Iedereen mee op kamp: duurzame groepsaankoop drukt kosten voor leden van acht Kortrijkse jeugdverenigingen

Zomer betekent voor de Kortrijkse jeugdverenigingen: op kamp gaan. De verenigingen zijn als vrijetijdsbesteding goedkoop, maar voor sommige gezinnen die het financieel niet breed hebben, kunnen de kosten van inschrijvingsgeld, uniform en een kamp toch te groot zijn. Acht jeugdverenigingen stappen mee in een duurzame groepsaankoop voor producten die leden anders elk afzonderlijk in de rugzak hebben zitten, zoals shampoo, zonnecrème, maandverband of tandpasta. Dat zorgt voor een goedkoper kamp voor elk lid. Als er positief geëvalueerd wordt, is het de bedoeling om het initiatief de komende zomers uit te breiden naar alle jeugdverenigingen.

WhatsApp Image 2023-06-27 at 18.46.03.jpeg
  • jpeg

De doelstelling van het project is drieledig.

1. alle leidinggevenden van de jeugdbeweging worden geïnformeerd. Zo werd er vanuit Ro-Chiro, initiatiefnemer van het project, een infobrochure opgesteld met tips & tricks over hoe je als vereniging de reële kosten van een lid nauwkeurig in kaart brengt en hoe kosten om een kamp te organiseren verlaagd kunnen worden.

2.er worden initiatieven op poten gezet om binnen de jeugdvereniging de kosten effectief te drukken voor gezinnen die het financieel niet breed hebben. Bijvoorbeeld door het gebruik van UiTPAS met kansentarief of het opzetten van een sociale kas. Daarbij is communicatie met de ouders belangrijk. Om hen mee te geven hoe ze zelf kosten kunnen drukken en om de initiatieven vanuit de jeugdvereniging zelf kenbaar te maken.

3. samenwerking tussen jeugdverenigingen om de kosten te dempen: de duurzame groepsaankoop. De materialen en producten die aangekocht zijn via de groepsaankoop, zijn zaken die elk lid sowieso meeneemt in hun bagage. Zo wordt een extra kost bespaard voor de gezinnen. Daarbij zijn de producten die aangekocht werden via de groepsaankoop ecologisch duurzaam.

Ro-Chiro Kortrijk, Chiromeisjes Marke, Chiro Tandem, Chiro Stine, Chiro ’t Stratje, Chiro Don Bosco, Scouts Saeftinghe en Bazart Kortrijk scharen zich dit jaar achter het project.

Initiatief van jeugdvereniging voor jeugdverenigingen

Het project komt niet uit het niets. Ro-Chiro startte vorig jaar al met een inclusiviteitsproject. Daarin brachten ze de rëele jaarlijkse kosten van hun leden in kaart. Er werden een aantal maatregelen gekoppeld om de kosten te drukken of om zelfs volledig af te zien van kosten voor gezinnen die het financieel niet makkelijk hadden. Dat bleek een succesvolle aanpak. Om ook andere jeugdverenigingen te overtuigen van de manier van werken, diende Jeppe Remy, oud-leider van Ro-Chiro die vorig jaar binnen zijn eigen jeugdvereniging met het initiatief startte, een projectaanvraag in bij Jeugdcentrum Tranzit voor de gezamenlijke groepsaankoop.

Leidingsploegen staan niet altijd stil bij de kosten die gepaard gaan met een lidmaatschap bij de jeugdbeweging. Toch is het de ideale plaats voor kinderen en jongeren om samen te komen, te spelen, grenzen op te zoeken en om zich onderdeel te voelen van een groter geheel. Het financiële aspect mag dit niet weg staan. Jeppe Remy, oud-leider Ro-Chiro en initiatiefnemer subsidieproject
Elk kind moet mee op kamp kunnen. Jeugdverenigingen zijn vaak al creatief om iedereen te laten deelnemen. Het is heel sterk dat er nu een effectief stappenplan is opgemaakt waar elke jeugdvereniging gebruik kan van maken én dat een groepsaankoop de kosten drukt. Dat het initiatief uit de jeugdverenigingen zelf groeit, over de koepels heen, toont de sterkte van het Kortrijkse jeugdwerk. De stad zal elke verdere stap ondersteunen. Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren

Voor het project van deze zomer voorziet de stad een projectsubsidie van 2.000 euro. Na de zomer wordt het project samen met de initiatiefnemers en de deelnemende jeugdverenigingen geëvalueerd. Er wordt bekeken of het project structureel verankerd kan worden voor het volledige Kortrijkse jeugdwerk.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL