Eerste Kortrijkse onderwijsambassadeurs ontvangen diploma

Op dinsdag 27 april ontvangen 19 Kortrijkse vrijwilligers hun diploma van onderwijsambassadeur uit handen van burgemeester Ruth Vandenberghe, gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu en schepen van sociale vooruitgang Philippe De Coene. Als onderwijsambassadeur gaan ze nu aan de slag om anderstalige ouders goed en correct te informeren over het onderwijs in Kortrijk. Bedoeling is om de kinderen van die anderstalige ouders zo alle kansen te geven op volwaardig onderwijs.

67808A02-F3EB-4B6B-990C-3073540EFC12.jpeg
  • jpeg
Drempels wegnemen

Onderwijsambassadeurs is een project waarbij enthousiaste vrijwilligers met migratieachtergrond hun kennis en ervaring over onderwijs in Vlaanderen in hun eigen taal doorgeven aan anderstalige ouders. De onderwijsambassadeurs informeren en sensibiliseren of verwijzen gericht door naar bestaande organisaties. De onderwijsambassadeurs zijn zelf ouders die kinderen hebben die school lopen. Ze kennen de drempels die anderstalige ouders of nieuwkomers ervaren binnen het Vlaams onderwijssysteem. Ze zijn meertalig en volgden bij FMDO (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties) een opleiding over het schoolsysteem in Vlaanderen, kosten verbonden aan schoolgaan, studiekeuzes...

Nieuwkomers en anderstalige ouders krijgen namelijk heel wat complexe informatie te verwerken wanneer hun kinderen voor het eerst in Vlaanderen naar school gaan. Niet alleen lijkt het onderwijssysteem in Vlaanderen niet op het systeem van het land van herkomst, maar ook de taal blijkt een drempel om goede beslissingen te kunnen nemen. De onderwijsambassadeurs nemen die drempels weg. 

Elk land heeft een ander onderwijssysteem. Kleuteronderwijs is in andere landen bijvoorbeeld vaak niet gekend, of kleuters kunnen er alleen naar een (dure) priv√©school. Nieuwkomers komen naar Belgi√ę met hun eigen systeem in hun hoofd, terwijl ze hier proberen te integreren. Als ze de informatie over het Vlaamse onderwijssysteem niet goed begrijpen, kunnen ze geen goede keuzes maken voor hun kind. Naast het schoolsysteem zelf, zijn ook de ondersteunende diensten zoals het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en vrijetijdsorganisaties essentieel voor de groei van een kind. Maar je moet ze kennen om er gebruik van te maken. Onderwijs is z√≥ belangrijk voor de toekomst van je kind. Dat is in elk land zo, en zeker ook in Belgi√ę.  Fatima Boudrar, onderwijsambassadeur
1 op 5 Kortrijkzanen heeft een migratieachtergrond, met roots uit meer dan 130 verschillende landen. We willen nieuwe Kortrijkzanen zo goed mogelijk ondersteunen in hun zoektocht naar een plaats in onze samenleving. Dat staat zo in ons Plan Samenleven. Onderwijs is een onmiskenbaar onderdeel van hun integratie. We willen voor elke Kortrijkzaan gelijke onderwijskansen en de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Dat is zo belangrijk voor hun verdere leven. Jammer genoeg verlaten veel Kortrijkse jongeren die niet-Belg en niet-EU burgers zijn, vroegtijdig de schoolbanken. Een project als de Onderwijsambassadeurs moet dat verhelpen. Ruth Vandenberghe, burgemeester

FMDO werkt via verschillende projecten aan positieve impact op de superdiverse maatschappij. In Kortrijk werkten ze bijvoorbeeld ook aan Team Up en Picnik. Ook in Brugge en Oostende zijn onderwijsambassadeurs actief. Deze lichting afgestudeerde onderwijsambassadeurs is de eerste in Kortrijk. Het gaat om een proefproject, gefinancierd door Provincie West-Vlaanderen. Gesprekken zijn lopende tussen de stad en FMDO om de samenwerking te bestendigen in de toekomst.

Ouderbetrokkenheid is een essentieel element in de schoolloopbaan van elk kind. Het kunnen communiceren met de ouders over wat goed of minder goed loopt, over de talenten van de kinderen, over de mogelijke ondersteuning etc. draagt allemaal bij tot een geslaagde schoolcarri√®re en dus ook het behalen van een diploma. En dit diploma is een belangrijke vereiste binnen onze maatschappij en natuurlijk ook op de arbeidsmarkt. Daarom draagt de Provincie dit project een warm hart toe en ondersteunt ze het door een financi√ęle impuls van 25.000 euro en inhoudelijk advies via de stuurgroep.  Sabien Lahaye‚ÄďBattheu, gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen
  • jpeg
  • jpeg
  • jpeg
  • jpeg
  • jpeg
Bordspel 'ouders zonder grenzen'

Voorlopig informeren de onderwijsambassadeurs, omwille van de richtlijnen rond corona, andere ouders via online onderwijscaf√©s. De onderwijsambassadeurs informeren hen over onderwijs, luisteren er naar de ouders, beantwoorden hun vragen en delen zelf hun persoonlijke ervaringen. Maar voor de toekomst is ook een bordspel 'Ouders zonder grenzen' ontwikkeld dat de verschillende thema‚Äôs rond onderwijs in Kortrijk bespreekt. 

Ik hoop dat we het spel nu snel kunnen spelen. Online kunnen we veel realiseren, maar het informele gaat soms wat verloren. Het spel kan gespeeld worden in 13 talen en behandelt thema‚Äôs zoals schoolsysteem, studiekeuze, kosten, CLB, meertaligheid en vrije tijd. Scholen en organisaties kunnen beroep doen op een onderwijsambassadeur om het spel met een groepje ouders te spelen. Ella Cappon, FMDO
Brug tussen scholen en ouders
De vrijwillige onderwijsambassadeurs slaan een brug tussen mensen uit hun eigen (taal)gemeenschap en de scholen, reguliere diensten of organisaties actief rond onderwijs en opvoeden. De Kortrijkse onderwijsambassadeurs spreken Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Pools, Russisch, Chinees, Indonesisch, Arabisch, Farsi, Urdu, Somalisch, Tegrinya, Hindi, Rwandees, Malenki en Bulgaars. Scholen en organisaties die willen beroep doen op een onderwijsambassadeur nemen contact op met FMDO. Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang
Voor ons is dit project echt een cadeau, maar ook voor de ouders van anderstalige nieuwkomers. Een onderwijsambassadeur spreekt de taal van de nieuwkomer, daar zit voor ons de grote meerwaarde. Soms leggen we dingen met handen en voeten uit, maar gaan belangrijke nuances verloren. Door te praten met iemand die ervaring heeft in het onderwijs, en naast het Nederlands ook de taal van de nieuwkomer spreekt, verloopt de communicatie veel vlotter. Sofie Moerkerke, brugfiguur basisschool Drie Hofsteden
Onze ouders betrekken in onze werking en duidelijk met hen communiceren is cruciaal voor Athena. We vinden het belangrijk om iedereen te bereiken in onze groeiende, superdiverse samenleving. De onderwijsambassadeurs zijn voor ons sleutelfiguren die niet alleen kunnen helpen in communicatie, maar in het volwaardig betrekken van ouders. We hebben vorig jaar reeds een mooie samenwerking opgezet met FMDO waarbij we ondervertegenwoordigde groepen, waaronder anderstaligen, engageren voor wetenschapsactiviteiten en zinvolle vrijetijdsbesteding. We kijken er naar uit om die samenwerking verder te zetten met dit project. Een goede kennis van het onderwijssysteem en al zijn facetten is voor de ouders een grote meerwaarde en we zullen met enthousiasme met de ambassadeurs en het spel aan de slag te gaan binnen Athena. Thomas Desimpelaere, Athena Scholengroep Kortrijk

Meer info over het project onderwijsambassadeurs of interviewaanvragen: ella@fmdo.be - 0491 39 21 98

Meer info over FMDO: www.fmdo.be

5E72F354-C094-4059-820C-7684F50D0EA5_4_5005_c.jpeg
  • jpeg

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen