Tijdelijk voetpad in Magdalenastraat zorgt voor meer veiligheid voor voetgangers

Het tijdelijk kruispunt Beheerstraat-Hendrik Consciencestraat-Magdalenastraat is geen evident kruispunt. Er gebeurden al verschillende ongevallen. Niet zozeer omdat het onveilig is, maar voornamelijk omdat de weggebruikers de verkeersregels negeren. De veiligheid voor de voetgangers wordt nu verhoogd door de aanleg van een bijkomend voetpad. In het voorjaar van 2023 opent de wegtunnel in de Zandstraat en krijgen we meteen een veilig en overzichtelijk kruispunt.

Voetgangers konden tot nu toe oversteken aan het zebrapad en het voetpad volgen aan de kant van de werf waar dit voorzien is (kant Beheerstraat). In de praktijk steken voetgangers vaak willekeurig over en lopen ze op straat in de Magdalenastraat in plaats van langs de kant van de voetgangerszone. De werf is nu voldoende gevorderd om voor de voetgangers extra ruimte te voorzien zodat ze niet hoeven over te steken of op straat te lopen. Tegen vrijdag 3 december zal er in de Magdalenastraat ook langs de andere kant van de werf (kant Zandstraat) een voetpad zijn. Geen reden meer dus voor voetgangers om op straat te lopen.

Dit is een kleine ingreep maar met een groot effect voor de verkeersveiligheid van de vele voetgangers daar.  Axel Weydts, schepen van Mobiliteit
H. Consciencestraat éénrichting tem 1 december

Om de aanleg van die tijdelijke voetpaden veilig te laten verlopen, wordt er gewerkt met verkeerslichten op de as Beheerstraat-Magdalenastraat. Na de werkuren worden de lichten gedeactiveerd. In de Hendrik Consciencestraat is enkel éénrichtingsverkeer mogelijk in de richting van het centrum tem 1/12. Het verkeer richting de Beheerstraat volgt een omleiding via de Koning Leopold I-straat en Burgemeester Nolfstraat.

We verwachten enkele dagen redelijk grote hinder voor het autoverkeer op dit kruispunt. Maar het is slechts voor enkele dagen. Dank alvast voor het geduld.  Axel Weydts, schepen van Mobiliteit
Hoofdas Beheerstraat-Magdalenastraat

De stad dringt er nogmaals op aan om de huidige verkeersregels correct na te leven. De hoofdas is de Beheerstraat-Magdalenastraat. Links afslaan op het kruispunt is verboden, uitgezonderd voor de bussen. Wie uit de Hendrik Consciecestraat komt, moet voorrang verlenen.

Veilige fietsomleiding via Kortrijk Weide

Oorspronkelijk was het niet de bedoeling dat fietsers de Magdalenastraat zouden gebruiken, want er is een veilige omleiding voorzien via Kortrijk Weide. In praktijk zien we dat fietsers geen 150 meter willen omrijden. We blijven het gebruik van de (gesignaleerde) omleiding stimuleren. Jonge of niet-ervaren fietsers volgen best deze fietsomleiding.

  • jpg
  • jpg
  • jpg

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL