Stadsbestuur stelt consulente G-sport aan

Dat Kortrijk stevig inzet op G-sport, blijkt uit het bestuursakkoord ‘Beste Stad van Vlaanderen’. De stad heeft de ambitie om ervoor te zorgen dat voor elke vorm van beperking en voor alle personen met een beperking een sportaanbod beschikbaar is.

Om als go-between en vaste contactpersoon te fungeren tussen de verschillende instanties, het stadsbestuur, de diensten en sportverenigingen, wordt Ann Vandenhulle G-sportconsulente van de stad.

Ann zal de belangen verdedigen van de doelgroep en het thema van G-sport regelmatig op de agenda plaatsen. Het rond de tafel brengen van de aanbieders, het inventariseren van het aanbod en dit in de kijker plaatsen met een gerichte communicatie zijn meteen de eerste opdrachten waar de G-sportconsulente werk van maakt.

Begin dit jaar werd het G-sportplatform in het leven geroepen waar alle Kortrijkse G-sportverenigingen deel van uitmaken. Zij komen op regelmatige basis samen om mee het G-sportbeleid vorm te geven. In het verlengde daarvan werden een eerste infofolder en websitepagina www.kortrijk.be/g-sportverenigingen opgemaakt, waar de sportverenigingen een forum krijgen en zich kunnen voorstellen. Ann Vandenhulle als G-sportconsulente staat verder ook in voor het verlagen van drempels van het sportaanbod voor personen met een beperking, het creëren van extra sport- en beweegaanbod waar nodig en het bevorderen van samenwerkingen tussen verschillende partners met betrekking tot G-sport.

Als stad willen we dat iedereen de kans krijgt om sportplezier te ervaren. Hiervoor werkten we een tweesporenbeleid uit met een focus op zowel exclusief (enkel G-sporters) als inclusief sportaanbod. Door het aanstellen van een G-sportconsulente willen we ervoor zorgen dat het niet louter bij mooie woorden blijft maar dat er actie ondernomen wordt. De rol zit Ann als gegoten, alle vertrouwen dus. Wouter Allijns, schepen van Sport 
Sport en beweging zorgt dat mensen samenkomen en het aanbod van de stad moet voor iedereen toegankelijk zijn. Met de G-sportconsulente garanderen we een professionele en inclusieve aanpak en creëren we een nieuw aanspreekpunt voor andere (sociale) hulpvragen. Dat is ook een vraag van de Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap met wie we al jaren hard werken aan een toegankelijke stad. Philippe De Coene, schepen van Toegankelijkheid
Het verheugt mij dat een thema dat me nauw aan het hart ligt nu ook daadwerkelijk de kansen krijgt om in beeld te komen. Sport is zo’n sterke hefboom naar integratie en welzijn. Ik wil me inzetten om alle drempels weg te werken en op die manier mee te helpen aan de missie om IEDEREEN aan het sporten te zetten. Ann Vandenhulle, team Sport
Vanuit de basketbalclub House of talents werken we aan een positief verhaal voor de G-sport. We zijn dan ook blij dat de stad hier meer aandacht wil aan besteden en een G-sportconsulent heeft aangesteld. Het begint met communicatie maar acties op het terrein zijn nodig. Zo streven we naar een gelijke behandeling van G-sporters met andere sporters. Zij verdienen die aandacht die andere sporters ervaren.     Dominique Vandenbroucke basketbalclub House of Talents Kortrijk Spurs
Ann Vandenhulle (c) Kortrijk - Bas Bogaerts
  • jpg
Ann Vandenhulle (c) Kortrijk - Bas Bogaerts

Contact

Ann Vandenhulle, 0498 90 92 10

www.kortrijk.be/g-sportverenigingen

 

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL