Diervriendelijke anticonceptiepil voor duiven toont succesvol eerste jaar

27% minder Kortrijkse stadsduiven na eerste jaar duivenpil

Sinds maart 2021 wordt de duivenpopulatie in de stad en deelgemeenten op een diervriendelijke manier onder controle gehouden. De populatiemetingen vinden plaats aan de IJzerkaai ter hoogte van de skatebowl in Kortrijk en op Rollegemplaats waar de duiven met een behandelde maïskorrel gevoederd worden door de stadsdiensten. Waar er in voorjaar 2021 op de voederlocaties gemiddeld 337 duiven per dag geteld werden, zijn dat er nu 245: een daling van 27.3%.

Duiven zijn deel van het straatbeeld in de stad en deelgemeenten. Maar wanneer er teveel duiven zijn, kan dit voor overlast zorgen. Hun aanwezigheid brengt onnodig extra onderhoud voor (stads)gebouwen met zich mee. En wanneer duiven hun nestplaats vinden op of naast woningen, krijgen Kortrijkzanen al te vaak af te rekenen met onaangename verrassingen en in sommige gevallen aanzienlijke overlast. Bovendien kunnen duivenuitwerpselen ziekten met zich meebrengen die gevaarlijk zijn voor mens en dier.

De voederkorrel waarin anticonceptie verwerkt zit, zorgt ervoor dat een groot deel van de duivenpopulatie onvruchtbaar wordt in het broedseizoen. Het middel wordt verdeeld op vaste voederplaatsen en wordt nauwkeurig gemonitord. We zien na het eerste jaar een duidelijke daling van de duivenpopulatie en blijven de komende jaren de methode toepassen. Volgens dierenrechtenorganisatie GAIA is dit de meest diervriendelijke aanpak als het gaat om duivenbeperking. Bert Herrewyn, schepen van Dierenwelzijn

Kleinere duivenpopulatie is noodzakelijk

Uitwerpselen van duiven zijn vooreerst gewoonweg niet hygiënisch. Dit kan een gevaar voor de volksgezondheid met zich meebrengen: infecties, allergische reacties en de overdracht van ziekten van dier op dier en van dier op mens. Daarnaast is er bij een te grote duivenpopulatie sprake van serieuze schade aan infrastructuur. Naast dit extra onderhoud is het ook zeer arbeidsintensief voor de stadsdiensten om een te grote duivenpopulatie met de huidige technieken in toom te houden en deze dagelijks te voederen. Met deze nieuwe methode kan men spreken van meerdere vliegen, of duiven, in één klap.

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

De favoriete voeding van duiven - maïskorrels - wordt behandeld met het veterinair geneesmiddel Nicarbazine of R-12. Het middel vermindert de eierproductie en zorgt ervoor dat bevruchte eieren zich niet verder ontwikkelen.

Duiven hebben een strikte hiërarchie die ervoor zorgt dat de dominante dieren, net zij die zich het meest voortplanten, als eerste de korrel opnemen. Minder jongen in combinatie met natuurlijke sterfte betekent na 1 jaar een vermindering van 20 tot 30% tegenover de huidige duivenpopulatie. De resultaten na het eerste gebruiksjaar liggen dus perfect op schema. De stad voert deze methode in voor een eerste periode van 4 jaar, wat neerkomt op een daling van 60 tot 80%, zo blijkt uit de resultaten van andere steden die de methode al langer toepassen.

Om de voederkorrel zo efficiënt mogelijk verspreid te krijgen onder de duivenpopulatie, werden vaste voederlocaties ingericht om de duiven te centraliseren. Dat zijn twee voederlocaties die eerder al 'populair' waren bij de duiven: de IJzerkaai ter hoogte van de skatebowl in Kortrijk en een voederlocatie op Rollegemplaats. Daar zijn automatische dispensers geplaatst die de behandelde voederkorrel op vaste tijdstippen verdeelt.

De duivenpopulatie wordt per jaar meerdere keren geteld op de locaties. Per meetperiode gaat het om meerdere dagen om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te schetsen van de duivenpopulatie. Een eerste zogenaamde nulmeting vond plaats voorjaar 2021, net voor de start van de behandeling. Tijdens de behandeling werd opnieuw gemeten tussen zomer 2021. Voorjaar 2022 vond een nieuwe meting plaats die het eerste gebruiksjaar evalueert.

Beproefde dier- en milieuvriendelijke aanpak

Behalve het feit dat de duiven onvruchtbaar gemaakt worden, zijn er geen andere schadelijke effecten. Ook voor andere vogels en dieren die de maïskorrels zouden innemen, is er geen schadelijk effect. Het voeder moet immers minstens 5 dagen per week worden ingenomen (zo'n 10 gram per dag) om effect te hebben. De vaste voederplaatsen trekken overwegend duiven aan. Wanneer de behandelde voederkorrel niet meer wordt toegediend, wordt het effect na een vijftal dagen teruggedraaid. Voor kleinere vogels zijn de korrels te groot om in te nemen. En ook voor roofvogels die duiven op hun dieet hebben staan, zoals het Kortrijks koppel slechtvalken, is er geen risico. Het Europese agentschap voor Voedselveiligheid stelt dan weer dat Nicarbazine geen schadelijke milieueffecten met zich meebrengt.

De stad trekt de komende jaren 32.000 euro uit voor deze aanpak.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL