De huiszwaluw maakt terug zijn intrede in Kortrijk

Twee jaar geleden werd vastgesteld dat de huiszwaluw nagenoeg verdwenen was uit het Kortrijkse straatbeeld. Door de nieuwe bouwtrends heeft de zwaluw het moeilijk om een geschikte nestgelegenheid te vinden. Daarom werd in 2020 een samenwerking opgezet tussen de Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen, stadlandschap Leie en Schelde en de stad Kortrijk om de populatie huiszwaluwen te verhogen.  Dat loont, al 54 kunstnesten op 27 locaties zijn voorzien, het huidig doel is om 60 nestlocaties te hebben die zorgen voor 120 nieuwe nestgelegenheden.

  • jpg
  • jpg
Succesvolle start

Het ophangen van kunstnesten voor huiszwaluwen in Heule heeft het eerste jaar duidelijk zijn vruchten afgeworpen: in 7 kunstnesten brachten huiszwaluwen minstens 1 broedsel met succes groot. Ook in 11 natuurlijke nesten kwamen huiszwaluwen succesvol tot broeden, wat het aantal bezette nesten voor Heule op 18 brengt: meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor!

Een dikke merci aan de Heulenaars die huiszwaluwen laten broeden onder hun dakgoot en daarmee de laatste straatkolonies van Groot-Kortrijk gered hebben! Emmanuel Desmet, vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen
Op naar 60 locaties met 120 nieuwe nestplaatsen

De stad voorziet de mogelijkheid om kunstnesten aan te vragen. De nesten worden geleverd door stadlandschap Leie en Schelde en worden opgehangen door de MiNawerkers van vzw Constructief. In 2020 werden reeds 28 kunstnesten op 14 locaties opgehangen, nu komen er nog eens 26 op 13 locaties bij. Voor het komende jaar zijn er nog 66 nesten op stock. Dit betekent dat op termijn 120 nieuwe nestgelegenheden op 60 locaties in Kortrijk kunnen voorkomen. Waardoor de zwaluw langzaam maar zeker terug zijn intrede maakt in het straatbeeld. De MiNawerkers zijn momenteel op toer met de hoogtewerker om de plankjes schoon te maken en nieuwe nesten op te hangen.

Zwaluwnest-7.jpg
  • jpg
We verhogen de biodiversiteit door onze soorten te koesteren, ook diegene die in de stedelijke omgeving voorkomen. Door actie te ondernemen is de huiszwaluw langzaam maar zeker terug van weg geweest. Dit dankzij een mooie samenwerking met de vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen en stadlandschap Leie en Schelde.    Bert Herrewyn, schepen van natuur en biodiversiteit
Premie voor het in stand houden van een zwaluwnest

Als het nieuwe kunstnest effectief bewoond is, wordt voor een zwaluwkolonie van minder dan 4 nesten een subsidie verleend van 25 euro per jaar.  Bestaat de kolonie uit 4 of 5 nesten dan wordt een subsidie verleend van 38 euro per jaar.  Voor een kolonie van 6 nesten bedraagt de premie 50 euro per jaar. Bij het plaatsen van een nieuw kunstnest wordt de hinder van een zwaluwnest voor de bewoners tot een minimum beperkt door ook een zwaluwnestplankje te voorzien, waardoor de stoep minder bevuild raakt.

Zelf ook een nest bij jou thuis?

Afhankelijk van de evolutie van het aantal zwaluwen en de interesse van bewoners, komen er de volgende jaren nestlocaties bij. Let wel, niet alle locaties zijn geschikt. Nieuwe nestmogelijkheden kunnen enkel binnen een straal van maximaal 350m van een bestaande nestplaats. Daarbuiten maken de nieuwe kunstnesten weinig kans effectief in gebruik genomen te worden.

Na de aanvraag wordt gecontroleerd of een kunstnest aan jouw huis geschikt is. Momenteel bevindt de uitbreiding zich in de omgeving van Heule-Watermolen en de Moorseelsestraat.

Wie interesse heeft voor het plaatsen van een kunstnest of voor het aanvragen van een premie, kan terecht op de projectwebsite van Kortrijk:

Favicon for kortrijk.be Premie - Zwaluwnesten kortrijk.be

 

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL