KVK en Stad Kortrijk sluiten nieuwe overeenkomst af rond stadion en jeugdcomplex

Nog meer goed nieuws vanuit KVK-hoek na de kapitaalsverhoging van eigenaar Vincent Tan. Op de gemeenteraad van maandag 8 juli werd de nieuwe gebruiksovereenkomst tussen de club en de stad goedgekeurd. De nieuwe overeenkomst garandeert op lange termijn het gebruik van het Guldensporenstadion en het jeugdcomplex voor KVK. Tegelijk biedt de overeenkomst zekerheid op een lokaal sterk verankerde club die ten dienste staat van de Kortrijkse (sport)gemeenschap.

Vorige gebruiksovereenkomst opgezegd na Kaminski debacle

Na de woelige periode die KV Kortrijk doormaakte vorige zomer, besliste het stadsbestuur begin september om de overeenkomst die het gebruik van het Guldensporenstadion, de oefenvelden op Wembley en het jeugdcomplex op Stade regelde, op te zeggen. Aanleiding destijds was de afgesprongen deal met de frauduleuze familie Kaminski en de overnamegesprekken waarbij de stad geen betrokken partij was.

Een nieuwe overeenkomst moet de stad zekerheid bieden dat KV Kortrijk steeds ten dienste zal staan van de fans, de jeugd en de hele KVK-community. Ook wil de stad voortaan betrokken worden bij eventuele overnamegesprekken. KVK van hun kant vraagt meer rechtszekerheid van de nieuwe overeenkomst zodat de clubwerking op lange termijn gegarandeerd is. Na de constructieve onderhandelingen van de voorbije maanden, zijn beide partijen erin geslaagd om tot een overeenkomst te komen die de wensen van zowel de club als de stad respecteert.

Financieel mechanisme garandeert lokale identiteit club

De nieuwe gebruiksovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 9 jaar en kan telkens stilzwijgend verlengd worden voor één jaar. Vroeger werd alle infrastructuur zoals het stadion, de oefenvelden op Wembley en het jeugdcomplex gratis ter beschikking gesteld van de club. Voortaan zal KVK een vergoeding betalen voor het gebruik van de stedelijke infrastructuur. Deze vergoeding zal integraal of gedeeltelijk terugkeren naar de club naargelang KVK voldoet aan alle doelstellingen die werden opgenomen in de gebruiksovereenkomst.

  1. Een degelijk onderhoud en beheer van alle infrastructuur die in gebruik wordt genomen door KVK.
  2. De club verbindt zich ertoe elk jaar een geactualiseerd business plan voor te leggen aan het Kortrijkse stadsbestuur waarin de beleidsvisie van de club wordt beschreven op middellange en lange termijn.
  3. De club engageert zich om de bestaande communitywerking niet enkel te behouden maar ook verder uit te diepen.
  4. KVK moet een rol van betekenis spelen in de Kortrijkse maatschappij en zijn sociale rol verder opnemen rond thema's zoals discriminatie, betaalbaarheid en toegankelijkheid.
  5. KVK zal op sportief vlak het Kortrijks voetballandschap mee vormgeven door hun G-voetbalwerking te versterken en bij te dragen aan een kwalitatief aanbod van meisjes- en vrouwenvoetbal in Kortrijk.
  6. De overeenkomst dwingt meer inspraak af van de supporters. Zo kunnen voortaan 2 aangeduide supporters uit werkgroep 19 punten op de raad van bestuur plaatsen.
  7. De overeenkomst moet verhinderen dat de club in de toekomst in verkeerde handen zou vallen en bepaalt dat de stad op de hoogte wordt gehouden van eventuele overnamegesprekken.

Bouw oefencentrum kan weer aanvatten

Verder is er ook goed nieuws rond de werken aan het nieuwe oefencentrum van de KVK. Die zullen spoedig weer worden aangevat nu de club opnieuw het zakelijk recht heeft op de gronden aan de Moorseelsestraat waar het oefencentrum moet komen. De club engageert zich om tegen 1 juni 2025 €2.000.000 te investeren in de bouw ervan, waarna de stad over de brug zal komen met het beloofde bedrag van €2.200.000 om de bouw te finaliseren.

Sportief deden de spelers en de staff van KVK hun job door te vechten tot werkelijk de laatste snik om het behoud in de hoogste voetbalklasse met succes te verzekeren. Onze supporters waren daarin toch wel de hoofdrolspelers door de club op een formidabele manier onvoorwaardelijk te blijven aanmoedigen. Ook de samenwerking tussen KVK en de stad is nooit zo intens geweest als het voorbije jaar. Dat is uitgemond in een nieuwe overeenkomst die beide partijen een goed gevoel geeft: KVK is opgetogen met de rechtszekerheid die ze nu eindelijk hebben en wij wilden dat de lokale betrokkenheid vergroot wordt. Ik ben een trotse schepen van sport en supporter! Op naar een nieuw en beter seizoen in 1A: Forza KVK! Wouter Allijns - schepen van sport
De vorige gebruiksovereenkomst zegden we op om de eigenaar tot meer engagement aan te zetten. Intussen zijn de eerste stappen in de goede richting gezet. Met deze nieuwe overeenkomst garanderen we een betere clubwerking en bekomen we meer inspraak. De volgende stap is dat de eigenaar zich engageert om een nieuw stadion te bouwen. Vincent Van Quickenborne, burgemeester
De sterke verwevenheid tussen ons en de stad hebben we de afgelopen maanden sterk kunnen voelen. Iedereen in Kortrijk leeft mee met onze club. De nieuwe gebruiksovereenkomst voor het stadion & het jeugdcomplex loopt voor 9 seizoenen, met stilzwijgende verlenging, en biedt ons dus rechtszekerheid op de lange termijn. We zijn blij dat we zo kunnen verder bouwen op de positieve samenwerking met de stad van de laatste maanden. Guillaume Nuytten - CEO Non-Sports

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL