Kortrijkse tuinrangers verrijken 155 tuinen met meer natuur en biodiversiteit

Hoe meer groen en biodiversiteit, hoe beter. Kortrijk lanceerde in 2020 de Tuincoach om inwoners te helpen hun tuin om te toveren tot een natuurlijk paradijs. Het grote enthousiasme van de Kortrijkzanen resulteerde in 188 tuinbezoeken, maar de wachtlijsten waren behoorlijk lang. Om beter te kunnen inspelen op de grote vraag, stapten we eind vorig jaar mee in de Vlaamse variant 'Tuinrangers'. Op vandaag telt de stad 10 tuinrangers die op 1 jaar tijd maar liefst 155 tuinbezoeken aflegden en adviezen opmaakten. Op 9 juli organiseert de stad een infomoment voor nieuwe tuinrangers om het team extra te versterken.

Wie zijn onze Kortrijkse tuinrangers?

Bij de lancering van de tuinrangers gaven 7 vrijwilligers zich op als toekomstig Tuinranger. Ze volgden bij Inverde, het opleidingscentrum van Natuur en Bos, een opleiding tot tuinranger. De groep groeide intussen uit tot een team van 10 enthousiaste en geëngageerde tuinrangers: Mike Vandoorn, Sammy Sanders, Claude Cottyn, Sarie Bossche, Jan Vlieghe, Gerd Vandendriessche, Jan Debaillie, An Vandewalle, Els Deprez en Gunther Debaerdemaeker.

 Al bijna 350 Kortrijkzanen kregen sinds 2020 het bezoek van een Tuincoach of Tuinranger, om hun tuinen te helpen omvormen tot natuurrijke en biodiverse paradijsjes.Het groot aantal aanvragen toont de bereidwilligheid van de burger om aan een biodiverse stad bij te dragen. Het zou mooi zijn mocht ons team van 10 enthousiaste tuinrangers versterking krijgen om zo verder mee het verschil te maken voor natuur en biodiversiteit in onze stad. Bert Herrewyn, schepen van Natuur, Klimaat en Biodiversiteit

Wat doet een tuinranger?

Een Tuinranger geeft laagdrempelig gratis tuinadvies bij mensen die hun tuin natuurvriendelijker willen inrichten. Samen ga je op ontdekking, op zoek naar het verborgen leven in de tuin. Vervolgens geeft de Tuinranger concrete tips en gratis tuinadvies op maat rond tuinbiotopen, tuinproblemen en hulp voor specifieke diersoorten.

155 afgelegde tuinbezoeken: een grote boost voor biodiversiteit

Inverde stelde een rapport op van de Kortrijkse tuinrangerwerking. Van de 322 aanvragen zijn er tot nu toe 155 tuinbezoeken volledig afgewerkt, 167 tuinen staan op de wachtlijst. Van de 80 tuineigenaars die de tevredenheidsenquête invulden blijkt dat maar liefst 95% enthousiast is om met het advies aan de slag te gaan. De effectenmeting na 3 maanden toont het succes in de praktijk aan: na het bezoek van de tuinranger deed maar liefst 80% van de tuineigenaars een aanpassing aan minstens 1 tuinbiotoop. 75% deed minstens 2 aanpassingen. Iets meer dan de helft deed zelfs minstens 5 aanpassingen. In de meeste gevallen gaat dit om het aanleggen van een bloemenborder (89,50%), het creëren van een kleine wildernis (68,75%) of het voorzien van een composthoekje. Bijna de helft van de tuineigenaars zorgde voor meer water in de tuin, zo kan een ton als minivijver dienen als ideale drinkplaats voor egels, vogels en andere dieren. Ook heel wat tuineigenaren plaatsen nestkastjes- en insectenhotels en zorgden voor meer opvang van regenwater voor later gebruik. Dit toont aan dat alle acties, klein of groot, een meerwaarde betekenen voor natuur en biodiversiteit.

tuinrangers aanpassingen tuinbiotoop.png
  • png
tuinrangers.png
  • png

Wil je het tuinranger team versterken?

Draag je natuur en biodiversiteit in Kortrijk een warm hart toe én ben je zelf ook geïnteresseerd in het omvormen van tuinen naar biodiverse parels? Dan kan ook jij als Tuinranger aan de slag! Je krijgt een grondige opleiding van experten en deskundigen om van elk tuinbezoek een succes te maken. Op 9 juli om 19u30 richten we in het dakcafé een infomoment in voor nieuwe tuinrangers,

Inschrijven via: Word Tuinranger | Tuinrangers

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL