Groene corridor doorheen binnenstad versterkt habitat eikelmuis

Tijdens afbraakwerken in gewezen hotel Belfort op de Grote Markt in 2017 werd een eikelmuis gespot en door de redders omgedoopt tot 'Zorro'. Het was een unieke ontdekking in ons stadscentrum. Maar de beschermde eikelmuis heeft het moeilijk. Niet enkel door het verdwijnen van kleine landschapselementen zoals hagen en houtkanten en het verminderde voedselaanbod, maar ook door onze strakke tuinen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Om het voedselaanbod én de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven plant de stad in samenwerking met het Regionaal landschap Leie & Schelde een groene corridor van 200 vruchtdragende struiken en bomen in de binnenstad.

Beschermde diersoort

De eikelmuis is een slaapmuis, een aparte familie binnen de knaagdieren, die ongeveer zes tot zeven maanden in een jaar slaapt. De eikelmuis is een bedreigde diersoort en staat daarom op de Europese Rode Lijst en is beschermd in Vlaanderen. Helaas krijgt deze soort het de laatste tijd zwaar te verduren door het verdwijnen van leefgebied, rust- en voortplantingsplaatsen en een verminderd voedselaanbod door de afname van insecten. In West-Vlaanderen zijn er nog vier populaties, aan de kust, in Heuvelland, rond Veurne en in de regio Kortrijk. Hier wonen nog 150 eikelmuizen maar het is de bedoeling om dat aantal te laten groeien naar minstens 500 muizen. Om die groei mogelijk te maken is de hulp nodig van zowel tuineigenaars als de overheid. Eind 2023 organiseerden de stad en Regionaal Landschap Leie & Schelde een infoavond voor inwoners van de stad. Geïnteresseerden kregen er te horen dat een rommelig tuintje met blaadjes, klimop en fruitbomen de ideale habitat voor de eikelmuis is.

Eikelmuis (1).JPG
  • JPG
Eikelmuis (1).JPG

Groene corridor doorheen centrum

De eikelmuis werd al op verschillende plaatsen in het centrum van Kortrijk gespot. Om het voedselaanbod voor de eikelmuis te verhogen, plant de stad in samenwerking met Regionaal Landschap Leie & Schelde 200 vruchtdragende struiken en bomen in de binnenstad. De plantjes worden aangeplant volgens een groen lint, zodat een ‘route’ voor de eikelmuis wordt voorzien. Handig, want het diertje kan zich simpelweg onvoldoende verplaatsen om genoeg nestgelegenheid, voedsel en soortgenoten te kunnen vinden. Door een route aan te leggen creëren we een verbinding vanuit het centrum naar de Leie/het Kanaal Bossuit-Kortrijk én het guldenspoorpad naar Harelbeke en Zwevegem toe. Bij de aanplant wordt er gelet op kroonsluiting. Dat wil zeggen dat de struiken voldoende dichtbij elkaar worden geplant zodanig dat de takken elkaar overlappen. Zo kan de eikelmuis zich via de struiken zeer gemakkelijk verplaatsen, want over de grond gaat hij absoluut niet graag! Om die reden zal ook nog een hangbrugje geplaatst worden tussen het Plein en de Groeningepoort. In de toekomst zetten we met Natuurpunt ook in op het bermbeheer om verdere corridors te creëren en eikelmuispopulaties met elkaar te verbinden.

Ook in Kortrijk leven bedreigde diersoorten die beschermd zijn. Omdat biodiversiteit belangrijk is, koesteren we de eikelmuis onder andere met deze plantactie om zo de levensvatbaarheid te verhogen.  Bert Herrewyn, schepen van Natuur, Klimaat en Biodiversiteit
kaart eikelmuis.png
  • png
regionaal landschap.png
  • png

Herbekijk de reddingsactie van Zorro: Video | Facebook

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL