Plannen voor Groene Verbinding tussen Guido Gezellelaan en Zuidstraat voorgesteld

Op donderdagavond 15 december was er een nieuw infomoment over de nieuwe groen- en fietsverbindingen in het noorden van Kortrijk. Deze keer werd het gebied tussen de Zuidstraat en de Guido Gezellelaan toegelicht. Deze zone wordt een levendig buurtpark met wandel- en fietsverbinding. De reservatiestroken voor de N50C en de N328 waren bestemd om ooit een autoweg te worden. De stad staat daar niet langer achter en geeft de stroken een nieuwe bestemming waarin groen en wandel- en fietsverbindingen centraal staan. 

Op het infomoment van 9 november 2022 werden de plannen al toegelicht voor het deelgebied tussen het Astridpark, de Molenstraat en de Watermolenwal (Heulebeek). Op 15 december stelden we het plan van het deelgebied tussen de Zuidstraat en de Guido Gezellelaan voor. Als deel van een veilige, groene en vlotte verbinding tussen sportpark Wembley en stadsgroen Ghellinck, gaan we dit gebied inrichten als een levendig buurtpark. Een park waar de omwonenden elkaar kunnen ontmoeten en er ruimte is om te spelen. 

Simulatiebeeld (c) Kortrijk
  • jpg
Simulatiebeeld (c) Kortrijk
  • jpg
Waar vandaag verschillende woonwijken met de rug naar elkaar staan, gaan we met dit project ervoor zorgen dat de woonwijken naar elkaar kijken. Dit moet een ontmoetingsplek worden die letterlijk en figuurlijk wijken met elkaar verbindt. Dit gebied is ook een eerste bouwsteen voor ons groot Fiets- en Groennetwerk Kortrijk Noord. We bouwen immers verder aan een veilige en groene wandel- en fietsroute tussen de jaagpaden langs de Leie, sportpark Wembley en stadsgroen Ghellinck in Bissegem. Via de Molenstraat wordt deze route ook geconnecteerd met die andere nieuwe fietsroute tussen Astridpark en speeldomein De Warande in Heule.  Axel Weydts, schepen van Kortrijk Fietst en Kortrijk Stapt

Nieuwe fietsverbinding

Als onderdeel van het ruimer fietsnetwerk, zorgt het 4 meter brede, betonnen en verlichte fietspad voor een verbinding tussen de Zuidstraat en de Guido Gezellelaan. Een apart wandelpad van 2 meter breed in een gemakkelijk begaanbare, toegankelijke halfverharding slingert zich doorheen het groengebied en verbindt leuke plekjes met elkaar. Omwonenden in de wijken ten noorden en ten zuiden van het parkgebied zullen via deze paden met het buurtpark en de ruimere Groene Verbinding geconnecteerd worden. 

De inrichting van de strook van 500 meter tussen de Guido Gezellelaan en de Zuidstraat maakt deel uit van het grotere plan van de 2 kilometer lange Groene Verbinding van het Ghellinckpark in Bissegem tot De Warande in Heule. We hebben hiervoor alle gronden in bezit van de stad alsook de woning Guido Gezellelaan 119, die al in de loop van 2023 kan worden gesloopt.  Wout Maddens, schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing

Nieuw park voor Heule

De plekjes omvatten een trapveldje, hangmatten, een vlonder aan de poel, een speelheuvel, een ligweide aan het water, picknickbanken, spelprikkels … De ligging van deze plekjes werd afgestemd op het reliëf, het water en de padenstructuur. Aan de uiteinden van het park situeren zich natuurlijkere zones, waar ruimte wordt gelaten voor spontane en tijdelijke invullingen. Om de toegankelijkheid te optimaliseren en het verblijven in het park te stimuleren, worden zitbanken op 100 meter afstand van elkaar en fietsbeugels langs de fietsverbinding geïntegreerd.  

Het open karakter van het projectgebied wordt grotendeels behouden. Binnen het park bestaat het groen vooral uit solitaire bomen en grassen. Langsheen de randen van het park worden hier en daar hagen en struwelen aangeplant als overgang naar de omgeving.

Voorontwerp.jpg
  • jpg
Afbeelding1.png
  • png

Verdere stappen

Via het nog te slopen pand (nr. 119) zal het park aan de oostzijde verbonden worden met de Guido Gezellelaan. De sloop is voorzien in 2023. Aan de westzijde wordt de Siberie Reke omgebogen ten behoeve van de aansluiting van het park met de Zuidstraat en de latere doortrekking van De Groene Verbinding. Zo zal de Siberie Reke de fiets- en wandelverbindingen niet doorkruisen. De Siberie Reke blijft wel behouden als autoverbinding tussen de Zuidstraat/Heulsestraat en de Monica Devriesestraat. Waar de fiets- en wandelverbindingen aansluiten op de Zuidstraat en de Guido Gezellelaan moet een herinrichting van de straten de veiligheid en het comfort van alle weggebruikers waarborgen. 

Timing: start werken in voorjaar 2024.  

Raming: Aanlegkost bedraagt €1,3M waarbij er inkomsten voorzien zijn vanuit fietsfonds (€0,5M) en stadsvernieuwing (€0,35M) 

Meer info:

www.kortrijk.be/degroeneverbinding

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL