Kortrijk gaat nieuwe stedenband aan met Chefchaouen

Inzet op klimaat en hernieuwbare energie en uitwisselingsproject voor studenten en kwetsbare jongeren

Overal ter wereld heeft een stad dezelfde kerntaak: een leefbare stad zijn voor zijn inwoners. Uitwisseling van kennis en expertise, van collega tot collega en capaciteitsversterking zorgen ervoor dat steden wereldwijd duurzamer, groener en leefbaarder worden. Een stedenband maakt het mogelijk om structureel en onderbouwd samen te werken.

Chefchaouen is een stad in het noorden van Marokko. In 2010 werd de stad als “Ville écologique” uitgeroepen en maakt sindsdien werk van een stevig klimaatbeleid. De stad doet grote investeringen in hernieuwbare energie, onder andere via zonnepanelen, meer bomen in de stad en natuur rondom en wordt hierin nationaal als voortrekker gezien. Ook Kortrijk zet zich in voor een duurzame, leefbare stad van de toekomst met onder andere meer groen in de binnenstad, de uitbreiding van natuur in de stad en deelgemeenten en innovatieve manieren van energiegebruik zoals een warmtenet voor de gebouwen van Kortrijk Weide.

Illustratiebeeld Chefchaouen
  • png
Illustratiebeeld Chefchaouen

Na een periode van vooronderzoek worden de gezamenlijke doelstellingen bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst tussen beide steden. Dat vormt de basis voor een concreet actieplan dat de komende maanden wordt uitgewerkt. Het vooronderzoek werd mee begeleid door het Wereldhuis van de Provincie West-Vlaanderen, de VVSG en geadviseerd door de stedelijke Raad voor Mondiaal Beleid.

De keuze voor het thema klimaat en hernieuwbare energie is ingegeven door de vaststelling dat lokale overheden de motor zijn in de strijd tegen de klimaatverandering. Immers, de impact van de klimaatverandering laat zich meer in steden dan elders voelen, volgens het VN-klimaatpanel IPCC. Bert Herrewyn, schepen van klimaat en mondiaal beleid

Na een oproep van de stad Kortrijk stelden twee steden zich kandidaat om samen te werken: Chefchaouen uit Marokko en Antsirabe uit Madagaskar. Na meerdere meetings tussen de betrokken actoren van de stadsbesturen, een verkennend werkbezoek in Chefchaouen en Kortrijk, is er een sterk vertrouwen en overtuiging om dit partnerschap duurzaam vast te leggen voor de komende drie jaar. 

De doelstellingen zijn alvast duidelijk:

1. Maatregelen nemen om de klimaatverandering te verzachten en zich eraan aan te passen.

- De stad Chefchaouen krijgt een sterkere capaciteit op vlak van duurzaam afvalbeleid. Dit via expertise uitwisseling met afvalexperts uit beide steden of regio’s.

- Beide steden krijgen meer groene publieke plekken in de stad, via expertise uitwisselingen leren we over duurzame groene ruimte.

- We planten in Kortrijk meer (fruit)bomen en leggen nieuwe groene plekjes aan.

- We werken samen aan een duurzaam mobiliteitsplan voor Chefchaouen, via expertise uitwisseling met mobiliteitsexperts uit beide steden.

 2. Bewustmaking en betrokkenheid van de burgers rond klimaat, energie en duurzame ontwikkeling

- We sensibiliseren onze burgers over de mondiale uitdagingen van klimaatsverandering en duurzame ontwikkeling.

- We maken onze samenwerking breed bekend bij onze burgers.

 3. Institutionele capaciteitsopbouw van beide steden.

- Beide steden participeren intenser rond agenda 2030.

- We wisselen expertise uit rond relevante beleidsthema’s.

- We wisselen stagiairs uit vanuit verschillende onderwijsinstellingen.

- We zoeken financiële middelen om onze samenwerking uit te breiden.

 4. Educatieve, sportieve, culturele en toeristische uitwisselingen.

Een sterke troef van de nieuwe stedenband is de mogelijkheid voor Kortrijkse jongeren en studenten om Chefchaouen en zijn inwoners te leren kennen en tegelijk aan kennis- en talentontwikkeling te doen. Zo is Howest alvast nauw betrokken. De hogeschool ondersteunt de steden om de projecten rond klimaat, natuur en leefmilieu wetenschappelijk te onderbouwen door studenten hun (buitenlandse) stages en onderzoekprojecten aan de stedenband te koppelen.

Maar de mogelijkheden tot uitwisseling gaan ook breder. Zo worden ook sportieve en culturele uitwisselingen georganiseerd. Daarbij geven we Kortrijkse jongeren, met speciale aandacht voor kwetsbare jongeren, de kans om deel te nemen aan de uitwisselingsprojecten. Dat doen we onder andere in samenwerking met het Kortrijkse jeugdwelzijnswerk van AJKO, de sociale partners van de stad en de sociaal-sportieve werkingen in beide steden.

De stad investeert jaarlijks 20.000 euro om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Hiervan draagt het Wereldhuis West-Vlaanderen (Provincie West-Vlaanderen) via subsidie 15.000 euro bij. 7.500 euro gaat naar investeringen in acties in Chefchaouen, 12.500 euro is bestemd voor acties in Kortrijk.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL