Nieuwe meetcampagnes lucht én geluid voor betere leefomgeving in Kortrijk en omgeving

Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem zetten samen met Intercommunale Leiedal, het Vlaams Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een nieuwe luchtkwaliteits-meetcampagne op in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost (grondgebied Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem). Over een periode van 15 maanden zullen op 33 locaties de concentratie stikstofdioxide (NO2) gemeten worden. Daarnaast worden voor anderhalve maand geluidsmetingen uitgevoerd om het wegverkeerslawaai grondig te onderzoeken én wordt in Kortrijk een nieuw digitaal dashboard luchtkwaliteit (fijn stof) gelanceerd.

E17_02 (002).jpg
  • jpg

Verbeteren leefomgeving Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost

Vlaanderen wil de leefomgeving en verkeersproblematieken rond de E17 en de R8 verbeteren en startte met die doelstelling het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) K-R8 op. Tijdens dit traject bleek de luchtkwaliteit en geluidsoverlast voor zowel bewoners als de lokale besturen Kortrijk, Zwevegem en Harelbeke een grote bezorgdheid te zijn. Stad Kortrijk, Harelbeke en gemeente Zwevegem organiseren daarom samen met het Vlaams Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een extra campagne om de luchtkwaliteit in kaart te brengen in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost.

De opzet van de luchtkwaliteitscampagne is om een beeld te vormen van de actuele luchtkwaliteitssituatie in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost (grondgebied Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem). Daarmee kunnen eventuele knelpunten met betrekking tot luchtkwaliteit in kaart gebracht worden en mogelijke acties ondernomen worden. Een tweede doelstelling is om met deze meetcampagne de luchtkwaliteit te monitoren over een lange termijn.

Op 33 locaties 15 maanden lang metingen

Op 33 locaties zal stikstofdioxide (NO2) gemeten worden. Stikstofdioxide is een schadelijk gas dat in de uitlaatgassen van wagens zit en is een goede parameter voor luchtverontreiniging door lokaal verkeer. De luchtkwaliteitsmetingen focussen zich op de directe impact op de lucht- en leefkwaliteit in de woonwijken in de omgeving van de autoweginfrastructuur dat binnen het GRUP K-R8 wordt aangepakt. Bij het uitzetten van de meetlocaties werd rekening gehouden met de voorstellen vanuit inspraakreacties, de nabijheid van bewoning en kwetsbare locaties (bv. scholen) en de locaties waar veranderingen ten gevolge van het planproces K-R8 worden verwacht (bv. omgeving van de weginfrastructuur). Samen met de hulp van vrijwilligers worden de meetlocaties tweewekelijks bemeten en bemonsterd. De gevalideerde meetgegevens worden zesmaandelijks aan alle partijen gerapporteerd. De VMM zal ook een jaarrapport opmaken over de luchtkwaliteit (NO2) in het meetgebied.

Meer info  www.K-R8.be/luchtkwaliteitsmetingen

20210908 kaart meetlocaties luchtfoto.jpg
  • jpg

Lucht én geluid!

Voor anderhalve maand zullen in opdracht van het Departement Omgeving ook geluidsmetingen plaatsvinden die het wegverkeerslawaai in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost (grondgebied Harelbeke, Kortrijk en Zwevegem) onderzoeken. Hiervoor zijn 38 meetpunten geselecteerd. Een vernieuwend aspect is dat door de selectie van meetpunten op grote afstand van de autosnelweg E17 er extra inspanningen worden geleverd om ook de nachtelijke geluidsimpact van de E17 in kaart te brengen. De resultaten van de geluidsmetingen zullen deel uitmaken van het milieueffectenonderzoek van het GRUP K-R8.

Meer info: www.k-r8.be/geluidsmetingen

geluidsmetingen.PNG
  • PNG
geluidsmetingen.PNG

Stad Kortrijk heeft nieuw digitaal dashboard fijn stof

Daarnaast zijn er reeds er op zes verschillende locaties in Kortrijk en deelgemeenten sensoren die fijn stof kunnen opmeten. Fijn stof ontstaat door natuurlijke en menselijke activiteiten en bestaat uit heel kleine deeltjes die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Deze meetgegevens zijn vanaf heden beschikbaar op de website  www.kortrijk.be/luchtkwaliteit met een dashboard dat de resultaten weergeeft.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL