Steenstraat en omgeving in Heule wordt volledig vernieuwd

De volledige omgeving van de Steenstraat wordt aangepakt, dit zowel ten noorden als ten zuiden van de R8. De wegenis, op dit moment in zeer slechte staat, wordt volledig heraangelegd en de schoolomgeving Spes Nostra, wordt verkeersveiliger gemaakt. Samen met Aquafin wordt een nieuwe, gescheiden riolering aangelegd waardoor geen afvalwater meer wordt geloosd in de beek én de straat bestendiger wordt tegen wateroverlast. De werken zullen twee jaar in beslag nemen en worden gefaseerd uitgevoerd.

steenstraat-zuid2.jpg
  • jpg
Al decennia wordt er gesproken over de heraanleg van de Steenstraat. Het is nu eindelijk zo ver. De Steenstraat was een compleet afgeleefde straat geworden met nauwelijks voetpaden en weinig groen. Daar gaan we nu verandering in brengen.  Axel Weydts, schepen van Openbare Werken

Steenstraat-Zuid: éénrichtingsverkeer en fietsstraat voor veilige schoolomgeving

Het zuidelijke deel van de Steenstraat (R8-Heulsekasteelstraat) en een deel van de Heulsekasteelstraat worden vernieuwd en gemoderniseerd. Met de heraanleg van de beide straten wordt een verkeersveilige en kwalitatieve verbinding gerealiseerd tussen Heule ‘platse’ en de schoolomgeving van Spes Nostra. Tot aan de R8 wordt de Steenstraat een éénrichtingsstraat voor het autoverkeer (rijrichting van centrum Heule naar R8).   Er worden bredere voetpaden voorzien, een nieuwe oversteekplaats met verkeersdrempel en specifieke stiftverlichting die in alle schoolomgevingen wordt geplaatst. Dit deel van de Steenstraat zal mee aansluiten als fietsstraat op de Heulsekasteelstraat wat betekent dat het autoverkeer achter de (vaak schoolgaande) fietser dient te blijven. De straat wordt groener én het afvloeiend regenwater krijgt éérst de kans om te infiltreren in de boomvakken, pas daarna wordt het verder geleid naar het rioleringsstelsel.  In functie van het éénrichtingsverkeer van de Steenstraat en de nood aan structureel onderhoud van de brug zijn ook werken voorzien aan de brug over de R8.

Steenstraat-zuid1.jpg
  • jpg

Op 16 augustus startte aannemer Tasoz uit Lokeren in opdracht van de nutsmaatschappijen (Fluvius, De Watergroep, Telnet, Proximus en Eurofiber) met de voorbereidende nutswerken. Deze voorbereidende nutswerken (sleufwerken en overkoppelingen) dienen afgewerkt te zijn tegen eind 2021. In het voorjaar van 2022 zullen dan de effectieve wegenis- en rioleringswerken van start gaan.  De werken zullen 18 maanden duren en gefaseerd uitgevoerd worden om de hinder zo veel als mogelijk te beperken. 

In dit stuk van de Steenstraat kiezen we resoluut voor verkeersveiligheid voor de schoolomgeving. Daarom wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd en krijgt de straat het statuut van fietsstraat.   Axel Weydts, schepen van Openbare Werken

Steenstraat ten noorden van R8, Mellestraat, Sint-Katharinastraat én Roeselarestraat

Ook ten noorden van de R8 start een grootschalig vernieuwingsproject. Aquafin en stad Kortrijk slaan de handen in elkaar voor de heraanleg van het noordelijk deel van de Steenstraat, Roeselaarsestraat (deel Heule), Mellestraat (tussen Steenstraat en Sint-Katharinastraat) en Sint-Katharinastraat (ter hoogte van de bebouwing aan het rondpunt Mellestraat).

steenstraat noord3.jpg
  • jpg

Er wordt ingezet op nieuw groen en bomen in de straat, verkeersveiligheid met verkeersplateaus ter hoogte van alle kruisingen, parkeerstroken, fietssuggestiestroken in de Steenstraat en fietspaden in de Mellestraat. Ook het kruispunt Grijsperre, waar al vaak ongevallen gebeurden op de rotonde, wordt volledig veilig ingericht. Er wordt over het volledige tracé een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij wordt het afval- en hemelwater apart afgevoerd. Het afvalwater zal ook gezuiverd worden. Deze maatregelen komen het leefmilieu, en meer specifiek de waterkwaliteit van de Heulebeek ten goede.

Met deze omvangrijke werken in Heule slaan we meerdere vliegen in een klap. De straat wordt groener en veiliger, de waterkwaliteit van de Heulebeek wordt verbeterd en het regenwater wordt zoveel als mogelijk lokaal opgevangen door grote stukken in de straat te ontharden. Deze omgeving wordt dus echt futureproof.  Axel Weydts, schepen van Openbare Werken

Deze werken in het noordelijke deel zullen opgedeeld worden in vier grote fasen:

Fase 1: Steenstraat (vanaf R8 tot Vlasrootstraat): is deze week gestart op 30 augustus 2021

Fase 2: Mellestraat en Sint-Katharinastraat: voorziene start in november 2021

Fase 3: Steenstraat (van Mellestraat tot Vlasrootstraat): voorziene start in februari 2022

Fase 4: Roeselaarsestraat: voorziene start in augustus 2022

Met de bewoners werden verschillende overleg- en infomomenten voorzien om iedereen voldoende te kunnen informeren. Met de stadswerking Minder Hinder wordt ook ondanks de grote werken getracht de verkeers- en toegankelijkheidshinder zo veel mogelijk te beperken. Deze grootschalige werken zullen, onder normale werk- en weersomstandigheden ongeveer twee jaar in beslag nemen. Fase 1, de heraanleg van de Steenstraat tot aan de Vlasrootstraat duurt een vijftal maanden. De werken worden uitgevoerd door aannemer Ivan Vuylsteke bvba uit Meulebeke.

Steenstraat Noord1.jpg
  • jpg

Serieuze investering voor nodige werken

Het project Steenstraat-Zuid wordt geraamd op een totaalkost van 1.067.145 euro. Daarvan draagt de stad Kortrijk 860.000 euro bij en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 207.145 euro (voor het deel op de brug over de R8). De Vlaamse Milieumaatschappij subsidieert het project met 275.000 euro.

De totale kostprijs voor het project Steenstraat-noord bedraagt 4.612.954,90 euro (incl btw) waarvan 2.763.933,40 euro (incl. btw) voor Aquafin en 1.548.540 euro (incl. btw) voor de stad Kortrijk met een subsidie van 300.481 euro van de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM).

download.jpg
  • jpg

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL