Nieuwe adviesgroep voor dierenwelzijn geeft dieren een stem

Het lot van het mishandelde katje Sprotje beroerde in 2018 heel wat Kortrijkzanen. Stad Kortrijk stelde zich burgerlijke partij in de rechtszaak tegen de dierenbeul en wilde daarmee een sterk signaal uitsturen. Om dierenmishandeling een halt toe te roepen, is het belangrijk om alle expertise die we in Kortrijk en Vlaanderen hebben samen te brengen. Dat doet we door een vertegenwoordiging van experten in de nieuwe adviesgroep Dierenwelzijn. Bert Herrewyn, schepen van Dierenwelzijn
Adviesgroep Dierenwelzijn (c) Kortrijk
  • jpeg
Adviesgroep Dierenwelzijn (c) Kortrijk

Zo worden vele -  en soms moeilijke - vraagstukken rond dierenwelzijn aangepakt. De experten staan met deze adviesraad de stad en het politiekorps bij om nieuwe acties te ontwikkelen die het welzijn van dieren in Kortrijk verbetert. De adviesgroep is samengesteld uit een vertegenwoordiging van dierenartsen, dierenasiel Leiestreek en dierenwelzijnsorganisaties Vogelbescherming Vlaanderen en GAIA. Daarnaast is er een vertegenwoordiging van het politiekorps, vanuit hun eigen werkgroep dierenwelzijn en vanuit de sociale dienst van de stad. Vanuit de stad sluit een medewerker aan die vanaf nu Dierenwelzijn binnen het takenpakket opneemt. De raad komt meerdere keren per jaar samen. Daarnaast vindt minstens één keer per jaar een evenement voor het grote publiek plaats. Daar kunnen Kortrijkzanen vragen stellen, thema’s voorstellen en in gesprek gaan met de experts. Zo krijgen inwoners meer zicht op wat het werk van de leden precies inhoudt.

Wat doet de adviesgroep precies?

De adviesgroep bekijkt bijvoorbeeld hoe ze met alle spelers sociale dierenhulp kunnen verbeteren. De stad is met de adviesgroep in volle voorbereiding om een beter aanbod te voorzien voor kwetsbare mensen. De dierenvoedselbank was hier een eerste stap in. Later meer nieuws.

Een andere uitdaging is de (tijdelijke) opvang van vogels en wilde dieren, een project dat nu met Vogelbescherming Vlaanderen, Dierenasiel Leiestreek en de dierenartsen verder vorm krijgt.

Wie over dierenwelzijn spreekt, spreekt over het voorkomen van dierenverwaarlozing. De klachtenbehandeling van dierenmishandeling via de stad en de politie en tussen de verschillende spelers wordt efficiënter gemaakt.

Uit de eerste samenkomst blijkt dat een goeie communicatie alles is. Als eerste actie zorgen we dat informatie nog sneller en efficiënter wordt doorgespeeld tussen stad, politiekorps, dierenartsen, … Daarnaast zorgen we dat het centraal oproepnummer 1701 door inwoners gebruikt wordt bij dierenverwaarlozing. Bert Herrewyn, schepen van Dierenwelzijn
Centraal nummer 1701 meer in de verf zetten

Om meldingen rond verwaarloosde, verloren gelopen, gewonde of gevaarlijke dieren beter te laten doorstromen, wordt het nummer 1701 extra gecommuniceerd. Dat is het centrale en gratis oproepnummer van politiezone Vlas. Via dit nummer is er een snelle en efficiënte dispatch naar de nodige personen en instanties. Zo worden indien nodig dierenartsen, het dierenasiel of dierenwelzijnorganisaties betrokken. Het politiekorps heeft daarbij een rechtstreekse link naar de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn.

Met een vertegenwoordiger van alle partners in de adviesgroep, wordt ook interne communicatie gemakkelijker. Onduidelijkheden worden sneller aangepakt. Vanuit de politiezone werd een handleiding opgemaakt die uitlegt hoe interventies en inbeslagname van verwaarloosde, mishandelde of gevaarlijke dieren in zijn werk gaat. Deze gebundelde en actuele informatie wordt nu ook gedeeld met dierenartsen en het dierenasiel. Het belang van actuele info en een direct contact is groot, want vaak zijn dierenartsen en het dierenasiel het eerste aanspreekpunt voor inwoners.

Tijdens ons interventiewerk worden wij regelmatig geconfronteerd met verwaarloosde of mishandelde dieren. De laatste jaren zien we een toename aan meldingen. Zo ontstond de noodzaak om binnen de politiezone een eenduidig beleid uit te werken voor interventies en dossiers rond dierenwelzijn. Zo kunnen we de collega’s op het terrein een praktische handleiding aanbieden die nu ook met alle andere partners gedeeld wordt. Gespecialiseerde medewerkers van de politiezone Vlas, die telkens aansluiten op de adviesgroep Dierenwelzijn
Jammer genoeg zijn we soms te laat om de dieren te redden. We willen daarom alle inwoners van Kortrijk, Kuurne en Lendelede oproepen om dierenverwaarlozing of -mishandeling zo vlug mogelijk te melden via het lokaal oproepnummer 1701 of het e-mailadres 1701@pzvlas.be van de politiezone VLAS. Ook burgers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van dieren.  Gespecialiseerde medewerkers van de politiezone Vlas, die telkens aansluiten op de adviesgroep Dierenwelzijn

De oproep is duidelijk: als je getuige bent of een vermoeden hebt van dierenverwaarlozing of -mishandeling, of je merkt een gewond (wild) dier op, meld dit zo snel mogelijk via het gratis nummer 1701.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen