Aankoop gronden Guido Gezellelaan als nieuwe schakel in Groene Verbinding Kortrijk Noord

Eind 2022 stelde Stad Kortrijk de plannen voor de Groene Verbinding voor: vijf kilometer nieuwe wandel- en fietspaden met een totaaloppervlakte van 26 hectare nieuw groen. Eén van de deelgebieden, Guido Gezellelaan-Zuidstraat, wordt zo in 2024 omgevormd tot een buurtpark dat de omliggende woonwijken met elkaar verbindt. Nog voor deze werken starten, wil de stad met de aankoop van het onbebouwde perceel van 4.725 vierkante meter in de Guido Gezellelaan, aan oostzijde van de straat tussen huisnummers 82 en 94, een volledige aansluiting met het deelgebied richting sportpark Wembley bekomen. De gemeenteraad van volgende week beslist over de aankoop. De verwerving van dit perceel garandeert op termijn de doorsteek van het wandel- en fietsnetwerk voor Kortrijk Noord en schept de mogelijkheid voor nieuwe jeugdinfrastructuur voor Heule én een oplossing voor de parkeerdruk voor de bewoners van de Guido Gezellelaan.

Een veilige, groene doorsteek van de wandel- en fietsverbinding

In het gebied waar Heule, Kortrijk en Bissegem elkaar raken, grijpt de stad de kans om een langgerekte groene corridor te realiseren waar beleving voor de buurten en een vlotte mobiliteit centraal staat. In december 2022 werden de plannen voor het deelgebied tussen de Zuidstraat en de Guido Gezellelaan voorgesteld. Als onderdeel van dat ruimer fiets- en wandelnetwerk, zorgen een 4 meter brede, betonnen en verlicht fietspad en een mooi wandelpad voor een verbinding tussen de twee hoofdstraten. Tegelijk zorgen we ervoor dat de aanpalende wijken letterlijk op wandelafstand met elkaar verbonden worden met een nieuw, groen buurtpark.

Dit stukje van de Groene Verbinding tussen Guido Gezellelaan en Wembley kan pas gerealiseerd worden als er een tunnel onder de spoorweg komt. Daarover zijn we in gesprek met Infrabel. Maar deze aankoop kan al op korte termijn kansen bieden voor de buurt. Zo kunnen we mogelijks met een buurtparking de immens hoge parkeerdruk in de Guido Gezellelaan wegwerken.  Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
De aankoop van deze gronden kadert in de realisatie van de Groene Verbinding tussen stadsgroen Ghellinck in Bissegem en De Warande in Heule. De inrichting van van dit perceel van 4.725 vierkante meter is voor de volgende bestuursperiode, maar we denken daarbij aan een buurtparking, een garageweg voor de huizen in de Guido Gezellelaan en nieuwe lokalen voor Chiro Stine. Eerste prioriteit is de doorsteek van de Guido Gezellelaan richting Zuidstraat. Het openbaar onderzoek is afgerond en de aanvraag voor de omgevingsvergunning is lopende. Vermoedelijk kunnen deze werken starten halfweg 2024. Wout Maddens, schepen van stadvernieuwing
Guido Gezellelaan (c) Kortrijk
  • png
Afbeelding2.jpg
  • jpg

De inrichting van de strook van 500 meter tussen de Zuidstraat en de Guido Gezellelaan maakt deel uit van het grotere plan van de 2 kilometer lange Groene Verbinding van stadsgroen Ghellinck in Bissegem tot De Warande in Heule. Daarom is ook deze nieuwste aankoop van belang. Zo wordt het deelgebied tussen de Zuidstraat en de Guido Gezellelaan verbonden met het sportpark Wembley, dat deel uitmaakt van de groene verbinding.

Nieuwe jeugdinfrastructuur voor Heule

Het Masterplan Jeugdinfrastructuur is deze legislatuur een van de speerpunten om de stad beter te maken voor alle kinderen en jongeren. Met dit plan wil de stad de jeugdverenigingen verder versterken met kwaliteitsvolle lokalen en hen zo ondersteunen in hun werking. Dat betekent bestaande jeugdinfrastructuur renoveren, maar ook de keuze durven maken om af te zien van onnodig eindeloze kosten in zeer verouderde gebouwen. Dat impliceert dat er ook nieuwe jeugdlokalen gebouwd worden die klaar zijn voor de toekomst.

De Heulse bevolking groeit aan en dat is ook te zien in het jeugdverenigingsleven. Chiro Stine is met ongeveer 250 leden een sterke en snel groeiende jeugdbeweging. Op vandaag is men gevestigd in hun lokalen in de Hemelweg. Die zijn in gebruik sinds de jaren ’60 en voldoen niet meer aan de huidige normen op vlak van energie, duurzaamheid en veiligheid. Daarbij zorgt de groei in ledenaantal ervoor dat de huidige 400 vierkante meter lokalen steeds minder geschikt zijn om de werking kwaliteitsvol te organiseren voor hun leden. De jeugdbeweging heeft nood aan moderne lokalen met meer ruimte rondom. Hun nood aan een geschiktere locatie en moderne gebouwen werd in 2018 opgenomen in het masterplan Jeugdinfrastructuur, sindsdien was er een gezamenlijke zoektocht naar een locatie. Uiteindelijk bleken 2 sites in aanmerking te komen voor de herhuisvesting van de chiro.

Het perceel in de Guido Gezellelaan is een uitstekende oplossing voor Chiro Stine. Het is een grote oppervlakte waardoor er naast de wandel- en fietsdoorsteek voldoende ruimte is voor nieuwe jeugdlokalen. En met de aanleg van de nieuwe groencorridors zullen er dichtbij voldoende speelmogelijkheden zijn.  Bert Herrewyn, schepen van Klimaat, Kinderen en Jongeren

Het ontwerp van het nieuwe gebouw is voorzien in 2024-2025. Naast de jeugdbeweging zelf worden, net zoals bij de plannen van de groene wandel- en fietsdoorsteek, de buurtbewoners betrokken.

Ontlasting van de parkeerdruk

Een derde voordeel van de aankoop van dit perceel is de mogelijkheid om de parkeerdruk in de Guido Gezellelaan te ontlasten. De Guido Gezellelaan is een levendige straat. Veel bewoners, veel kleine ondernemers, een secundaire school en een toegangsweg richting Heule-centrum en aanpalende wijken. Samen met de buurtbewoners wordt bekeken hoe de huidige parkeerdruk efficiënt kan opgevangen worden binnen dit perceel. Bijvoorbeeld door een buurtparking te integreren, of een ontsluiting te voorzien naar achtergelegen garages.

Verdere stappen

De aankoopkost van deze grond bedraagt 682.000 euro voor een oppervlakte van 4.725 vierkante meter. Het onderzoek voor de concrete invulling van de gronden is zaak voor de volgende bestuursperiode. Tijdens het studietraject, dat in 2024 van start gaat, worden buurtbewoners verder geïnformeerd en betrokken in de verdere plannen.

Gezellelaan (c) Kortrijk
  • jpeg
Gezellelaan (c) Kortrijk
  • jpeg

Meer informatie: De groene verbinding Kortrijk Noord | Kortrijk

 

Bevoegd

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL