Stad Kortrijk, gemeente Zwevegem en LAGO bereiken akkoord over finaal steunpakket

Naar aanleiding van de verliezen die LAGO leed ten gevolge van de energiecrisis en de stijgende inflatie startte het gesprekken op met het Kortrijkse en Zwevegemse bestuur. Er werd een akkoord bereikt dat blijk geeft van vertrouwen in de toekomst van het zwembad. Kortrijk en Zwevegem lenen LAGO geld, maar geven geen extra subsidie.

Energiecrisis en stijgende inflatie troffen LAGO hard

Dat LAGO steun vroeg aan beide besturen hoeft niet te verbazen. Heel wat ondernemingen kwamen tijdens de energiecrisis in zwaar weer terecht en dat is voor zwembaden zeker niet anders. Integendeel, zwembaden hadden meer dan andere ondernemingen te lijden onder de hoge energieprijzen: energie is een grote factor in hun kostenstructuur. Net als alle andere bedrijven werd LAGO daarbovenop hard geraakt door het hoge inflatieniveau van de voorbije 2 jaar. Dit leidde tot een liquiditeitsnood op korte termijn.

In LAGO Kortrijk-Zwevegem werden de voorbije jaren verliezen opgetekend net zoals dit het geval was in alle andere zwembaden over het ganse land. Bij zwembaden die worden uitgebaat door de stad zelf, zoals dit vroeger het geval was in Kortrijk, kan het lokale bestuur niet anders dan de verliezen volledig zelf dragen. In Kortrijk en Zwevegem zitten we echter in een PPS (publiek-private samenwerking) structuur met LAGO als private partner die de zwembaden uitbaat.

Doorlichting LAGO in audit resulteert in evenwichtige overeenkomst

In het licht van die publiek-private samenwerking vroegen zij aan de beide besturen om hen te helpen de impact van de energiecrisis op te vangen. Kortrijk en Zwevegem lieten daarop een onafhankelijke audit uitvoeren door financieel dienstverlener BDO in de eerste helft van het jaar. De belangrijkste conclusie van de audit is tweeledig: een extra subsidie werd uitgesloten, terwijl er wel werd aanbevolen dat Kortrijk en Zwevegem actie ondernemen om de liquiditeitsnood op korte termijn te lenigen.

Op basis van de audit werd in het najaar verder onderhandeld met een finaal akkoord tot gevolg. Dit akkoord werd reeds goedgekeurd door beide colleges en ligt nog ter goedkeuring voor op de gemeenteraden van februari. Er werd overeengekomen dat Stad Kortrijk een achtergestelde lening geeft aan LAGO van € 2.136.375. Gemeente Zwevegem is als mede-opdrachtgevend bestuur uiteraard ook in deze deal betrokken, zij stellen een lening ter beschikking van € 1.537.203. Dit brengt het totaalbedrag van de lening op € 3.673.578, wat nauw aansluit bij de liquiditeitsnood die werd bepaald in de audit van BDO. Deze lening zal volgens de overeenkomst en het bijgestuurd financieel plan terugbetaald worden op 10 jaar. Bovendien geldt er een verbod op het uitkeren van dividenden zolang de lening niet integraal terugbetaald werd.

In ruil voor de lening die de stad en de gemeente geven werden enkele voorwaarden bedongen ten opzichte van LAGO. Zij verbinden zich er toe een kapitaalsverhoging door te voeren van € 1.266.527 tegen uiterlijk 31 juli 2026. Met de vrijgekomen middelen zullen ze de komende jaren een investeringsprogramma uitvoeren in LAGO Kortrijk-Zwevegem om extra bezoekers aan te trekken. De tarieven voor het recreatiezwemmen in Kortrijk Weide zullen in 2024 niet geïndexeerd worden en nog belangrijker: de populaire familiepas (10 beurten) wordt verlaagd in prijs van € 99 naar € 79. Bovendien zullen de tarieven voor recreatiezwemmen vanaf 2025 onveranderd blijven, met uitzondering van een eventuele verhoging door de jaarlijkse indexatie, zolang de kapitaalsverhoging niet integraal werd uitgevoerd. Zelfs na de volstorting van de kapitaalsverhoging kunnen eventuele tariefverhogingen enkel met toestemming van de stad en gemeente, dit zolang de lening niet integraal werd terugbetaald.

Zowel Stad Kortrijk, gemeente Zwevegem als LAGO zijn ervan overtuigd dat de combinatie van financiële inspanningen van alle partijen, de aangepaste tarifering in functie van betaalbaar zwemmen, de organisatorische bijsturingen op vlak van horeca, fitness, sporthal en speelpunt (Zwevegem) en het stevig investeringsprogramma zal leiden tot een echte doorstart en een verdere succesvolle uitbating van LAGO Kortrijk-Zwevegem.

Dit akkoord is een evenwichtig akkoord dat er niet zonder slag of stoot is gekomen maar wel absoluut noodzakelijk is. We hebben er veel werk in gestoken en hadden met de onafhankelijke audit een goede leidraad tijdens de onderhandelingen. Beide partijen dragen - in de geest van de PPS samenwerking - bij zodat de toekomst van LAGO in Kortrijk en Zwevegem nu wordt veilig gesteld. Zonder deze overeenkomst was dat niet langer het geval. Deze deal stelt LAGO in staat om verder te investeren in LAGO Weide om zo de ambities voor de komende decennia waar te maken. Bovendien werd het tarief van de familiepas met € 20 verlaagd en zullen de prijzen niet verhoogd worden dit jaar. De stad heeft voortaan ook meer zeggenschap over de tarieven van het recreatiebad, een goede zaak voor de Kortrijkse zwemliefhebbers. Wouter Allijns, schepen van sport
We hebben begrip voor de situatie van LAGO, dat sinds de start in Kortrijk nog geen normaal exploitatiejaar kende. Na de brand volgde al snel de coronacrisis en daarna de energiecrisis. Het was voor ons van cruciaal belang om geen blanco cheque te geven: voor wat hoort wat. Met deze deal geven we LAGO een lening en verwachten we van hen tegelijk de nodige investeringen om hun zwembad verder uit te bouwen. We werken verder nauw samen met hen en vertrouwen erop dat dit de doorstart wordt die ze nodig hebben. Kelly Detavernier, schepen van financiën

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL