Stad Kortrijk doet het prima op vlak van dierenwelzijn, zo bevestigt rapport GAIA

Dierenwelzijnsorganisatie GAIA voerde een uitgebreide analyse die meet hoe de Vlaamse steden en gemeenten scoren op vlak van dierenwelzijnsbeleid. Op basis van meer dan 60 vragen en 10 speerpunten wordt een ranking opgemaakt per provincie, die in een rapport wordt uitgebracht. Kortrijk scoort met een zilveren medaille het best in de ruime regio (84%) en laat enkel Oostende (84%, puntenverschil na de komma) voorgaan in West-Vlaanderen. Stad Kortrijk plaatst dierenwelzijn hoog op de agenda en zet deze legislatuur versterkt in op een aantal concrete acties in samenwerking met verschillende experts en partners.

1. Experts geven dieren een stem in adviesgroep voor Dierenwelzijn

De adviesgroep is de denktank voor nieuwe dierenwelzijnsacties vanuit de stad, zoals het versterken van de sociale dierenhulp, het voorkomen van dierenverwaarlozing en het gericht sensibiliseren van de bevolking. De adviesgroep is samengesteld uit een vertegenwoordiging van experts: dierenartsen, dierenasiel Leiestreek en dierenwelzijnsorganisaties Vogelbescherming Vlaanderen en GAIA. Daarnaast is er een vertegenwoordiging van het politiekorps, vanuit hun eigen werkgroep dierenwelzijn en vanuit de sociale dienst van de stad.

Met een vertegenwoordiger van alle partners in de adviesgroep, wordt ook onderlinge communicatie eenvoudiger en onduidelijkheden sneller aangepakt. Een voorbeeld: de politiezone stelde een handleiding op die uitlegt hoe interventies en inbeslagname van verwaarloosde, mishandelde of gevaarlijke dieren in zijn werk gaan. Deze handleiding wordt nu ook gedeeld met dierenartsen en het dierenasiel.

De zilveren medaille van GAIA is een extra waardering voor het harde werk van onze medewerkers en partners waaronder de Kortrijkse dierenartsen, dierenasiel vzw De Leiestreek, verschillende expertenorganisaties en de politiezone Vlas. Welgekomen, maar extra actie blijft nodig om voor het welzijn van alle dieren te blijven strijden. Dat doen we door extra bewustmaking, onder andere over de verplichte sterilisatie van huiskatten om te voorkomen dat er meer en meer katten op straat belanden, een efficiënter meldingssysteem voor dierenverwaarlozing via het nummer 1701, extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen met huisdieren zoals de dierenvoedselbank, en diervriendelijke anticonceptie voor stadsduiven. Bert Herrewyn, schepen van Dierenwelzijn

2. Bewustmaking

Er wordt via alle communicatiekanalen van de stad extra ingezet op bewustmaking, steeds in functie van het welzijn van het dier. Bij dierenasiel De Leiestreek, dat samenwerkt met Kortrijk, tonen de cijfers een grote stijging in het aantal achtergelaten en/of verwaarloosde dieren. Veel mensen kochten een huisdier tijdens de pandemie, om nu tot de vaststelling te komen dat een huisdier aandacht, tijd en kosten met zich meebrengt. We wijzen inwoners op de verplichtingen, in het belang van het dier. In andere campagnes zorgen we voor tips, zoals het gevaar van het achterlaten van een huisdier in een warme auto tijdens grote hitte.

3. Verbeterd meldingssysteem voor dierenverwaarlozing

Meldingen rond verwaarloosde, verloren gelopen, gewonde of gevaarlijke dieren die eerder via verschillende kanalen een lange weg aflegden, worden nu efficiënter behandeld via één centraal nummer: 1701, het gratis meldnummer van politiezone Vlas. Alle nodige instanties zoals dierenartsen, dierenasiel of dierenwelzijnsorganisaties worden sneller betrokken. Het politiekorps heeft daarbij een rechtstreekse link naar de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn.

4. Ondersteuning van kwetsbare gezinnen met huisdieren

Vanuit Poezewoef, een initiatief om dieren van mensen in een kwetsbare situatie tijdelijk op te vangen bij vrijwilligers, groeien nog acties rond sociale dierenhulp. Zo is vorig jaar de dierenvoedselbank gestart, gecoördineerd door de stad en gerund door vrijwilligers en de sociale dienst.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een extra tegemoetkoming in medische kosten voor huisdieren uit kwetsbare gezinnen. Dat gaat van de jaarlijkse controle van huisdieren tot acute operaties. Later meer hierover.

Nog meer ondersteuning is in volle voorbereiding. Zo wordt er een nieuw aanbod ontwikkeld van een sociale dierenkapper en -pedicure.

5. Diervriendelijke anticonceptie voor stadsduiven

In de plaats van het gebruik van kalkeieren, waardoor de eierproductie vermindert, is Kortrijk vorig jaar gestart met een efficiëntere methode om het aantal duiven in te dijken. Een voederkorrel waarin anticonceptie verwerkt zit, zorgt ervoor dat een groot deel van de duivenpopulatie onvruchtbaar wordt in het broedseizoen. Het middel wordt verdeeld op vaste voederplaatsen en wordt nauwkeurig gemonitord.

Binnenkort wordt de evaluatie gemaakt van het eerste werkingsjaar, de tussentijdse resultaten tonen nu al een daling van de Kortrijkse duivenpopulatie.

Het rapport van GAIA is via deze link terug te vinden.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL