Bouw polyvalente lokalen in Warande van start

Sinds 2010 ondergaat De Warande, het natuurlijk speeldomein en jeugdverblijfcentrum op de grens van Heule en Kortrijk, een aanzienlijke make-over. In 2020 werd de eerste fase van de werken afgerond met de bouw van de noordelijke vleugel. De tweede bouwfase van de Warande is goed op gang. Voor de zomer opende de nieuwe dierenweide met stallingen. Nu start de afbraak van de oude lokalen en de bouw van de nieuwe polyvalente lokalen. Het einde van de werken is voorzien in november 2024.

Warande (c) Kortrijk
  • jpeg
Warande (c) Kortrijk
  • jpeg

Om de werking op De Warande te garanderen, werd in een eerste fase de noordelijke vleugel gebouwd. Deze gebouwen zijn gelegen nabij de nieuwe ingang en parking langs de R8. Ondertussen bleef de bestaande overnachtingsaccommodatie in gebruik en doet de noordelijke vleugel dienst als polyvalente ruimte voor onder andere de dagelijkse werking en de speelpleinwerking.

Aannemer Himpe nv is nu gestart met de volgende fase, nl. de afbraak van de oude lokalen die op de perceelsgrens met De Branding staan. Op dezelfde locatie komt de nieuwe vleugel, de uiteindelijke polyvalente lokalen van de Warande. Zo blijft de ruimte waar het om draait op De Warande, de groene buitenspeelruimte, centraal staan. Naast aannemer Himpe staan ook Celcio uit Gent (HVAC) en Westelec uit Ieper (elektriciteit) in voor de uitvoering van het project.

Polyvalente lokalen met overdekte buitenspeelruimte

De grootte van de lokalen werd in samenspraak met verschillende gebruikersgroepen bepaald. Om de polyvalentie nog te verhogen, worden mobiele wanden voorzien zodat de lokalen 2 aan 2 kunnen geschakeld worden. Alle lokalen zijn rechtstreeks toegankelijk vanaf het speeldomein. Het achterliggende gesloten blok is over de volledige lengte bestemd voor functioneel gebruik. Je vindt er bergingen, sanitair, EHBO, technische ruimtes, een keuken en een vast lokaal voor de monitoren van de speelpleinwerking. Er zijn twee beschutte ruimtes tussen de lokalen en twee op de koppen van het gebouw. Dat zorgt ervoor dat de kinderen ook bij regenweer buiten kunnen spelen. Zonder extra binnenruimte te creëren wordt de beschikbare (binnen)speelruimte van dit gebouw zowat verdubbeld. Het totale dakoppervlak van de nieuwe polyvalente gebouwen bedraagt 1.600 m². Ongeveer de helft (834 m²) zijn de effectieve lokalen, de overige helft is overdekte buitenspeelruimte.

Warande fase 2 polyvalente lokalen.jpg
  • jpg
Ons avontuurlijk speeldomein in Heule is stilaan klaar voor de toekomst. In 2025 bestaat De Warande 75 jaar, de nieuwe infrastructuur levert een mooi verjaardagscadeau op dat nog eens zo lang kan mee gaan.  Bert Herrewyn, schepen van Kinderen & Jongeren en Klimaat

Jong Kortrijk spreekt

Het ontwerp van de nieuwe gebouwen kwam tot stand door overleg met diverse experten en een inspraaktraject met de verschillende gebruikers. Begin 2017 werd het wedstrijdontwerp afgetoetst bij een brede groep ervaringsdeskundigen: zowel jeugdverenigingen, scholen, de begeleiding van de speelpleinwerking als de buren van Waak/De Branding werkten hieraan mee. Zij kozen ervoor om de polyvalente ruimtes en de verblijfsruimtes in twee afzonderlijke gebouwen op te delen. Er werd onder meer een inspraakwandeling en infoavonden georganiseerd waar de ontwerpen en inrichting samen met gebruikers en het aangestelde architectenbureau (AVDK architecten uit Heule, in een samenwerking met Dertien12 Architectuuratelier uit Brugge) verfijnd werden. Ook online konden mensen hun ideeën of bedenkingen meegeven.

Deelnemers aan de verschillende inspraaktrajecten voor fase 2 waren afgevaardigden van de eigen speelpleinwerking, de Waranderaad, Samentuin De Groenter, (lokale) jeugdbewegingen, Vlaamse Dienst Speelpleinwerking, klanten van het jeugdverblijfcentrum, experten,…

Speeldomein blijft toegankelijk tijdens de werken

Net zoals tijdens de bouw van de eerste vleugel, blijft het avontuurlijk speeldomein in gebruik tijdens de werken. Zo gaat de speelpleinwerking door zoals gepland. In samenwerking met de aannemer, de veiligheidscoördinator en Waak/De Branding is een veilige toegang gegarandeerd. Het terrein blijft steeds toegankelijk voor voetgangers en fietsers langs de Heirweg en Izegemsestraat. Ook de hoofdingang via Ringlaan 30A blijft vlot bereikbaar.

Volgende fase

Eens het nieuwe gebouw er staat, wordt de noordelijke vleugel van de eerste fase aansluitend omgebouwd tot de uiteindelijke overnachtingsruimtes van het jeugdverblijfcentrum.

In een volgende fase wordt de huidige overnachtingsruimte gesloopt om nog meer speelnatuur te creëren. Zo komt er netto geen m2 verharding bij eenmaal alle werken afgerond zijn.

Met dit investeringsproject stimuleren we het buiten spelen, wat een positieve impact heeft op het mentaal welzijn van kinderen. We houden tegelijk de klimaatimpact laag, zodat diezelfde kinderen een leefbare toekomst kennen. Bert Herrewyn, schepen van Kinderen & Jongeren en Klimaat

Duurzaam bouwproject

De stad legt met dit bouwproject de duurzaamheidslat erg hoog. Er wordt een warmtepomp geplaatst en een geothermisch BEO-veld aangelegd dat de basis levert voor de lagetemperatuursverwarming in de winter en voor de passieve koeling in de zomer. Daarnaast benutten we ook de volledige dakoppervlakte die nuttig is om zonnepanelen te plaatsen. Zo plaatsen we 432 zonnepanelen op de nieuwe polyvalente lokalen. Naast energiebeheersing zet de stad ook in op integrale toegankelijkheid (in al zijn aspecten) en onderhoudsvriendelijkheid.

Kostprijs en subsidies

Het totale projectbudget voor de Warande Fase 2 is € 6.086.312,86.

Dit omvat:

- De bouw van de stallingen en de dierenweide.

- De bouw van de nieuwe polyvalente lokalen.

- De aanpassingen van Warande 1: ombouw naar slaap paviljoen.

De stad kan ook rekenen op 892.522,28€ subsidies van Vlaanderen:

- Toerisme voor Allen (brandveiligheid, modernisering, kindvriendelijkheid en nieuwbouw: 666.797€

- Agentschap jeugd cultuur en media (duurzaamheid): 225.725,28€

logo-vlaanderen.png
  • png

 

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL