten op een dak, leien tegen de gevel of andere toepassingen. De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM lanceerde daarom een oproep voor een gratis asbestinventarisatie in jeugdlokalen gebouwd vóór 2001. In het kader van het Masterplan Jeugdlokalen tekende Stad Kortrijk hier op in. Zo kunnen risicovolle asbestmaterialen opgespoord en aangepakt worden. Vandaag is het onderzoek afgerond. Het gaat in totaal om 23 gebouwen, 13 stadsgebouwen en 10 lokalen in private eigendom. 12 van de 23 gebouwen worden als asbestveilig beschouwd, waarvan 5 volledig asbestvrij. 11 gebouwen worden als niet-asbestveilig beschouwd. Ondanks dat er geen dringende grote ingrepen nodig blijken, neemt de stad initiatief.

Bij de gebouwen die niet-asbestveilig zijn, vormen de asbesthoudende materialen geen gezondheidsrisico en kunnen deze verwijderd worden wanneer een grotere renovatie aan de orde is. Toch neemt de stad initiatief. Een aantal gebouwen met asbesthoudende materialen die snel te verwijderen zijn, werden reeds aangepakt door de stadsdiensten. Een oud schoolbord weghalen, asbesthoudende pilaren een nieuwe beschermende coating geven, losse golfplaten van en in bergingen weghalen, ...

Gaat het om asbesthoudende materialen die moeilijk te verwijderen zijn, dan is er goed nieuws. Die materialen zijn niet beschadigd en zijn in goede staat te houden. Daarbij bevindt het grootste deel van de asbesthoudende materialen zich in gebouwen of lokalen waar leden niet hoeven te komen en leiding maar sporadisch zoals kelders, technische ruimtes, ...

Alle verenigingen, of het gebouw nu in eigendom is van de stad of in private eigendom, kregen hun rapport toegestuurd. Bij private eigendom kreeg ook de eigenaar het attest in handen.

Dankzij dit asbestonderzoek en de daaruit voortvloeiende acties maken we onze jeugdlokalen gezonder en veiliger, zo garanderen we kwaliteitsvolle lokalen voor ons jeugdwerk. Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren

Knipsel.JPG
  • JPG
Knipsel.JPG

Volgende stappen

Nu het asbestonderzoek afgerond is geeft een deskundige advies over het veilig beheer of de verwijdering van risicovolle asbestmaterialen aan de eigenaars van de gebouwen. Waar nodig neemt de stad de aangewezen maatregelen mee om lokalen die tot haar eigendom behoren verder asbestveilig te maken bij komende renovatieprojecten. Jeugdverenigingen met eigen lokalen waar asbest verwijderd wordt, kunnen rekenen op praktische ondersteuning van de stad met bvb ophaling. Het laten ophalen van het asbestafval kan ook gratis via OVAM. Het wegnemen of afbreken van de asbest kan door een firma gebeuren en ook bij die kost ondersteunt de stad via de renovatiesubsidie voor jeugdlokalen.

Waar er asbest aanwezig is, maar de situatie is veilig (vb. omdat de asbest ingekapseld zit in andere materialen), is geen directe aanpak nodig. De stad houdt met deze gebouwen wel rekening bij het plannen van een grotere renovatie waarbij de asbest dan kan verwijderd worden.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL