Kortrijk laat jeugdlokalen preventief screenen op asbest

In Vlaanderen komt wel eens asbest voor: in de vorm van golfplaten op een dak, leien tegen de gevel of andere toepassingen. De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM lanceerde daarom een oproep voor een gratis asbestinventarisatie in jeugdlokalen gebouwd vóór 2001. In het kader van het Masterplan Jeugdlokalen tekende Stad Kortrijk hier op in. Zo kunnen risicovolle asbestmaterialen opgespoord en aangepakt worden. Het gaat in totaal om 22 gebouwen, 12 stadsgebouwen en 10 lokalen in private eigendom.

Op vandaag zijn er geen grote probleemgevallen rond asbest in onze jeugdlokalen bekend. De oude lokalen met asbestdak van het speeldomein Warande zijn eind vorig jaar gesloopt en maken plaats voor nieuwe polyvalente lokalen. Het is dan ook vooral uit voorzorg dat de stad een volledige inventaris laat opmaken om aanwezige asbesthoudende materialen in alle Kortrijkse jeugdlokalen gebouwd vóór 2001 in kaart te brengen, zowel in stadsgebouwen als in eigen lokalen. Het eerste onderzoek is gestart op 8 januari bij Chiro Knipoog/KSA Adelaars. Het duurt ongeveer 3 maanden om alle jeugdlokalen te onderzoeken.

Dit preventief asbestonderzoek en de daaruit voortvloeiende acties dragen bij tot veilige en kwaliteitsvolle jeugdlokalen, een speerpunt van het jeugdbeleid. Zo maken we mee werk van een asbestveilig Vlaanderen. Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren 

Volgende stappen

Na het asbestonderzoek geeft een deskundige advies over het veilig beheer of de verwijdering van risicovolle asbestmaterialen. Van elk onderzoek zal een rapport opgemaakt worden. Waar nodig zal de stad maatregelen nemen om lokalen die tot haar eigendom behoren verder asbestveilig te maken. Jeugdverenigingen met eigen lokalen waar asbest moet verwijderd worden zijn hiervoor zelf aan zet, maar kunnen rekenen op ondersteuning van de stad. Het laten ophalen van het asbestafval kan ook gratis via OVAM. Het wegnemen of afbreken van de asbest kan door een firma gebeuren en die kost komt in aanmerking voor de renovatiesubsidie voor jeugdlokalen.

Waar er asbest aanwezig is maar de situatie is veilig (vb. omdat de asbest ingekapseld zit in andere materialen), is geen directe aanpak nodig. De stad houdt met deze gebouwen wel rekening bij het plannen van een grotere renovatie waarbij de asbest dan kan verwijderd worden.

Overzicht van jeugdlokalen (c) Kortrijk
  • png
Overzicht van jeugdlokalen (c) Kortrijk
Asbestverwijdering-3.jpg
  • jpg
Asbestverwijdering-2.jpg
  • jpg

 

 

 

 

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL