Stad zoekt uitbater waterrecreatie voor schuilhuisje

Waterrecreatie zit in de lift in Kortrijk. Om het aanbod uit te breiden, stelt de stad het schuilhuisje langs het Guido Gezellepad beschikbaar voor uitbating. Kandidaten kunnen zich melden tot en met 11 april. De concessie van twee jaar is voorzien op 1 mei en kan twee keer worden verlengd.

De Leie is de blauwe levensader van Kortrijk. De rivier bewees in het verleden al haar grote verdiensten, maar ze blijft ook vandaag en in de toekomst economisch van groot belang. Doorheen de jaren ontwikkelden zich heel wat horecazaken langs het water. Daarbij steeg ook de vraag naar waterrecreatie. Het aantal plezierboten dat naar Kortrijk trekt, kent elk jaar een sterke groei.

Om aan die groei tegemoet te komen, wil de stad ook het aanbod van waterrecreatie alle kansen geven. Daarom werd op het schepencollege van 13 maart beslist dat kandidaat-uitbaters een voorstel kunnen indienen voor de uitbating van het schuilhuisje langs het Guido Gezellepad.

De start van de concessie is voorzien op 1 mei 2023 en loopt maximaal voor een termijn van zes jaar, tot 30 april 2029. De concessie wordt toegestaan voor een periode van twee openvolgende jaren. Op eenvoudig verzoek van de concessiehouder kan deze termijn twee keer met een periode van twee jaar worden verlengd. De investeringen die moeten gebeuren aan het schuilhuisje om operationeel te zijn, worden door de uitbater gedragen.

De rivier maakt de stad. En dus zetten we het voormalige schuilhuisje langs de oude Leie arm binnenkort in om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar waterrecreatie in Kortrijk in het algemeen en pleziervaart in het bijzonder. Zo geven we het schuilhuisje ineens ook een bijzonder nuttige invulling. Daarom  schrijven we een concessie uit om van het schuilhuisje een locatie te maken voor vertrek en aankomst van een bij voorkeur nieuwe waterrecreatieactiviteit. We zoeken dus een kandidaat-uitbater die zich kan vinden in de bepalingen van het lastenkohier. Wouter Allijns, schepen van Economie en Toerisme

Inschrijven kan nog tot en met dinsdag 11 april via https://www.kortrijk.be/concessies/schuilhuisje-guido-gezellepad. Je vindt er ook alle extra info (oa. lastenkohier en situeringsplan).

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL