Vlasakker: nieuw, volwaardig stadsgroen in Kortrijk

Studiebureau Omgeving stelt samen met Stad Kortrijk het definitieve ontwerp voor

Eerder dit jaar werd met de aanplanting van het geboortebos al het startschot gegeven voor de realisatie van het nieuwe stadsgroen Vlasakker. Een 17 ha groot open gebied tussen de Etienne Sabbelaan, Maandagweg, woonwijk Tarweveld/Klaverveld, hogeschool Vives en universiteit Kulak. Het definitieve ontwerp werd donderdag 30 juni tijdens een infomoment aan de omwonenden en belanghebbenden toegelicht, gevolgd door een geleide wandeling doorheen Vlasakker. De uitvoering van de werken starten eind dit jaar, het einde is voorzien begin 2023.

vlasakkergeheel.PNG
  • PNG
vlasakkergeheel.PNG

Waardevolle, nieuwe natuur en versterking van aanwezig groen

6,6 ha akkerland wordt omgezet naar nieuwe hoogwaardige natuur met natuurlijke gras- en hooilanden, bomenrijen en grachtstructuren. De eerder aangeplante bossen van onder andere het geboortebos, creëren dichte boszones. De bestaande vegetatie, struiken en bomen op de zuidelijke helft worden behouden, versterkt en uitgebreid. De beekvallei van de Pietje Patersbeek wordt natuurlijk heringericht met verflauwde oevers om natte natuur alle kansen te geven. Een bestaande natte zone wordt een moerasbos waar unieke planten en dieren de kans krijgen om zich te vestigen en uit te groeien.

vlasakker voor.png
  • png
vlasakker na.png
  • png
Met Stadsgroen Vlasakker zetten we een volgende stap in onze ambitie om 100 ha extra natuur en bos te realiseren in Kortrijk. Bert Herrewyn, schepen van Natuur, Biodiversiteit en Kinderen en Jongeren
De Vlasakker wordt een volwaardig nieuw stadsgroen van 17 ha. De inrichting van dit stadsgroen is een belangrijke schakel in onze ambitie om de onderwijsinstellingen op 't Hoge, Vives, Kulak en Syntra, verder met elkaar te verbinden tot één grote campus, het 'one campus'-model. De gronden van de Vlasakker zijn eigenlijk bestemd als 'gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen'. Vroeger bestonden er dan ook plannen om er een wetenschapspark in te richten en dus ook te bouwen, maar hier zie je de bouwshift in uitvoering. Wout Maddens, schepen van ruimtelijke ordening

Natuur, maar ook wandelen en spelen

De toegangspoorten tot Vlasakker worden vernieuwd, van waaruit meerdere nieuwe wandelpaden vertrekken doorheen het volledige groengebied. Een centraal vlonderpad (een plankenweg) leidt je naar verschillende uitzichtpunten met zitgelegenheid. Zo wordt bijvoorbeeld de beleving van het bufferbekken versterkt met een indrukwekkend uitkijkpunt. Jonge Kortrijkzanen en bezoekers vinden op verschillende locaties in het park speel- en ravotzones waar ruimte is voor recreatie en avontuurlijk spelen.

bufferbekkenvlasakker.png
  • png
We versterken de aanwezige natuur en realiseren 6,6 ha nieuw groen. Wandelpaden, rustpunten, zitgelegenheden en ravotzones maken van Vlasakker een stadsgroen voor jong en oud. Bert Herrewyn, schepen van Natuur, Biodiversiteit en Kinderen en Jongeren

Participatie en inspraak

De voorstelling van het definitieve ontwerp vormt het eindpunt van een geslaagd participatietraject met omwonenden en belanghebbenden. Organisaties zoals Natuurpunt, KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en hogeschool VIVES waren betrokken, maar ook de bewoners van de aangrenzende wijken. Hun input en feedback vanuit de info- en overlegmomenten werden door het studiebureau en de stad gebruikt om tot een gedragen ontwerp te komen.

Realisatie van een groen netwerk doorheen Hoog Kortrijk en Lange Munte

Maar daar stopt het niet. Ook de ruime omgeving van Vlasakker werd onder de loep genomen om verbinding met bestaande natuur en groenzones te maken en extra groenzones te ontwikkelen. Vanuit Vlasakker wordt zo verbinding gemaakt met het Ecolab van de Kulak, een terrein met jonge bossen, natuurlijke poelen, hooilanden en boomgaarden. Van daaruit stap je via de Maandagweg en enkele trage wegen over de Ambassadeur Baertlaan naar een nieuwe groenzone aan Sportcampus Lange Munte, Crematorium Uitzicht en begraafplaats Hoog Kortrijk. De groenzone vormt een uitkijkpunt voor het achtergelegen open landschap en wordt ingezet als natuurlijke corridor. Het grasland wordt ecologisch beheerd, bestaande houtkanten worden verbreed en een nieuwe toegangspoort brengt je via een pad tot het achtergelegen bufferbekken dat door Natuurpunt wordt beheerd.

omgeving vlasakker.png
  • png

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL