Stad investeert 3,3 miljoen euro in nevenbestemming Bissegemse kerk

Van het in 2010 goedgekeurde masterplan Bissegem zijn al heel wat stappen gerealiseerd of in volle ontwikkeling. Binnenkort wordt ook de modernisering van de Bissegemse Sint-Audomaruskerk opgestart. Het stadsbestuur wijst deze opdracht toe aan Architectenbureaus NERO en Plano. Zij zullen de kerk ombouwen tot een centrale ontmoetingsplek waar stedelijke functies en diensten samenkomen en voor een nieuwe dynamiek zorgen.

Streefbeeld Sint-Audomaruskerk Bissegem. Dit is nog geen definitief ontwerp. (c) Architectenbureaus Nero en Plano
  • png
Streefbeeld Sint-Audomaruskerk Bissegem. Dit is nog geen definitief ontwerp. (c) Architectenbureaus Nero en Plano

Bibliotheek en academie

De Sint-Audomaruskerk op Bissegemplaats krijgt een respectvolle nevenbestemming. Een groot deel van de kerk wordt ontwijd en polyvalent ingezet. De bibliotheek krijgt er een voorname plaats. Er worden vergader- en ontmoetingsfaciliteiten voorzien voor de Bissegemse verenigingen. Het Wijkteam zal er haar activiteiten ontplooien en de academie kan er haar lessen organiseren. Het wordt een bruisende plaats én trekpleister voor jong en oud. Naast deze dienstverlening blijft de kerk kleine liturgische activiteiten voorzien. De stad trekt 3,3 miljoen euro uit voor transformatie van de kerk.

Architectenbureaus NERO en PLANO bouwden met o.a. de herbestemming van de Christus Koningskerk in Sint-Niklaas en de Paterskerk in Halle de nodige ervaring op. Hun project voor de bouw van een basisschool en herbestemming van een kerk voor de circusplaneet in Malem was finalist op de recente Architectuurprijs Gent. Het team wordt ondersteund door Bressers op vlak van erfgoed, STir als studiebureau technieken en Riessauw als studiebureau stabiliteit. In 2022 wordt het ontwerp, i.s.m. alle partners, verder verfijnd. De effectieve herinrichting start in 2023.  Tijdens de zomer van 2024 zou het inhuldigingsfeest kunnen plaatsvinden.

Streefbeeld Sint-Audomaruskerk Bissegem. Dit is nog geen definitief ontwerp. (c) Architectenbureaus Nero en Plano
  • jpg
Streefbeeld Sint-Audomaruskerk Bissegem. Dit is nog geen definitief ontwerp. (c) Architectenbureaus Nero en Plano

Masterplan +

De nevenbestemming van de Sint-Audomaruskerk kadert in het stadsvernieuwingsproject dat de stad voor Bissegem uitrolt. Een totale investering van 14,147 miljoen euro in Bissegem (waaronder steun van de Vlaamse overheid ten bedrage van 2,147 miljoen).  Het masterplan+ voor Bissegem bestaat erin een optimale situatie te creëren om enerzijds diensten en verenigingen op een kwalitatieve en duurzame manier te herhuisvesten en anderzijds nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit om de leefbaarheid van Bissegem te versterken.

De sloop van het oud-gemeentehuis en de beenhouwerij op Bissegemplaats behoren ook tot dit plan. Op die plaats komt een bredere doorsteek tussen Bissegemplaats en het park rond OC De Troubadour. Momenteel situeren de stedelijke academie en de muziekvereniging Crescendo zich in de gebouwen van het oud-gemeentehuis. Crescendo zal na de modernisering van de kerk verhuizen naar de voormalige brandweerkazerne waar zich nu de bibliotheek bevindt. Verder onderneemt de stad acties om de visuele aanblik van de Bissegemse kern te versterken. Zo kocht de stad vorig jaar een handelspand aan het kruispunt De Kreun (Neerbeekhoek) om dat druk gebruikte kruispunt aantrekkelijker en efficiënter in te richten. Ook het handelspand KAVA aan de overkant van het kuispunt werd door de stad gekocht. Dat leegstaande pand wordt gesloopt om de bestaande fietsers- en voetgangersdoorsteek met de parking Rietput en de groene Neerbeekvallei te verbreden.

De herinrichting van de Sint-Audomaruskerk is een belangrijke stap die zal zorgen voor een domino-effect in onze verdere plannen voor de kern van Bissegem. Wanneer deze steen valt, wanneer de kerk af is, kunnen de bib, de academie en verenigingen verhuizen. Daardoor zal het oud-gemeentehuis niet meer nodig zijn en kunnen we het slopen om de groene doorsteek tussen Bissegemplaats en het park rond OC De Troubadour te realiseren. Wout Maddens, schepen van stadsvernieuwingsprojecten
Dit is een stevige stap vooruit voor Bissegem. Met het kerkenplan bekijken we hoe we onze prachtige historische gebouwen een herbestemming of nevenbestemming kunnen geven. De Sint-Audomaruskerk krijgt er met de buurtbib, de academie en het wijkcentrum levendige nevenfuncties bij, terwijl ook de lithurgische vieringen kunnen blijven doorgaan. De kerk zal zo weer meer dan ooit een open huis voor de Bissegemnaar worden. Kelly Detavernier, schepen van kerkfabrieken en deeltijds kunstonderwijs
De Sint-Audomaruskerk zal samen met OC De Troubadour en de brandweerkazerne het kloppend hart worden van het Bissegemse socioculturele leven. De nieuwe faciliteiten voor de Bissegemse verenigingen, de bib en de academie zullen ook voor een nieuwe dynamiek zorgen op Bissegemplaats. Met de aanleg van Bissegem Plage, de herinrichting van de Driekerkenstraat en de opwaardering van het kruispunt De Kreun staan er in de nabije toekomst nog een aantal belangrijke ingrepen gepland voor Bissegem. Stephanie Demeyer, schepen van deelgemeenten en OC's
We blijven volop investeren in onze bibliotheken: niet enkel in het centrum, waar we in afwachting van een nieuwe bibliotheek op de Budatip ook nog investeren in de bib in de Leiestraat, maar ook in de deelgemeenten. Bibliotheken blijven een ontmoetingsplaats bij uitstek! Axel Ronse, schepen van bibliotheken
We hebben met veel interesse het voortraject voor de nevenbestemming van de kerk in Bissegem grondig bestudeerd en delen het enthousiasme omdat we er sterk in geloven dat de nevenbestemming op deze locatie voor het centrum van Bissegem een grote meerwaarde kan betekenen. Vooral het samenbrengen van de verschillende functies biedt mogelijkheden voor levendigheid in het centrum en de rol als gebouw voor de buurt te herwinnen. Architectenbureaus Nero & Plano
Wij werken graag mee aan dit project om onze kerk heel ruim ter beschikking te stellen aan de gemeenschap. Wij krijgen tevens de opportuniteit om een gedeelte als kerk te behouden en een upgrade te geven om zo een eigentijdse en open ruimte te bekomen waar plaats is voor liturgie, gebed of een stiltemoment.  Kerkfabriek Sint-Audomarus Bissegem 

Meer info

Barbara Deceuninck, Projectleider, 0485 25 02 08

www.bissegem.be

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL