Vernieuwingsoperatie omgeving Steenstraat Heule afgerond met feestelijke opening

Het was de ambitie van het stadsbestuur om de belangrijkste toegangswegen naar Heule deze legislatuur op te waarderen en de schoolomgeving van Spes Nostra verkeersveiliger te maken. Na de opknapbeurt van het kruispunt Zeger van Heulestraat-Lage Dreef begin 2023 werden de vernieuwde Mellestraat en Steenstraat-Roeselaarsestraat eind 2023 volledig opengesteld. Ook het zuidelijk deel van de Steenstraat en het brugdek boven de R8 kreeg een heraanleg. Nu ook de Heulsekasteelstraat onlangs afgewerkt werd, is de grote vernieuwingsoperatie van de ruime omgeving rond R8 in Heule afgerond. Om het resultaat te vieren en de bewoners te bedanken voor hun geduld was er op vrijdag 31 mei een feestelijke inhuldiging.

Steenstraat (Zuid): éénrichtingsverkeer en fietsstraat voor veilige schoolomgeving

Deze werken, met inbegrip van een nieuwe gescheiden riolering, zijn gestart op 6 maart 2023 en werden gefaseerd uitgevoerd door aannemer Cnockaert uit Wervik. Het zuidelijk deel van de Steenstraat en een deel van de Heulsekasteelstraat werden vernieuwd en gemoderniseerd. Met de heraanleg van de beide straten is een verkeersveilige en kwalitatieve verbinding gerealiseerd tussen Heule ‘platse’ en de schoolomgeving van Spes Nostra. Tot aan de R8 is de Steenstraat nu een éénrichtingsstraat voor het autoverkeer (rijrichting van centrum Heule naar R8) én een fietsstraat, met ook duidelijk afgebakende parkeerstroken. Door het invoeren van deze maatregelen willen we de verkeersveiligheid van de schoolomgeving verhogen. De voetpaden zijn verbreed en er is een nieuwe oversteekplaats met verkeersdrempel en specifieke stiftverlichting die in alle schoolomgevingen wordt geplaatst. De Heulsekasteelstraat blijft een fietsstraat met dubbelrichtingsverkeer. De straten zijn vergroend én het afvloeiend regenwater krijgt éérst de kans om te infiltreren in de boomvakken, pas daarna wordt het verder geleid naar het rioleringsstelsel. Maar liefst 14 enthousiaste bewoners tekenden in op het aanbod voor een geveltuintje, zo worden extra tegels gewipt én krijgen de straten een nóg aangenamere aanblik.

In dit stuk van de Steenstraat kozen we resoluut voor verkeersveiligheid voor de schoolomgeving. Daarom is er eenrichtingsverkeer ingevoerd en kreeg de straat het statuut van fietsstraat.   Axel Weydts, schepen van mobiliteit en openbare werken

Opknapbeurt brug over R8

In functie van het éénrichtingsverkeer van de Steenstraat en de nood aan structureel onderhoud van de brug kreeg het brugdek in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer een grondige opknapbeurt.

steenstraat_zuid_heule_-_heraanleg_5.jpg
  • jpg
steenstraat_zuid_heule_-_heraanleg_4.jpg
  • jpg
steenstraat_zuid_heule_-_heraanleg_3.jpg
  • jpg
steenstraat_zuid_heule_-_heraanleg_2.jpg
  • jpg

Steenstraat ten noorden van R8, Mellestraat, Sint-Katharinastraat en Roeselarestraat

Ook ten noorden van de R8 realiseerde de stad een grootschalig vernieuwingsproject. Aquafin en Stad Kortrijk sloegen de handen in elkaar voor de vernieuwing van de rioleringen en de heraanleg van het noordelijk deel van de Steenstraat, Roeselaarsestraat (deel Heule), Mellestraat (tussen Steenstraat en Sint-Katharinastraat) en Sint-Katharinastraat (ter hoogte van de bebouwing aan het rondpunt Mellestraat). De werken werden sedert 2021 gefaseerd uitgevoerd door aannemer Ivan Vuylsteke bvba uit Meulebeke.

Met deze omvangrijke werken in Heule slaan we meerdere vliegen in een klap. De straten werden groener en veiliger, de waterkwaliteit van de Heulebeek wordt verbeterd en het regenwater wordt zoveel als mogelijk lokaal opgevangen door grote stukken in de straat te ontharden. Deze omgeving is dus echt futureproof gemaakt. De bewoners en eigenlijk de hele Heulse gemeenschap zaten lange tijd in het stof of de modder. Ik wil hen oprecht bedanken voor hun geduld en begrip en ben blij dat we de vernieuwing nu feestelijk kunnen vieren. Axel Weydts, schepen van mobiliteit en openbare werken

Er werd ingezet op nieuw groen en bomen in de straat, verkeersveiligheid met verkeersplateaus ter hoogte van alle kruisingen, parkeerstroken, fietssuggestiestroken in de Steenstraat en fietspaden in de Mellestraat. Ook het kruispunt Grijsperre, waar al vaak ongevallen gebeurden op de rotonde, werd volledig veilig ingericht. Er werd over het volledige tracé een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij wordt het afval- en hemelwater apart afgevoerd. Het afvalwater wordt ook gezuiverd. Deze maatregelen komen het leefmilieu, en meer specifiek de waterkwaliteit van de Heulebeek ten goede. De werken werden uitgevoerd door aannemer Ivan Vuylsteke bvba uit Meulebeke.

Al van toen ik in de gemeenteraad verkozen was in 2001 - het begin van mijn politieke loopbaan - sprak men over de noodzakelijke vernieuwing van de Steenstraat. Uiteindelijk is het dan toch gelukt. We investeerden met de stad 2,5 miljoen euro in dit project. Het doel is duidelijk: betere wegen, minder ongevallen en vooral kinderen die veiliger naar school kunnen. Ik dank de Heulenaars voor hun geduld en begrip tijdens de lange werken. Vincent Van Quickenborne, burgemeester
Steenstraat (Noord) (c) Kortrijk
  • jpg
Steenstraat (Noord) (c) Kortrijk
  • jpg
Steenstraat (Noord) (c) Kortrijk
  • jpg
Steenstraat (Noord) (c) Kortrijk
  • jpg

Serieuze investering voor nodige werken

Het project Steenstraat (Zuid) kost in totaal € 1.827.134,05 (incl. BTW). Daarvan draagt Stad Kortrijk € 961.474,69 bij en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) € 442.410,74 (voor het deel op de brug over de R8). De Vlaamse Milieumaatschappij subsidieert het project met € 423.248,63.

De totale kostprijs voor het project Steenstraat (Noord) bedraagt € 4.612.954,90, waarvan € 2.763.933,40 voor Aquafin en € 1.548.540 voor Stad Kortrijk met een subsidie van € 300.481 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).


Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL