Nieuw Kortrijks Klimaatplan

Kortrijkse Green Deal voor minder broeikasgassen én meer bescherming tegen een veranderend klimaat

Kortrijk heeft zijn eigen Green Deal klaar. Dit klimaatplan omvat 10 speerpunten waarmee Stad Kortrijk zijn bijdrage levert in de strijd tegen de klimaatopwarming én zich wapent tegen de extremere weersomstandigheden die de klimaatopwarming reeds met zich meebrengt. Tien speerpunten met talloze acties rond hernieuwbare energie, renovatie, mobiliteit en biodiversiteit, maar ook acties rond luchtkwaliteit vormen samen een plan die Kortrijk in de toekomst loodst op klimaatvlak. Het plan is integraal te raadplegen op kortrijk.be/greendeal.

Klimaat.jpg
 • jpg

10 Speerpunten voor een beter klimaat én meer bescherming tegen een veranderend klimaat

Het klimaatplan is een concreet en bevattelijk plan dat opgebouwd werd op basis van 10 speerpunten:

 1. We begeleiden minstens 5.000 woningen naar een energetische (dak)renovatie
 2. Kortrijk werkt aan een energieneutrale stadsorganisatie (openbare gebouwen en verlichting)
 3. We verhogen ons aandeel hernieuwbare energie tot 10% tegen 2025 en 15% tegen 2030: zon- en windenergie, restwarmte en biomassa
 4. Als beste fietsstad van Vlaanderen kiest Kortrijk voor een duurzame Modal Shift
 5. We stoppen het ruimtebeslag en zetten verder in op de bouwshift
 6. We willen meer ruimte voor water in een klimaatrobuuste omgeving
 7. We blijven investeren in meer biodiversiteit met nieuw, publiek groen en 100ha extra bos en natuur
 8. We hebben aandacht voor afval en een circulair aankoopbeleid en materialengebruik
 9. Kortrijk zet in op gezonde en eerlijke voeding voor iedereen, met aandacht voor lokaal en korte keten
 10. We monitoren de luchtkwaliteit als sensibilisatie naar burgers, bedrijven en scholen
Verminderen van uitstoot broeikgasgassen  

Het klimaatplan zet verder in op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De ambities in het plan zijn onder meer gebaseerd op het Kortrijks bestuursakkoord en het regionale Burgemeestersconvenant i.s.m. Leiedal. Met dit convenant engageert de stad zich o.a. om de klimaatopwarming tegen te gaan met een vermindering van CO2 -uitstoot van 40% tegen 2030.   

Er zijn de renovatiecoaches die een win-win situatie cre√ęren door huis per huis klimaatvriendelijker te maken en de Kortrijkzanen zelf aan een energetisch effici√ęntere woning te helpen.  Er wordt nog meer ingezet op hernieuwbare energie. Ook op mobiliteitsvlak en economisch vlak wordt het klimaatverhaal ge√Įntegreerd door in te zetten op het organiseren van duurzame mobiliteit en aandacht te geven aan circulaire economie.   

Kortrijkzaan beter beschermen tegen extremere weersomstandigheden en inzetten op een betere leefomgeving 

Stad Kortrijk bestrijdt de klimaatopwarming door haar CO2-emissies te verminderen, maar beschermt de stad ook tegen de extremere weersomstandigheden waar we nu reeds mee te maken krijgen.  In het plan worden acties opgenomen zoals onthardingsprojecten, meer natuur en een bekenplan om extreme neerslag en droogte op te vangen. Finaal zetten we in op de leefbaarheid door de luchtkwaliteit van Kortrijk beter in kaart te brengen. Dit om knelpunten te detecteren, aan te kaarten en op te lossen.   

 

Met onze Kortrijkse Green Deal, gedragen door de volledige stadsorganisatie, ben ik er van overtuigd dat het met onze CO2- uitstoot, biodiversiteit en luchtkwaliteit enkel de goede kant kan uitgaan. Samen met inwoners, verenigingen, kennisinstellingen en bedrijven zijn we klaar om een versnelling hoger te schakelen richting klimaatneutraliteit.  Bert Herrewyn, schepen van klimaat, natuur en biodiversiteit

Open en participatief plan 

Het volledige klimaatplan kan je nalezen en downloaden op kortrijk.be/greendeal. Het is een open en participatief document, dat constant evolueert. We nodigen inwoners dan ook uit om extra concrete acties, straffe verhalen en andere aanvullingen te bezorgen via het online burgerplatform citizenlab. 

Contact

Sarah Vandenbroucke, programmaregisseur Biodiversiteit en Klimaat, 0473 86 28 16

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen