Boomspiegeladoptie, je eigen groen plekje in de straat

Kortrijk wil de stad zijn met het meeste talent en de grootste trots, maar ook de stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling. In dat kader lanceert Kortrijk het proefproject ‘boomspiegeladoptie’. Een boomspiegel is het onverhard stukje grond rondom de stam van een boom. Kortrijkzanen krijgen de kans dit onverhard stukje in het straatbeeld zelf groener, bloemrijker en biodiverser in te richten. Een boomspiegel adopteren is simpel en gratis. Geïnteresseerde inwoners kunnen hun aanvraag indienen via www.kortrijk.be/boomspiegeladoptie.

Burgemeester Ruth Vandenberghe, schepen Bert Herrewyn, Wannes Ureel en gebiedswerker Lize Meert bij de boomspiegeladoptie in de Rijselsestraat. (copyright: Kortrijk)
  • jpeg
Burgemeester Ruth Vandenberghe, schepen Bert Herrewyn, Wannes Ureel en gebiedswerker Lize Meert bij de boomspiegeladoptie in de Rijselsestraat. (copyright: Kortrijk)
Je eigen groen plekje in de straat voor je voordeur

In Kortrijk en deelgemeenten krijg je dus de kans om de boomspiegel voor je deur zelf in te richten. Geniet van zelfgekweekte kruiden, geurende bloemen of de pracht van groeiende planten. Uiteraard zijn enkele voorwaarden verbonden aan het inrichten van de boomspiegel. Zo mogen er geen vaste constructies of bijkomende verhardingen ter hoogte van de boomspiegel voorzien worden. De beplanting mag niet tot verkeersonveilige situaties leiden en het gebruik van pesticiden is bijvoorbeeld verboden. Meer info over de do's and don'ts van de adoptie, maar ook leuke inspiratie voor de inrichting vind je op www.kortrijk.be/boomspiegeladoptie

De geadopteerde bomenspiegel wordt door de adoptant onderhouden, de boom zelf wordt verder onderhouden door de stadsdiensten. In de boom van geadopteerde boomspiegels hangt Kortrijk een vrolijk vogelkastje. Zo is duidelijk dat de boomspiegel geadopteerd werd, zowel voor de buren als voor de werkmannen die het algemeen groenonderhoud doen. Elke aanvraag zal worden voorgelegd aan het team Net en Groen van de stad. Zij bepalen of de boomspiegel geschikt is voor boomspiegeladoptie en bekijken het voorstel van de aanvrager.

Boomspiegels zouden de straat een groener karakter kunnen geven. Door deze vaak sobere oppervlaktes te beplanten met geurende bloemen of kruiden werken we samen met de Kortrijkzaan aan biodiversiteit en beleving. De vogelkastjes zijn een ludieke eyecatcher die de beleving nog kan versterken.  Ruth Vandenberghe, burgemeester
Verder vergroenen van de binnenstad

Een levendige boomspiegel creëert een mini stadsbiotoopje in de straat. Het nieuwe groen zorgt voor meer beschutting en voedsel voor dieren. Kleurrijke bomenspiegels doorbreken het grauwe straatbeeld maar temperen ook de hittestress op dagen van grote hitte. Kortrijk voorziet eveneens zaadmengsel om mee te geven indien dit gevraagd wordt door de boomspiegeladoptant en de boomspiegel daarvoor geschikt is.

Stap voor stap wordt ook de binnenstad een meer biodiverse plek. Met onthardingsprojecten, de tuincoach, het ecologisch beheren van graszones, de premie voor geveltuintjes en nu dus ook met de boomspiegeladoptie gaat Kortrijk verder in het vergroenen en biodiverser maken van de binnenstad. Ze zorgen voor voedsel en beschutting voor insecten en vogels, maar ook voor een gezondere stadsomgeving. Adoptie van de boomspiegel is een mooi voorbeeld van hoe Kortrijk en de Kortrijkzaan samen de stad aangenamer en levendiger kunnen maken. Bert Herrewyn, schepen van biodiversiteit en natuur
Kruisbestuiving tussen burgerparticipatie en biodiversiteit

Kortrijk wil alle Kortrijkzanen oproepen om de handen uit de mouwen te steken om samen het straatbeeld mee te vergroenen. Het proefproject wordt na een jaar geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Er zijn al verschillende Kortrijkzanen die individueel initiatief namen, zoals Wannes Ureel en Simon Verschelde van de VZW Gevelgäng en Johan Moreels van de winkel Zonder Meer in de Rijselsestraat.

Boomspiegels zijn een belangrijke oase voor insecten, vogels en egels in een verstedelijkte omgeving. Je vrolijkt er het leven van velen mee op en staat er binnen de kortste keren over te praten met de buren. Grote dank aan Simon Verschelde voor dit initiatief!  Wannes Ureel, boomspiegeladoptant

Meer info:

Lize Meert, gebiedswerker, 0498 90 93 47

Simon Verschelde, vzw Gevelgäng, 0475 23 52 68

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen